Danmark

7. juli 2006

Kommunal Aktivering Helt Hen i Vejret Og Ravende Dyrt


“Nogen problemer?”.”Nej”. “Godt!” To syngende replikker (med svar fra de ansatte i ministeriet i kor) af Sigrid Horne-Rasmussen som lejlighedsministeren Lis Dusinius i den danske film fra 1965: En ven i bolignøden :

I Børsen kan vi i dag læse om den konservative arbejdsmarkedsordfører Jacob Axel Nielsen, som har opgjort udgifterne til aktiveringsindsatsen, der i år forventes at koste staten 14,9 mia. kr.

DA, A-kassernes Samvirke og LO har påvist, hævdes det i samme artikel, at over halvdelen af de 60.000 ledige, der i dag aktiveres, er klar til at tage et rigtigt arbejde.

De mange penge bruges til permanent aktivering.

Ja, på udpræget uriasposter, som de organiserede ansatte ikke selv vil have, eller i fuldstændig udsigtløse og meningsløse kommunale indretninger, der ikke fører til noget som helst. Og her taler vi om de A-kasse-ledige – VEL AT MÆRKE! – det bliver en tand værre, når vi når kommer til kontanthjælpsgruppen.

En interessant udregning kunne være 14,9 mia. kr divideret med 60.000. Det giver kr. 248.333. Såfremt de 14,9 mia. kr. kun omfatter udgifter til aktivering af A-kasseledige, så kan man sige, at ordningen er ravende dyr for staten. Det er ikke “de formastelige”, der scorer kassen; det må være alle de her, “der skal øve deres kunster” på “de formastelige”, der er blevet en løftestænger for kommunerne til statskassen.

Nu kunne de 14,9 mia. kr. pr. år antagelig i stedet omfatte samtlige statens udgifter til aktivering, også til aktivering af kontantshjælpsmodtagere – det er erfaringsmæssigt mest sandsynligt, at nyheden netop er sat sådan sammen, så usammenlignelige størrelser sættes ved siden af hinanden. DET ER SIMPELTHEN BLEVET EN FAST KUTYME blandt endnu ikke aktiverede for at hindre debatten om emnerne, så indoktrineringen kan stå urokket af sandheden…. for at holde de ledige ude.

Hvis de 14,9 mia. kr. pr. år omfatter al aktivering, kan vi tage udgangspunkt i vor seneste offentliggørelse herfra af de samlede officielle antal uden for arbejdstyrken i forbindelse med finansieringen af fremtidens velfærd (for året 2004).

Kilde : Nyt fra Danmarks Statistik: Nr. 326, 29. juli 2005 [1]

Alle aktiverede omfattede i gennemsnit 49.268 + 19.269 = 68.537 i 2004 i følge DS.

 

Røverhistorien bliver mere og mere morsom:

Såfremt de i artiklen nævnte 60.000 A-kasseledige i aktivering i 2006 svarer til de 49.268 kommunalt aktiverede i 2004, så er der sket en markant stigning i aktiveringsomfanget, præcis som vi har hævdet flere gange, og det skyldes at optjeningsrets-perioden øges, dagpengerettens varighed afkortes og ledigheden stiger. Sådan er det!

Vi er stadig henvist til at konkludere, at end ikke 68.537 (jf. additionen ovenfor) eller 70.000 kunne ikke bruge andet end en lille andel af de angivelige 14,9 mia. kr. pr. år til aktivering i 2006.

I bedste fald bliver det til (14,9 mia. kr/70.000 =) kr. 212.857 pr. “formastelig næse” pr. år. En kontanthjælpsmodtager får 80.000-85.000 kr. år efter bundfradraget og skat.  

Det hænger altså ikke sammen. 

Hvis ikke der er fraregnet en mængde aktiverede kontanthjælpsmodtagere dels i de officielle opgørelser fra jf. Nyt fra Danmarks Statistik, nr. 326, 29. juli 2005 og gjort noget tilsvarende ved offentliggørelsen af antallene tal fra DA, A-kassernes Samvirke og LO, jf. artiklen i Børsen 7. juli 2006, så er der nogle kommuner, der simpelthen lænser statskassen noget så grundigt for midler for at aflønne egne ansatte.

Det må vi give den konservative kritiker ret i. 

Det må være givet, at Fagbevægelsen og DA kun taler om A-kasse-dagpenge-modtagere. De andre beskæftiger disse organisationer os bekendt sig ikke med.

Konklusion:

Udsigtsløs aktivering, der ikke fører til noget, hverken når vi ser på “de mindre formastelige” A-kasse-forsikrede eller de “mere formastelige” kontanthjælpsmodtagere koster formentlig dette afsindsbeløb 14,9 mia. kr. Pengene bevilges til kommunerne over Finansloven. Hvor de forsvinder hen har jeg redegjort for i denne gennemgang.

“De formastelige”, [som er skyld i inflation, “overophedningen”, deres egen ledighed, den lave aktivitet i realproduktionen, “kapitalens flugt over plankeværket”, som andre steder i Europa, “ikke i vejret lige nu”,] har ikke hugget bevillingerne. Deres understøttelser er meget, meget lavere.

Når Fagbevægelsen og DA hævder, at halvdelen af de A-kasse-ledige er klar til at gå direkte i ordinært arbejde, så må der endog være nogen, der holder dem tilbage:

1. organiserede, der sjældent bliver ledige, men hvis familier/venner gerne skulle ind også og have et godt stykke arbejde i et yderst begrænset marked.

2. de kommunale heksekunst-udøvere, der bruges som løftestang af kommunerne til statskassen.

Vælg selv eller spørg din repræsentant på tinge, for jeg har ingen i så fint et selskab.  

Eksempel på et nedlagt kommunalt aktiveringsprojekt:

https://danmark.wordpress.com/2006/07/02/kommunal-aktivering-af-aktivist/

…men nye skyder straks op, metastaserne forgrener sig i alle retninger.

Der følger meget lignende satire-historie – men meget værre – senere i dag. Den er skrevet kun til folk, der nedstammer fra aberne. 

7. juli 2006

Joern E. Vig

Om AF’s indragelse af andre aktører og effektiviteten m.h.t. den reel beskæftigelse, seneste spørgsmål og svar:

12/5-2006: http://www.folketinget.dk/BAGGRUND/statsrev/1205.htm

 20/6-2006: http://www.folketinget.dk/BAGGRUND/statsrev/01150553.htm

 PS: Du skal kende reglerne, og mere til :

https://danmark.wordpress.com/2006/07/07/ostracized-dissident-du-er-skyld-i-historiens-gentagelser/

Afbrudt aktivering, dissidenter kan vinde selvrespekten:

https://danmark.wordpress.com/2006/07/21/afbrudt-aktivering-i-1996-dissidenter-kan-vinde-og-sikre-selvrespekten/


[1] Dette var den sammenhængende socialstatistik fra kilden som anført. I nyt Danmarks Statistik nr. 22 af 2. februar 2006 oplyses ledigheden omregnet til fuldtidsledige fra 573.100 i 2004 og 543.100 i 2005, der omregnes til henholdsvis 176.400 og 157.400 fuldtidsledige – her er tale om ledige medlemmer af arbejdsløshedskasser.

1 kommentar »


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s