Danmark

7. juli 2006

Economics, arbejdsmarked og statsskyld 2001 og 2006


Økonomi, arbejdsmarked og statsgæld, år 2001 og 2006

– ved den såkaldt borgerlige regerings tiltræden og nu

For at kunne få halveret statsgælden forudsatte den nye regeringen (2001) over en 10-årsperiode, at kunne få 85.000 flere ud på arbejdsmarkedet og i arbejde, samtidig med at ledigheden reduceres yderligere med 15.000. Dette er ikke realistisk, mente de såkaldte økonomiske vismænd i følge JP-teksttv 26/1-2001. End ikke erfaringen belærer disse magtsyge halvledere: I perioden 1993-1999 var det planlagt at skaffe 70.000 ind i arbejdsstyrken og skaffe dem arbejde; men i stedet udstødte systemet 10.000 fra arbejdsmarkedet.

“IoD har vel ikke tidligere peget på netop økonomistrukturproblemet i lavvækst/deflationsnation nummer ét i Europa og understreget det samme forlængst?”

Det skal ikke glemmes, at hele tankegangen om forbrugsbeskæftigelse stadig behersker de selvovervurderende typer, der skal forestille at regere dette land.

Teksttv 22/1 2001: Arbejdsstyrken falder:

Siden 1993 er arbejdsstyrken – antallet, der tilbyder sig på arbejdsmarkedet i aldre-ne 15-66 år, officielt faldet med 10.000 i Danmark (jf. ovenfor), hvor den tidligere regering havde planlagt med en stigning på 70.000. Dette har givet et ekstra offentligt forbrug. Hertil kommer alle overførslerne på 40 mia. kr. (officielt).

I perioden 1993-1999 er udgifterne til sociale ydelser steget fra 285 til 316 mia. kr., meldte JP-Teksttv 24/1 2001. Inflationen har været lav i perioden, så korrektion for prisniveau er ikke essentielt.

IoD-kommentar: Altså en stigning på 31 mia. kr. Dette stemmer ikke med, at regeringen hævder at have reduceret arbejdsløsheden til 141.000. Når vi tilmed kombinerer med oplysningerne (overfor), ser vi, at ledighedsreduktionen er sket ved at sende folk på kontanthjælp eller til et af de andre “opbevaringshyldefag”, hvorfra de såkaldte behandlere trækker efter egne behov for meningsløs aktivitet og hersen.

2001-satire: https://danmark.wordpress.com/2006/07/07/til-danske-efterkommere-af-aber/

2006: https://danmark.wordpress.com/2006/07/07/kommunal-aktivering-helt-hen-i-vejret-og-ravende-dyrt/

25% eller 1/4 af arbejdsstyrken var arbejdsløse på dagpenge, udstødte på kontanthjælp, aktivering, på orlov, eller efterløn m.v. i 2001 D.v.s. mere end 700.000. “Dette er vel ikke noget IoD tidligere har skrevet om?”

I følge teksttv og professor Niels Westergaard Nielsen, Handelshøjskolen i Århus skulle vi netop nu (2001) have den største vækst i de sidste 30 år. [Her er der en fejl i de matematiske hjemmeopgaver]

Den offentlige aktivitet som nævnt medregnes i væksten. Så det officielle væksttal kan ikke bruges til noget. Nationalregnskabet i Danmark blev således planlagt ødelagt allerede i 1950-erne af Viggo Kampmann for at bane vejen for centralismen, som vi har nu. 28/2-2001 fik DK høj økonomikarakter af S&P (internationalt kreditvurderingsfirma) for overskuddet på de offentlige finanser og for måden, hvorpå vi håndterer arbejdsmarkedet.

Endelig giver fremmedtilstrømningen et stadig større antal klienter, 18.629 indvandrede fremmede i år 2001, jf. http://www.lilliput-information.com/status05.htm. Mere end 70 pct. af alle de fremmede var uden tilknytning til arbejdsmarkedet.

Statsgælden ikke “pist væk” i 2001, men den sminkedes

Den udgjorde mindst 814 mia. kr. i 2001, når den Sociale Pensionsfond (DSP) medregnes som gæld, mindst 675 mia. kr., såfremt DSP ikke medregnes. Vi var nødt til at anføre et mindstetal. Det var fortsat således, at Finansministeriet, Nationalbanken og EU kom til forskellige resultater med opgørelsen. Indtil 1994 anførtes i ”Statens Låntagning og Gæld” fra Nationalbanken 93 mia. kr.(1994) i kommunegæld. Kommunegælden bliver ikke anført særskilt eller omtalt længere.

Adskillige krumspring

Foretages for at få resultatet til at se så pænt ud som muligt. Fra år 2000 sås DSP direkte fratrukket i statsgælden. Derudover har man ”stjålet” 104,9 mia. kr. fra DSP de seneste 5 år optil år 2000 og indført realrenteafgift på fonden derudover. Desuden bruger man af fonden for sikre Finansloven. På denne baggrund er det ikke særligt overraskende, at se statsgælden reduceret med 86,2 mia. kr over de sidste 5 år. Man har simpelthen benyttet sig af posteringsminke. Hvorledes overskuddet på de offentlige finanser var kommet i stand lader også meget tilbage at håbe. 31. marts 2006 forsvandt statsgælden – ”pist væk”, som det kaldes tidens i redaktionssekretærsprog – og vi var på pletten, men fik af “de kloge debattører” på visse blogge at vide, at vi havde adskillige sære opgørelsesbetragtninger på både dette og hint.

”Pist væk”: http://informationomdanmark.blogspot.com/2006/03/mske-en-tyvstartet-aprilsnar.html

Et par dage efter dukkede statsgælden op i igen, uden IoD’s ansvarlige kunne gøres skyldig i hverken dens forsvinden eller dens tilbagekomst – vi forsøgte ellers ihærdigt på det sidste.

Ingen kommentarer fra “de vidende” på visse blogge.

Sonia

1 kommentar »


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s