Danmark

3. juli 2006

Aktivistens rapport side 5 – Priserne over Formål til Fremtid?


Priser, formålet med projektet og fremtiden kan med rette betvivles:

Denne her er der stadig problemer med. Originalen findes på: http://www.lilliput-information.com/cf/index.html

Tilbage til side 1: https://danmark.wordpress.com/2006/07/02/kommunal-aktivering-af-aktivist/

Dette projekt blev afbrudt – men selvrespekten sikredes:

https://danmark.wordpress.com/2006/07/21/afbrudt-aktivering-i-1996-dissidenter-kan-vinde-og-sikre-selvrespekten/

Side 5

Laborant aflønning:  239.120 (anført i udleveret materiale)
Kapitaltjeneste:          56.414
I alt                            295.534

Med en destruktionspris på kr. 22 og en analyseomkostning som den gældende 8 kr. pr. kg. sættes den absolut højeste regenerereringspris til kr. 22 – 8 = 14 kr. pr. kg.

For at kunne dække de årlige komme-til-omkostninger ved regenerering, skal der således regenereres mindst:  (239.120 + 56.414)/14  = 21.110 kg. pr. år ved denne maksimale pris.

Det skal understreges, at de 36 tons (anført ovenfor) næppe harmonerer med de nuværende 750 flasker, hvoraf måske 90% eller 675 skal regenereres. [675*15 kg. =10.125 kg.]

Det oplyses, at der sidste år regenereredes ca. 2000 kg. Af andre nærmest nedkradsede, ganske uforståelige, men renskrevne notater synes det at fremgå, at der sidste år regenereredes 1600 kg.

En 10- eller 22-dobling af regenereringsproduktionens størrelse må vel på denne baggrund anses for urealistisk uden leverancerne øges; lad os sige ganske betydeligt.

Salg af R12

Som led i den hidtidige aftale med YYYYYYY sælges R12, som er indsamlet fra andre kommuner og fra egne tapninger til YYYYYY for 8 kr. pr. kg.

Kg.-prisen på R12 er 10-50 gange højere ved salg i tilsvarende små portioner på markedet. I øvrigt er omsætning af flere af de pågældende gasser ikke tilladt. Genbrug har været tilladt ved lov i Danmark i en periode. På CFC foreligger dokumenterede godkendte analyser af den indsamlede R12. Om den foreliggende prisfastsættelse beror på den gældende aftale om analyse (8 kr. pr. kg) /regenererering (12,77 kr. pr. kg) vides ikke.

Tilgodeses CFC’s formål ?

At CFC også af kommunerne anvendes som en affaldsstation med en maximumspris bestemt af Kommunekemi og tildels af monosopnisten (eneopkøberen YYYYYYY) er der så vidt det har kunnet konstateres intet gjort for at forhindre. Det er oplagt for enhver.
Der er adskillige muligheder, og ingen er tilsyneladende udnyttede. Når disse ikke udnyttes svækkes indtjeningen (og skattefinansieringen må øges). Samtidig nedtones miljøformålet.

Andre formål end indtjening/omkostningsdækning, andre end miljøformålet, og andre end jobtræningsstedets er rent faktisk herskende. Hvorvidt der foreligger en sammenblanding af YYYYYYY og CFC’s interesser/XXXXX Kommunes interesser fremgår ikke utvetydigt. CFC’s vedligeholdelsestilstand, der fortsat er særdeles kritisabel, og 2-3 oplagte Arbejdstilsynssager, er ikke berørt i denne gennemgang. Tapningen i hallen foregår absolut ikke effektivt og betryggende.

En fremtid for CFC

Registreringssystem til for- og efterkalkulation:
Om der via SDI-databasesystemet foretages en relevant registrering til for- og efterkalkulation i CFC kan med rette betvivles. Hertil har jeg ikke haft adgang. Kontrol med bl.a. egenudvindingen af freon burde være central i og med hovedformålet uden for driftsøkonomibetragtningen er miljømæssig.


Denne her er der stadig problemer med. Originalen findes på : http://www.lilliput-information.com/cf/index.html


Side 6


Side 7
Dette økonomistyringssystem brydes nemt ned på måneder, alt er indrettet med formler, primosaldi og budgetforudsætninger skal blot inddateres. Systemet er yderst flesibelt og egner sig udpræget til løbende månedskontrol af alt relevant. Da jeg udbad mig CFC-regnskab for 1995, fik jeg udleveret to tilfældige sider af en saldobalance pr. november 1995. Alene dette indikerede, at der ikke føres behørig budgetkontrol i CFC, og som vi har set i denne gennemgang ej heller nogen egentlig for- og efterkalkulation endsige relevante investerings- og  prisanalyser forud for beslutninger og aftaler.

Jørn E. Vig, den 12. August 1996


Om tid kort følger et mere direkte og let tilgængeligt referat af forløbet.

Her er det :https://danmark.wordpress.com/2006/07/21/afbrudt-aktivering-i-1996-dissidenter-kan-vinde-og-sikre-selvrespekten/

Tilbage til side 1

Tilbage til lilliput-information.com international

2 kommentarer »

  1. […] Side 5 […]

    Pingback af Danmark » Kommunal Aktivering af Aktivist — 3. juli 2006 @ 16:15


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s