Danmark

1. juli 2006

Sidste internationale kriminalitetssammenligning – formentlig?


Kriminelle gerninger i forhold til indbyggertallet  år 2001–

D.v.s. antal kriminelle handlinger pr. 100.000 indbyggere

English version

Kilde: www.interpol.com

Formentligt den sidste opgørelse af sin art – den vakte bestyrtelse i USA og Sverige

Det er absolut iøjnefaldende, at ”Mord” og ”Tyveri i alt” forekom henved dobbelt så hyppigt i Sverige sammenlignet med i USA. ”Voldtægt” forekom ca. 10% hyppigere i Sverige i forhold til i USA.

For ”Mord” og ”Voldtægt” er der fortsat en forskel fra Sverige til Albanien. ”Mord” forekom mindst hyppigt i Finland og England, med henved 6 gange mindre hyppigt i forhold til i Sverige. ”Tyveri i alt” er henved dobbelt så hyppigt forekommende i Sverige i forhold til de øvrige nordiske lande og også mere hyppigt end i England. Narko-kriminaliteten i Norge er dog henved tre gange så hyppig i forhold til i de øvrige nordiske lande. Her spiller den lange kystlinie ganske givet ind. Om narkokriminalitet er der ingen tilgængelig registrering for USA.

Tabelanmærkninger:

Hvor der i tabellen anføres tankestreg er der enten ingen tilgængelige registreringer, eller også er kategori-opdelingen ikke umiddelbart sammenlignelig med de tilsvarende tal i de andre lande.

Der er andre seksuelt betonede forbrydelser; men her synes kategorierne ikke at harmonere fra land til land.

Kriminelle gerninger i forhold til indbyggertallet  år 1995 – d.v.s. antal kriminelle handlinger pr. 100.000 indbyggere – hvilket er ganske uden nogen væsentlig betydning

Kilde, i øvrigt : www.interpol.com

 

Beskrivelse:

Tilsyneladende vurderes ”Grov vold” ikke entydigt i de forskellige lande og heller ikke entydigt over tiden: Der registreredes i Danmark fra 1995 til 2002 følgende i de enkelte år, 165,29, 163,57, 17,42, 17,66, 20,81, 23,68, 24,08, 25,41. Den 31. juli 2003 oplyste DR-Teksttv-Nyheder: “Aldrig har Danmark været plaget af så megen simpel gadevold, grov vold og livsfarlig vold…” “Det viser de seneste tal fra Rigspolitiet. Eksempelvis er der 25 pct. mere grov vold i forhold til året…”

For enkelte lande foreligger tilgængelige registreringer for året 2002.

Tager vi Danmark i ovenstående tabeller tyder alt på, at kriminaliteten også er vokset fra 2001 til 2002.

Allerede i 1995 var Sverige mere præget af kriminalitet end USA, når bortses fra ”Voldtægt”, der så virkelig har haft et opsving i Sverige de senere år. I Danmark blev der myrdet tre gange så mange i 2001 i forhold til i 1995. I Sverige myrdedes mere end 8 gange flere end i Danmark og mere end 10 gange antallet i Finland i 1995. Der var mere end det dobbelte antal voldtægter i Sverige i sammenligning med Danmark og Finland.

I tabellens sidste kolonne hos Interpol er der plads til at anføre, hvor mange af forbrydelserne, der var blevet begået af fremmede. Albanien, Tyskland, Norge og Finland har udfyldt enkelte registreringer i denne kolonne. Som forholdene udvikler sig med natura-lisationer og sammenrodede befolkningsregnskaber bliver det hele tiden mere umuligt at fordele de kriminelle gerninger på de fremmede og stambefolkningerne.

Til belysning af forholdene skal anføres at Finlands udlændingepolitik har været temmelig restriktiv i forhold til de øvrige nordiske landes tilsvarende lovgivning.

…………………

 

Apropos Sverige:

”Det går godt for Sverige”, plejer det at hedde. Trods dette øgedes den svenske stats lånebehov fra 27 mia. kroner til 41 mia. kroner i 2004. Dette er Rigsgældskontorets første prognose for år 2004. Prognosen bygger på opgangskonjunkturer (jf. Keynes-teorierne, der kun er teori). Usikkerheden er dog stor for den fremtidige økonomiske udvikling, og Rigsgældskontoret anser det for overvejende sandsynligt, at staten får behov for at låne flere og ikke færre penge. Den svenske statsgæld er stigende og nu nået til i alt 1.517 mia. kroner eller godt 1,5 billion kroner. Statens indtægter falder samtidig betydeligt.

Forholdene er ikke betydeligt bedre i Danmark, selvom du ofte hører noget andet.

 Joern E. Vig

21-07-2003

02-07-2006

4 kommentarer »

  1. […] kriminalitetssammenligninger er blevet umulige via Interpool. Det siger vel sig selv. Vi har refereret den sidste overhovedet, før den blev slettet, og den løbende opgørelse endelig […]

    Pingback af Chefen for Interpol bliver tiltalt « Danmark — 12. januar 2008 @ 10:44

  2. […] USA: 5,61 (2001)  […]

    Pingback af En hel del kommer og slaar os ihjel « Danmark — 13. marts 2008 @ 11:53


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s