Danmark

23. juni 2006

Jobannoncer uden reelle jobs – maskerne falder, medierne tier


Industriens Dagblad Idag tager bladet fra munden den 22. juni 2006

– sikkert hårdt presset

Hvordan kan det hænge sammen. Har de taget gas på hele borgermusikken. Selv den nye nationalbankdirektør for et par dage siden, men også mange andre (teoretikere) med ham var faldet for “den store mangel på arbejdskraft”. Det blev karakteriseret som nærmest en trussel mod landets økonomi. Man talte om “overhedning”, der er nyt signalord for inflation. Og alt det skyldes, at vi ikke har de fornødne kvalifikationer.

Mange undrede sig over telefonen ikke ringer, og hver eneste familie pisker løs på mindst ét medlem, der i følge medierne, ikke gad arbejde.

Vi har også for nylig hørt, at det simpelthen var blevet umuligt at effektuere de mange ordre, der kom i en lind strøm, fordi landets virksomheder ikke kunne skaffe kvalificeret arbejdskraft. Det er Liberalen der banker på og også vil til fadet.

Nu har f.eks. Dansk Metal og 3F fagforeningerne rendt så meget forgæves, at de trods alt ikke vil høre mere på det.

Hvad kan der ligge bag?

1. Store mængderabatter på annoncekøb har i årevis gjort det fordelagtigt at lade annoncerne blive gentaget længe efter behovet for arbejdskraft er tilfredsstillet.

2. Der i angiveligt en vis interesse for at vise andre virksomheder, kunderne og potentielle nye ansatte, at her går det så sandelig godt, og vi påtænker at udvide. Det er i nogle tilfælde motivet bag man søger arbejdskraft, selvom om der ikke er behov arbejdskraft.

“Lisbeth, Lisbeth, åh, hvor er du sød og rar”

Hovedaktiviteten finder du her:

https://danmark.wordpress.com/2006/06/26/spekulations-regimet-kommer-til-ende-pr-naturlov/

3. Efter Internationalen i 25 år har fået dækket sig ind med mængder af immigranter, som statens, kommunernes og indvandrer-industriens forskellige funktionærer kan øve deres kunster på, så er turen nu kommet til Liberalens frie indvandring, hvor man med nye lovinitiativer hilser angiveligt højt kvalificeret arbejdskraft velkommen til landet – endda med væsentligt nedsat trækprocent (25 pct. i tre år) og samme velfærd. Tænk på, i f.eks. Polen med et folketal på 40 mill. har mere end 50 pct. i de arbejdsdygtige aldre intet arbejde. Vi har ganske vist lidt begrænsninger endnu på den direkte tilstrømning fra fallitboerne ovre østpå; men der er ingen tvivl om, at der ses igennem fingrene med den – i hvert på den ene hånd, samtidig med vi så sandelig sikrer de såkaldte ordnede forhold med den anden hånd. Det er ikke de arbejdsløses skyld.

For fagforeningerne er vist nok topstyrede.

Andet er topstyret:

4. Kunne de få lønningerne ned med en faktor 4-5 gange, så var det en måde at klare nogle af skærerne på i den skærpede internationale konkurrence. Alternativet er at virksomhederne søger ud, hvor den billige arbejdskraft findes.

Da man aftalte de tårn høje lønninger og kombinerede dem med verdens højeste skatter kom det også ovenfra. Det skal der ikke herske den mindste tvivl om:

Et fantastisk foredrag om, hvad der skete. Af Jens Jackie Jensen: http://nytdanmark.blogspot.com/2006/05/dansk-velfaerds-historie.html

Nu er der bare det, at danskerne kan have “enkelte problemer” med at betale skatten og huslejen, hvis det sådan lige sker. Huslejen er på de seneste to regeringers initiativer blevet hævet til snart at udgøre halvdelen af det beløb, der er tilbage, når skatten er betalt. Engang gik 1/4 til skatten, 1/4 til huslejen, 1/4 til kosten og 1/4 til fornøjelser eller opsparing. Dengang var der ikke nævneværdig arbejdsløshed og direkte nød og elendighed.

Det var nemlig før eliten opfandt den såkaldte velfærd til erstatning for velstand.

Tilskud for at holde håndværkerne i arbejde (1991-1992: en officiel arbejdsløshed på 35-40 pct. blandt murere og malere) blev siden hen bekvemt kaldt “byfornyelse” fra 1991 til 2003. Her hældtes værdistigningerne, som fulgte, direkte i ejendomsejernes lommer ved realisation eller belåning af ejendommene. Vi hævdede at tilskuddene gjorde ondt værre.

Dernæst satte man med flere kreditter virkelig gang i pristigningshelvedet på boligmarkedet hele vejen rundt via de nye udviddede låneformer. Først under Poul, så under Anders. Det var efter, vi havde haft aktieboblen i slutningen af 1990-erne, der handlede om det samme og skyldtes tilsvarende svig ovenfra: Gevinst uden for produktionen.

Det samme kørte i 1920-erne; men det forventes glemt, da der er gået en menneskealder og det nye menneske er nærmest historieløst. Det er tricket der bruges.

Der er visse naturlove, som man ikke kan sætte sig op imod.

Et uddrag af Landmandsbank-skandalen efterfulgt af et afsnit om samfundsøkonomien dengang:

https://danmark.wordpress.com/2006/06/22/enron-i-usa-landmandbank-krakket-i-danmark/ :

“…En stor del af de betalingsmidler, som bankerne var kommet til at råde over, var ikke blevet brugt bare på at drive priserne i vejret; men endnu mere til at drive vore kapitalværdier i vejret, aktier og faste ejendomme. Altså en voldsom forskydning af kapitalen væk fra real aktivitet til passiv indtægtsgivende erhvervelse i form privatkapital.

Borgerskabet var kortsynet, det ville ikke redde det system, det selv sad i, ved at få den mængde papirer ud af verden, som truede med at kvæle det økonomiske system, der bærer borgerskabet. Det samme sker i dag i endnu vildere omfang…”

Først Internationalen, så Liberalen.

Hvad var det vi skrev for 10 år siden om Euro til værn mod den internationale konkurrence, og kronen, der er direkte koblet til Euro, og hvad der i stedet skulle til:

[Nu bliver det lidt mere kompliceret i nogle få afsnit – det blivet let igen, når vi når til Uffe]

https://danmark.wordpress.com/2006/05/19/new-monetary-system/ (Engelsk) :

“…Hovedkamppladsen er arbejdsmarkedet, social- og økosystemerne. Arbejdsmarkedet lider under, at middelstanden mindskes, løn- og socialomkostningskonkurrencen hidrørende fra arbejdstagerne i de sydlige EU-fattigdomszoner, og der sker en uundgåelig likvidering af de hidtil gældende (nationale) fagforeningstariffer og mindste-standarderne for det sociale niveau. Markedet fejer dem væk, arbejdsgiverne benytter sig i stigende omfang af deres trusselspotentiale, der ligger i at de flytter produktionerne til særlig gunstige (løn-, social-, skat-, øko-billige) EU-zoner. (IoD: “F.eks. p.t. til Irland, hvor selskabsskatten i nogle områder er 10 pct”.)

Lønsatser, socialnormer og miljøkrav i Euro-land vil skulle harmoniseres nedadtil. Det er socialdemokraters, folkesocialisters og fagforeningers naive forestilling, at disse ting skulle kunne bedres pr. underskrift på en Maastricht-traktat. I Euro-Union har social-politikken takket endeligt af – og det sker i fuld tilslutning til/accept fra socialdemokratiet, folkesocialisterne og fagforeningerne.

Euro-Unionen er ikke et middel imod globalismens udløste beskæftigelseskrise. Tværtimod: Begge forstærker kapitalens magt og statens magtesløshed i rollen at skulle kunne gøre noget ved arbejdsløsheden. Det er “fremskridt” mod det 19. århundrede, ikke mod det 21. århundrede.

Euro-Unionen er heller ingen modvægt mod de usociale tendenser i globaliseringen, som inkompetente analytikere fra venstre side mener; den forstærker dem yderligere. Den tvinger nemlig til tilpasning af arbejdslivet til de pengeøkonomiske kommandoer. Den europæiske centralbank må føre fuldstændig fællespolitik for først 12 siden 15 og 16 forskelligt strukturerede lande, uden at kunne gribe tilbage til vekselskursenes udligningsventil.

[IoD: “Her bliver de fristet nu, også som forudset. For at hindre kapitalen i at forlade EURO-unionen må Centralbanken (ECB) hæve renten; men dette mindsker aktiviteten og øger arbejdsløsheden yderligere”.]

En sådan union kan kun ende i staternes indbyrdes konflikt, hvorfra der ingen hjælp er at finde – med mindre den bliver udbygget til en transferunion eller en forbundsstat med offentlig finansudligning mellem gamle og nye deltagerlande, noget i retning af kludetæppet USA eller Den tyske Forbundsrepublik. Men dette har været længe forpasset.

Når overførslen af disse forbilleder på Euro-Unionen viser sig umulige eller møder megen modstand rejser spørgsmålet sig: Er der mulige alternative modeller, der kan redde verdensfreden?

https://danmark.wordpress.com/2006/06/01/euro-ultralight-og-euro-light/

Eventuelt stop for kapitalflugt
Artikel 73F i Maastricht-traktaten taler om, at der i Europa kan indføres kontrol med kapitalbevægelser. Så kan investorerne ikke længere undvige til schweizerfranc, yen eller dollar. Som om investorerne ikke er skræmte nok i forvejen. Spekulanter og investorer følger alt dette meget nøje og drager hurtigt konsekvenserne af ændrede forhold, i modsætning til de europæiske politikere.

Med Euro kan sektoromlægningen til mere salgbar produktion ikke ske og uddannelsesfornyelsen til forbedring af den internationale konkurrencestilling det samme. Vi skal herefter se arbejdsløshed og udstødelsen vokse yderligere samtidig med, at tilskudsøkonomien gøres til den centralistisk valgte omdrejningsakse sammen med aksen til araberolien med alt, hvad der til hører af immigration og øgede offentlige udgifter. Dette tilspidser den strukturelle og sociale krise. Til sidst må politikerne give op og rette sig efter vælgerne, hvis de ikke når deres ideologiske mål forholdsvis hurtigt…]

[nu bliver det ukompliceret igen, så der var lidt for enhver smag]

Når langt hovedparten af vor samhandel foregår i EU, og der er meget lav aktivitet i næsten alle andre EU-lande bortset fra Irland og Tjekkiet, så var det udpræget sært, at det skulle køre så meget derudad her tillands.

Det gjorde det heller ikke.

Her forslår et par år på aldersgrænserne til Folkepension og og Efterløn sammen med yderligere, måske en helt ny og mere avanceret forfølgelse af de ledige og udstødte som en skrædder i helvedet…. Det ender i I.G. Farben.

“Marianne foreslog i sin tid vi skulle opkvalificeres. Så vil jeg undervises af hende; det vil jeg, og får hun forfald, hvad hun givet gør, så skal Lykketoft komme og tage over; det skal han, altså.”

Vi skrev det før de besluttede forliget, fordi vi vidste på forhånd, hvor de endte.

Globalisering og Velfærd kan kun køre uden ideologi. Det er ideologi at afskaffe kronen og fædrelandet. Det er ideologi at tro, at enhver kan omplantes fra et hvilket som helst udgangspunkt og slå sig ned hvor som helst, især når alt er ham på tværs. Det er ideologi at tro man kan forbyde en russer og en inder henholdsvis eller samtidig at bruge pc-eren og forske i nanoteknologi.

Det er ideologi at tro, alt går godt, bare fordi man tror, det går godt. Sandheden er, at om denne verden skal du ikke tro, du skal vide:

Globalisering og velfærd uden ideologi: Her stilles diagnosen på en 40 årig gammel lidelse og helbredelseskuren i praksis anvises:

https://danmark.wordpress.com/2006/06/23/velfaerd-og-konkurrence-uden-ideologi-i-praksis/

Sonia

11 kommentarer »

 1. […] vidner også de afslørede falske jobannoncer fra i sommer også om. For at bevare image udadtil over for konkurrenter og arbejdsmarkedet søges […]

  Pingback af Lars Barfoed skal have 90 pct. af dagpengene 1. aar pr. aar « Danmark — 8. januar 2007 @ 11:05

 2. […] Gentages de tomme jobannoncer i sommer? Filed under: Economic Statistics, European Integration, Welfare and Globalization, Perspectives, Immigrants, Immigration, Statistics, Globalization, Research — Sonia @ 5:01 pm De tomme jobannoncer fra sommeren 2006: https://danmark.wordpress.com/2006/06/23/jobannoncer-uden-reelle-jobs/ […]

  Pingback af Gentages de tomme jobannoncer i sommer? « Danmark — 28. april 2007 @ 17:01

 3. […] de falske annoncer som 3F gjorde det i juni 2006, for nu er regeringen jo skiftet, og dog: https://danmark.wordpress.com/2006/06/23/jobannoncer-uden-reelle-jobs/ Like this:LikeBe the first to like this. Skriv en […]

  Pingback af BYTTE-BYTTE-KØBMAND: “MASSER AF ARBEJDE AT FÅ” « Danmark — 18. august 2012 @ 08:42

 4. […] arbejdsløse og udstødte ikke gider arbejde: Det blev dog afsløret både i 2006 og igen i 2012: https://danmark.wordpress.com/2006/06/23/jobannoncer-uden-reelle-jobs/ og https://danmark.wordpress.com/2012/08/18/bytte-bytte-kobmand-masser-af-arbejde-at-fa/: 24,4 pct. […]

  Pingback af DE FYLDTE OS MED FOR FÅ BEFOLKNINGSUDSKIFTNINGEN I EUROPA GODT IGANG | transeurabia — 27. januar 2018 @ 10:04


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: