Danmark

21. juni 2006

Asylanter betaler betydeligt nedsat afgift på bilerDhimmi lovgivning 

 Den 6. september 1999 oplyste TV2/Nyhederne, at skatteminister Ole Stavad da vil have afgift på bilulykker. Men kunne TV2/Nyhederne finde på at oplyse om følgende:

 • Asylansøgere betaler ikke den fulde registreringsafgift ved køb af ny bil.
 • Indtil 29. november 1997, hvor loven ændredes, kørte de afgiftsfrit i deres medbragte biler fra udlandet.
 • Asylansøgere betaler 1% af registreringsafgiften pr. måned efter lovændringen.
 • 1/3 bilpris til asylansøgere (ved videresalg)?
 • Skal asylansøgere ikke have et nedslag i afgiften på bilulykker?

Uddrag af forhandlingerne i Folketinget
onsdag den 6. maj 1998 om lovforslag L76:
 

Erik Mortensen (Soc.dem):
“Jeg tror nok, at dette forslag bunder i den grundlæggende forskel på menneskesyn som helhed…..”
(Supplerende IoD-oplysning: Forslaget (L76), som nævnes, gik ud på at fjerne forskelsbehandlingen)

Morten Helveg Petersen (Rad.V):
“Vi synes, det er i orden, at en asylansøger ligesom andre udlændinge med kortere ophold her i landet har tilladelse til at betale registreringsafgiften med 1% af afgiftsbeløbet pr. påbegyndt måned….”

Kim Behnke (Frp):
“Den ordning mener vi er forkert (IoD: med forskelsbehandling)…Jeg skal minde om, at frem til juni 1983 var det sådan, at asylsager blev behandlet ved en grænsestation. Sådan bør det være igen….”  

Skatteminister Ole Stavad (Soc.dem):
“Jeg vil også godt understrege, at det må være ganske få tilfælde, det kan blive til i praksis. For det første ankommer asylansøgere typisk uden midler af betydning, og for det andet er det helt umuligt at holde bil for den forholdsvis beskedne ydelse, asylansøgere modtager….”

På den baggrund er det måske lettere at forstå, at Bazar Vest i Brabrand fik følgende bemærkning med i fortrolig skrivelse af 26. oktober 1998 fra Skatteforvaltningen til rådmand Poul B. Skou, Aarhus: “Således er det næsten karakteristisk at der forekommer en del bilhandler, tilvejebringelse af kapital, forøgelse af bankindeståender m.v., der ikke umiddelbart kan forklares ved eksisterende formueforhold eller den angivne indtjening”.  

Socialminister Karen Jespersen (Soc.dem):…(fulgte op i efteråret 1998)
Hun tilkendegav på TV i efteråret 1998 efter politiaktionen i Bazar Vest, at “initiativet (IoD: med rentefrie kassekreditter i tilgift og bl.a. bilhandel som asylansøgere tjener fedt på, som det fremgår) burde brede sig til alle dele af landet”. Borgmester Louise jagtede ulovlige immigranter før valget og viderførte Bazar-ideen efter valget, så alt blev ved det gamle – rosenkavaler-aftalen mellem de fire gamle efter WW2.

http://www.lilliput-information.com/economics/landfor.htm

Information om Danmark (IoD) kan naturligvis dokumentere de angivne oplysninger. 

Ulykkesafgift:
Som vi forstod indslaget herom på TV2/Nyhederne den 6/9 kl. 19:15 består den geniale 79. afgift på bilkørsel i, at forsikringsselskaberne skal erstatte med en ny bil i tilfælde, hvor den skadede bil ved ulykken har mistet halvdelen eller mere af sin værdi.

Effekt:
Højere forsikringspræmier, større bilimport, og højere statsprovenu i registrerings-afgifter. Dette gavner forsikringsselskaberne, bilim- portørerne og statens mange ressourcekrævende forgreninger. Det skader danskerne, som i forvejen betaler 2,75 gange bilens pris og skal tjene knap 10 gange dens pris før indkomstskat for at købe den, men det tæller øjensynlig ikke så meget.

Ulykkesafgift:

Forventes ikke at skræmme indvandrere fra at bosætte sig her. Om de bør have et klækkeligt nedslag i denne afgift også, blot for analogiens skyld, får stå hen.

I 1998 vedtog Folketinget ca. 2000 love.
Kan du huske én, der gavnede dig? Fortæl os hvilken!

Spørgsmålet kunne måske berettiget gentages i 2006.  

Information om Danmark er en kreds af danskere, der gør en indsats for at afsløre væsentlige løgne om forholdene i Danmark og Europa. Fra officielt hold lyves dag ud og dag ind. Billedet, der tegnes af virkeligheden derfra, og som demokratisk indstillede borgere skal tage bestik af, bliver mere og mere falsk.

Sonia  

3 kommentarer »

 1. […] Nævnte konvention skal kun sikre, at de overøses økonomisk straks, når de passerer grænsen.  I forvejen får asylsøgerne bilerne til en langt lavere afgiftstakst end danskerne, nemlig efter samme regler som ambassade-medarbejdere. Dette er dokumenteret på : https://danmark.wordpress.com/2006/06/21/asylanter-betaler-betydeligt-nedsat-afgift-pa-biler/  […]

  Pingback af Danmark » Hvad sagde eliten - hvordan gik det? — 22. juni 2006 @ 09:32

 2. […]  – fortroligt dokument og det videre forløb meget kort  Læseren vil formentlig huske, hvorledes Told & Skat sammen med Politiet slog en ring om Bazaren i Gellerup Parken, vest for Århus den 20. oktober 1998. Her var et ”interessant kommunalprojekt” gået til at påkalde sig andre myndigheders bevågenhed. En lokal byggematador Olav de Linde havde i samarbejde med Århus Kommune bygget og indrettet Bazaren for de fremmede, der ønskede sig grøntbutikker. De kunne så leje sig ind hos Olav de Linde, der så fik sin dækning direkte fra kommunen. Kort efter aktionen blev der bl.a. skrevet i de lokale aviser at forholdene i Bazar Vest ikke var specielt uregelmæssige. Det var lidt restancer og ukendskab til reglerne i Danmark, fremgik det af mange artikler, og mange mente nok myndighederne havde overdrevet deres indsats med aktionen, hvor der simpelthen blev lagt en ring omkring Basar Vest i Gellerup Planen, før der blev slået til.   Det viste sig, at der ikke alene var vrøvl med regnskabsaflæggelserne i de pågældende torveforretninger. Der handledes også med alt andet end grønsager, med iværksættertilskud i form af  rentefrie lån og opsatte afdrag på kreditten ved siden af bistandshjælpen i tilgift til de fremmede. F.eks. var der et stort sort bilmarked: de fremmede får bilerne uden fuld afgift, dokumentation: https://danmark.wordpress.com/2006/06/21/asylanter-betaler-betydeligt-nedsat-afgift-pa-biler/ , og der var også andre ting, der ikke tålte at se dagens lys.   Fra oktober 1998 lå vi inde med et internt fortroligt dokument om hele denne sag. Dette dokument var blevet tilsendt os anonymt af en ukendt i en af Århus Kommunes forvaltninger. Adskillige fra pressen rettede forgæves henvendelse til os, da vi oplyste at vi lå inde med det afslørende dokument der beskrev, hvad der var sket den 20. oktober 1998, og hvad politiet og skattevæsenet fandt ved razziaen. I 2006 må vi også gå ud fra at den anonyme kilde fra 1998 har nået at sikre sig mod afsløring.   Indholdet af det modtagede dokument (ordret): Brevet (benævnt BILAG 5) var sendt til Rådmand Poul B. Skou, Magistratens 5. Afdeling. Afsenderen var Per Byrialsen, Skatteforvaltningen i Århus. Dateringen er den 26. oktober 1998, ”henvendelse til:” pcb/mw, telefon 4210. Kopi til Stadsingeniøren, Dir. for  Mag. 1. afd. Inkassokontoret. Brevet er stemplet FORTROLIGT og skrevet på Århus Kommunes Inkassokontors Specialgruppens papir : Citat begyndt: […]

  Pingback af Danmark » Fortrolig rapport om Bazar Vest — 10. juli 2006 @ 00:22

 3. […] er i tillæg et særligt gunstigt marked for afgiftsfrie biler i Bazar Vest (forbeholdt […]

  Pingback af Taersk med golfkoeller er dagligdag i Bazar Vest « Danmark — 19. februar 2008 @ 17:23


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: