Danmark

20. juni 2006

Skal de bliver her? – Tilbage til virkeligheden


Skal de ud eller ind – eller bare blive her

Bliver de her, bliver de i flertal, før dine børn bliver voksne.

Staten er selvfølgelig gået statsbankerot længe forinden. En krig skal vi også igennem. Indvandrerne er 3 gange dyrere i forhold til den offentlige sektor. Vil det så sige, at 3/4 af finansieringsproblemet (korrigeret for andelen, som de udgjorde) igennem 25 år kan bruges som løsningen i fremtiden? Velfærdskommissionen gav os ret allerede 1. november 2005. Ikke-vestlige endog 3,47 gange dyrere end danskerne. Børsen sikrede sig i titlen på artiklen, der skulle referere dette, at alt blev ved det gamle. Vi kommenterer kun to sætninger (anført med rødt).

Hans Kornø Rasmussen vil sammen med EU have gradvis 7-14 dobling af indvandringen fra 2007 til 2024. Børsens Nyheds Magasin hævdede i øvrigt i firefarvet artikel på glittet papir i begyndelsen af 1990-erne, at vi tjente penge – uhyre summer på indvandringen. Magasinet er selvfølgelig gået ind.

 

“INDVANDRERSTOP VIL LØSE SAMFUNDSPROBLEM”

– blev Børsens titel på artiklen den 1. november 2005. Læs hele artiklen i dagbladet Børsen

– det er helt hjernedødt.

Man skal selvfølgelig være forsigtig med folks religiøse forestillinger om denne verden – deres ideologi. Vi er her nået til den keynesianske helliggjorte trosbekendelse:

“AT INDENLANDSK FORBRUG SKABER RIGDOM”

Der findes også folk, der ikke kan bringes til at fatte, at når vandhanen løber med vand ned i en spand, så bliver spanden fyldt på et tidspunkt, og vandet løber over spandens kant. Med mindre Børsen vil til at plædere for nogle metoder, der blev anvendt i Det Tredje Rige, så har den skudt helt forbi, når vi vender tilbage til virkeligheden. Ét af Folketingets mangeårige medlemmer har diverteret med denne mangel på simpel forståelse i en selvvalgt telefonsamtale med undertegnede.

 

At de forkerte (jf. Ole Hyltoft) for længst har påvist, at danskerflertallet forsvinder 10-15 senere ved et indvandrerstop end ved en uforandret tilstrømning, er ligegyldigt henholdsvis:

https://danmark.wordpress.com/2006/05/27/de-forkerte-fik-ret/

og

http://www.lilliput-information.com/edu/index.html

“Velfærdskommissionen påpeger, at indvandring ikke vil løse problemet, snarere tværtimod. Mens en nyfødt dansker i gennemsnit vil koste samfundet 750.000 kr. fra vugge til grav, vil omkostningen på en indvandrer på grund af generelt lavere erhvervsdeltagelse være 2,5 mio. kr., vurderer Velfærdskommissionen. “

Vi angav 6 gode grunde i http://www.lilliput-information.com/seks.html

Anden og tredje generation af immigranter og deres efterkommere begår endog en større andel af den kriminelle gerninger i forhold til deres indbyggerandel end forældrene – selv når denne opregning korrigeres for en fejlbehæftet befolknings-opgørelse, der officielt ganske paradoksalt overestimerer kriminaliteten blandt immigranterne. 82 pct. af kriminaliteten blandt unge under 18 år i København blev i 2004 begået af fremmede. Og indvandrergruppen udgjorde altså ca. 28 pct. i denne aldersgruppe i København, jfr. Danmarks Statistiks matr. BEF3 anført med talangivelser i http://www.lilliput-information.com/domv.html

Anden og tredje generation fødte 10 pct. flere børn i gennemsnit pr. kvinde end forældrene over en 6-års periode i København i følge leder af kommunes statistikkontor Claus Woll, jfr. Søndagsavisen den 25. januar 2004.

Anden og tredje generation har en endog svagere tilknytning til arbejdsmarkedet end deres forældre.

Antallet af indvandrere fra de nævnte områder er det eneste antal der er vokset – i perioder med en eksponentiel vækst – i hele 27 års-perioden fra 1979.

I gennemsnit belastede indvandrere fra mindre udviklede lande den danske offentlige sektor mere end 3 gange mere end danskerne i gennemsnit – i følge de seneste rapporter fra Velfærdskommissionen, refereret i Børsen den 1. december 2005. Her får vi en indrømmelse af de helt store, ganske vist igen stærkt camoufleret: Danskeren kan ikke koste samfundet 750.000 kr., og indvandreren samtidig koste samfundet 2,5 mill. kr. i gennemsnit, af den simple grund, at samfundet ingen penge har. Her har man bekvemt glemt danskerens skattebetalinger og den offentlige gældstiftelsen. Men faktum er, at indvandrerne i gennemsnit er 3 gange dyrere end danskeren i gennemsnit.

Dette er har i øvrigt ikke været nogen hemmelighed, siden Information om Danmark berettede dette første gang i 1989.

“Det er således knap tre fjerdedele af det samlede langsigtede finansieringsproblem, der tilskrives den fremtidige indvandring fra mindre udviklede lande, skriver Velfærdskommissionen.”

Her må vi først korrigere og så tilføje: Indvandrerne gav ligeledes anledning til 3/4 korrigeret for deres andel af folketallet. D.v.s. ikke under 40 pct. (snarere 50 pct. ved behøring korrigering af befolkningsstatus) af det samlede finansieringsproblem i sammenligning med danskerne i hvert fald pr. 2005. Og dette bidrag til problemerne vil stødt øges fremover i følge de 6 gode grunde og al anden nyttig erfaring, som vore ledere ganske har set bort fra, fordi de ideologiske trossætninger herskede.

20. juni 2006

Joern E. Vig, cand. oecon.

5 kommentarer »

 1. de skal ud!
  UDH
  http://sendemhjem.blogspot.com

  Ingelise

  Kommentar af Jens — 20. juni 2006 @ 18:04

 2. hvem skal der i grunden primært tages hensyn til i dette spil om fremtiden :

  indvandrerer og deres efterkommere eller de etniske danskeres efterkommere ?

  Jeg kan ikke se dette valg skulle være videre problematisk .

  Det problematiske er hvilken form for løsning der skal anvendes.

  Kommentar af vivi andersen — 20. juni 2006 @ 21:14

 3. Vi kommer ikke uden om at skulle i gang fra en ende af.

  1. Vi blev lovet flygtningene skulle hjem, når der var tålelige forhold i hjemlandet. Det blev fra ca. 1994 officielt og glidende lavet om til, at de kunne blive her. Det skal politikerne få rettet op på. Desværre spiller en fejlagtig
  strategi efter min vurdering ind på, at der ikke sker noget fra en regering i flertal med støtteparti
  – de kunne ellers vedtage hvad som helst i morgen.

  2. Jeg mener folkeretten sætter os i stand at sætte dem af i eller tæt på deres hjemland uanset, hvad deres magthavere, der meddeler officielt er deres agt og indstilling.

  Svenskerne har gjort det i en række tilfælde med bl.a. nogle meget farlige afrikanere. De blev lænket til flysæderne,
  fløjet derned og sat af. Men vi hører ikke officielt om den slags tiltag.

  Men meget mere…også en lov, der fratager dem statsborgerskabet. Det, der er pågået, er lodret imod lovens ånd. Det sker også i England netop nu.

  Det bliver en stor opgave at vende alt fra ideologi til realisme igen efter to generationer, hvor selv V og K sprang på den skattefinansierede velfærdsvognen i 1968, da VKR-regeringen tiltrådte.

  Fejl-strategien går ud på at samle magt og indflydelse, før der rigtig sker noget undtaget "at skabe forventninger" – de har det dog med at blegne på sigt. Desværre kan det ende i, at indvandrerne overtager den lovgivende forsamling, inden de andre tager sig sammen, også fordi det er voldsomt krævende, og medierne/åndeliten – befolket med mestendels amøber – vil angribe frontalt på stedet hver gang.

  3. Dernæst skal en mængde af de internationale konventioner opsiges (1 års opsigelse), og samtidig skal deres bestemmelser pilles ud af de danske love, hvori en del er blevet indbygget uden vi har fået det oplyst og debatteret

  Der er meget mere.

  Håber at høre hvad du mener og hvad du foreslår, Vivi.

  Hilsen
  Sonia

  Kommentar af Sonia Wahnloop — 21. juni 2006 @ 00:46


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s