Danmark

20. juni 2006

Svensk Forsker: Svenskerne i mindretal


Svenskerne i mindretal inden 2050

Vi fik svenskeren Thomas Lindhs redegørelse til den svenske presse i september 2005. Thomas Lindh er nationaløkonom og ansat som ledende forsker på Instituttet for Fremtidsstudier i Stockholm.

Udtrykket ‘tror Thomas Lindh’ (se nedenfor) er opfundet af en infam presse.

En rigtig forsker tror selvsagt ikke… på noget af denne verden.

For så vidt angår Danmark var IoD-prognose højest sandsynligt den mest realistiske, efter vi omkring den 20. august 2005 læste alt muligt i den danske presse om den officielle reviderede danske befolkningsprognose, og man lige havde måttet indrømmer i pressen, at indvandringen ikke var vendt – tværtimod:  

http://www.lilliput-information.com/economics/vild.html     

Problemet var man havde overset det, der her i 2006 også er ved at blive superaktuelt i netop Norge:  

  https://danmark.wordpress.com/2006/06/14/ny-rekord-under-wm/.  

Det man havde overset egnede sig til den fortsatte fred-og-ingen-fare-propaganda

Måske havde man overset, at afstanden mellem virkeligheden og den officielle prognose bliver endog større og større år for år. Politikerne i tinget var ved at falde ned af stolene – vi ved ikke i dag om det var overraskelsen over de officielle prognoseresultaters som høje eller som lave størrelse, for der blev pludselig så tyst, selvom agurketiden var ophørt – og det vel også ligegyldigt.   

Vi havde i august 2005 lektor i demografi Hans Oluf Hansen på Københavns Universitet, der hævdede, at begreberne, som danner grundlag for den officielle immigrantoptælling, hverken kan bruges til at beskrive nutiden eller for så vidt fremtiden med.  

IoD kom med den samme indvending, blot 14 år før år 2005 

Vi vidste godt vi havde ret uden at få refereret en tilsvarende prognose for Sverige, for vi holdt os til sandheden og havde sat os ind sagerne. Sandheden er altid én. Løgnene er utallige, og de vælter hver dag ud af medierne. Heldigvis skal der flere og flere løgnene til, og de skal også være større hele tiden. Det ved enhver, der har været ude på den galej, f.eks. i sin barndom. IoD-prognosen (fremskrivning på to alternativer):

  https://danmark.wordpress.com/2006/05/25/grafisk-illustration-af-det-korrigerede-befolkningsregnskab-pr-1-januar-2006/  

Thomas Lindh:   Sverige: Metro 050929 inrikes

ÖVRIGA EUROPA KOMMER att se Norden som det stora naturreservatet i norr. I vissa områden av landet blir detta den enda möjligheten att över huvud taget behålla en befolkning, tror Thomas Lindh.   Ökad invandring är nödvändigt för att ta hand om de gamla i framtiden, tror Thomas Lindh.  

År 2050 kommer mer än halva Sveriges befolkning att vara invandrare eller andra generationens invandrare.

Det “tror” Thomas Lindh, forskningsledare på Institutet för framtidsstudier i Stockholm.-      

Den tilsvarende udvikling ses i Danmark, når indvandringen ikke vendes til nettoudvandring:

https://danmark.wordpress.com/2006/06/20/prognose-pa-korrigeret-befolkningsgrundlag/ 

Seneste opfølgningsprognose for danske befolkningsforhold fra juli 2008     

Det Sverige som vi känner i dag kommer inte längre att finnas. För att klara att försörja alla våra gamlingar måste vi få in mer folk. Det kommer att bli en omfattande arbetskraftsinvandring, säger han. Så allt det typiskt svenska, som att äta sill och dricka nubbe, försvinner?

Alltid kommer det väl att finnas någon som gör det. Men det kommer att vara långt ifrån lika vanligt. Kommer vi inte längre att vara ett land som samlas kring firandet av stora helger?

– Kanske blir det som i USA, där thanksgiving är något som firas av alla möjliga grupper på väldigt olika sätt. Blir vi inte lika blonda längre?

– Inslaget av blonda, blåögda minskar något. Invandringen kommer i huvudsak från Mellanöstern och Nordafrika. Blir Sverige muslimskt?

– Ja, det kommer att bli ett mycket kraftigare muslimskt inslag. Hur blir Sverige i övrigt, ett science fiction-samhälle med väldiga tekniska finesser?

– 1950 hade man mycket fantasier om att människor i vår tid skulle flyga till jobbet i sin egen flygmaskin. Den typen av utopier tror jag inte är aktuella. Ekoturism blir stort, övriga Europa kommer att se Norden som det stora naturreservatet i norr. I vissa områden av landet blir detta den enda möjligheten att över huvud taget behålla en befolkning. Ökar klyftorna mellan fattiga och rika?  

– Det finns risk för det. Skillnaderna kommer att öka framför allt mellan de yngre och de äldre. Den stora befolkningen över 65 år kommer att vara en ekonomisk belastning. Det kan hända att vi sjunker tillbaka till Fattighjons-Sverige.  

       Thomas Lindh

Familj: Fru och sex barn.
. Bor: Uppsala.
. Yrke: Nationalekonom. . Framtidsdröm: Att utvecklingsländerna
kommer i kapp oss.

Det kommer tyvärr att ta längre tid.  

Sonia

Prognose på korrigeret befolkningsgrundlag

Filed under: Demographics, Immigrants, Statistics — Tags: , , , — Jørn @ 20:03

Prognose udarbejdet 2003

 

Seneste fremskrivning 22. september 2008

– på et fra februar 2006 korrigeret befolkningsgrundlag pr. 1. januar 2006, jf http://www.lilliput-information.com/kantranspo.html

Folketallet i Danmark fordelt på danske og andre vesterlændinge på den ene side og fremmede på den anden:

År 2006 mindst 700.000 fremmede, når naturaliserede og deres efterfølgende børn medregnes. Tallet kunne nemt være 75.000 større, såfremt vi også havde medregnet alle de naturaliserede fra 1970-erne og deres børn og børnebørn frem til år 2006.

2006 er i år 3 på 1. akse. Med den senest ajourførte korrektion fra februar 2006 starter udviklingen højest sandsynligt på den lilla linie for de fremmede, jf. 772.742 i 2. kolonne i tabellen via nedenstående link. Den faldende brune repræsenterer danske og andre vesterlændinge, jf. 4.634.602 i 6. kolonne i tabellen via nedenstående link. Hvor de skærer hinanden er antallene lige store:

År 2036

Første grafiske fremstilling bygger på 13.000 indvandrede pr. år og en tilvækst via fødsler på 4 pct. pr. år

 

Vi kunne forudsætte, at indvandringen blev bragt til ophør:

Den anden grafiske fremstilling bygger på nul indvandring og 4 pct. tilvækst pr. år via fødsler blandt de fremmede.

I 2005 udgjorde indvandringen af fremmede fra områder uden Vesteuropa, Nordamerika, Israel, Japan, Australien og New Zealand lidt over eller lidt under 10.000 – usikkerheden forelå som en lille ubetydelig divergens i DS’s databanken og Nyt Fra Danmarks Statistik pr. 13. februar 2006. (Tilføjet i 2007:) I 2006 udgjorde tilstrømningen af folk fra samme gruppe 11.086.

På dette grundlag vil det danske flertal forsvinde, såfremt det fortsætter som i 2005 et år eller to efter år 2038. 

Over disse korte åremål spiller den ændrede aldersfordeling ingen væsentlig rolle, så disse oplysninger bygger faktisk på ren matematik. Der er endda en tendens til, at de fremtidige fremmede generationer føder flere børn, hvorfor de 4 pct. tilvækst måske skal ændres til 5 pct. Så vil skæringen af kurverne selvsagt sker tidligere.

Det gør såmænd heller ikke nogen særligt forskel, om vi forudsætter indvandringen af fremmede ophørte i 2003 – det gjorde den ikke – eller den ophørte i 2007 – det gjorde den heller ikke; den steg med 14 pct. I det lidt længere sigt har det ikke nogen særlig betydning andet end en mindre tidsforskydning.

Nu følger vi igen den stigende lilla og den faldende brune kurve.

Hvor de skærer hinanden er antallene lige store:

År 2043

Du kan læse om hele grundlaget for denne Information om Danmarks prognose fra 2003 som alternativ til den stærkt fejlbehæftede officielle prognose fra 2001 på:

http://www.lilliput-information.com/economics/prog/progno.html

DREAM-institutet korrigerede officielle prognose fra 30. november 2006 er: Ren Knold og Tot

[på ovenstående figurer er grafikkens signaturer naturligvis med; i det ovenstående har jeg valgt at angive kurverne, der skal koncentreres om, dels fordi vi nu har en langt mere sikker korrektion af befolkningsgrundlaget pr. 1. januar 2006, dels fordi billederne mister for megen kvalitet ved formindskelse]

Disse oplysninger kan ikke hentes andre steder i Danmark. Arbejdet hermed foregår under forudsætninger, som ingen i de politisk korrekte kadrer forestiller sig.

Derfor ville et bidrag til den fortsatte produktion og offentliggørelse være velkomment på konto i Danske Bank: Reg.nr. 3629 kontonr. 3629461213 – Ebbe Vig

Sonia

Skal de bliver her? – Tilbage til virkeligheden


Skal de ud eller ind – eller bare blive her

Bliver de her, bliver de i flertal, før dine børn bliver voksne.

Staten er selvfølgelig gået statsbankerot længe forinden. En krig skal vi også igennem. Indvandrerne er 3 gange dyrere i forhold til den offentlige sektor. Vil det så sige, at 3/4 af finansieringsproblemet (korrigeret for andelen, som de udgjorde) igennem 25 år kan bruges som løsningen i fremtiden? Velfærdskommissionen gav os ret allerede 1. november 2005. Ikke-vestlige endog 3,47 gange dyrere end danskerne. Børsen sikrede sig i titlen på artiklen, der skulle referere dette, at alt blev ved det gamle. Vi kommenterer kun to sætninger (anført med rødt).

Hans Kornø Rasmussen vil sammen med EU have gradvis 7-14 dobling af indvandringen fra 2007 til 2024. Børsens Nyheds Magasin hævdede i øvrigt i firefarvet artikel på glittet papir i begyndelsen af 1990-erne, at vi tjente penge – uhyre summer på indvandringen. Magasinet er selvfølgelig gået ind.

 

“INDVANDRERSTOP VIL LØSE SAMFUNDSPROBLEM”

– blev Børsens titel på artiklen den 1. november 2005. Læs hele artiklen i dagbladet Børsen

– det er helt hjernedødt.

Man skal selvfølgelig være forsigtig med folks religiøse forestillinger om denne verden – deres ideologi. Vi er her nået til den keynesianske helliggjorte trosbekendelse:

“AT INDENLANDSK FORBRUG SKABER RIGDOM”

Der findes også folk, der ikke kan bringes til at fatte, at når vandhanen løber med vand ned i en spand, så bliver spanden fyldt på et tidspunkt, og vandet løber over spandens kant. Med mindre Børsen vil til at plædere for nogle metoder, der blev anvendt i Det Tredje Rige, så har den skudt helt forbi, når vi vender tilbage til virkeligheden. Ét af Folketingets mangeårige medlemmer har diverteret med denne mangel på simpel forståelse i en selvvalgt telefonsamtale med undertegnede.

 

At de forkerte (jf. Ole Hyltoft) for længst har påvist, at danskerflertallet forsvinder 10-15 senere ved et indvandrerstop end ved en uforandret tilstrømning, er ligegyldigt henholdsvis:

https://danmark.wordpress.com/2006/05/27/de-forkerte-fik-ret/

og

http://www.lilliput-information.com/edu/index.html

“Velfærdskommissionen påpeger, at indvandring ikke vil løse problemet, snarere tværtimod. Mens en nyfødt dansker i gennemsnit vil koste samfundet 750.000 kr. fra vugge til grav, vil omkostningen på en indvandrer på grund af generelt lavere erhvervsdeltagelse være 2,5 mio. kr., vurderer Velfærdskommissionen. “

Vi angav 6 gode grunde i http://www.lilliput-information.com/seks.html

Anden og tredje generation af immigranter og deres efterkommere begår endog en større andel af den kriminelle gerninger i forhold til deres indbyggerandel end forældrene – selv når denne opregning korrigeres for en fejlbehæftet befolknings-opgørelse, der officielt ganske paradoksalt overestimerer kriminaliteten blandt immigranterne. 82 pct. af kriminaliteten blandt unge under 18 år i København blev i 2004 begået af fremmede. Og indvandrergruppen udgjorde altså ca. 28 pct. i denne aldersgruppe i København, jfr. Danmarks Statistiks matr. BEF3 anført med talangivelser i http://www.lilliput-information.com/domv.html

Anden og tredje generation fødte 10 pct. flere børn i gennemsnit pr. kvinde end forældrene over en 6-års periode i København i følge leder af kommunes statistikkontor Claus Woll, jfr. Søndagsavisen den 25. januar 2004.

Anden og tredje generation har en endog svagere tilknytning til arbejdsmarkedet end deres forældre.

Antallet af indvandrere fra de nævnte områder er det eneste antal der er vokset – i perioder med en eksponentiel vækst – i hele 27 års-perioden fra 1979.

I gennemsnit belastede indvandrere fra mindre udviklede lande den danske offentlige sektor mere end 3 gange mere end danskerne i gennemsnit – i følge de seneste rapporter fra Velfærdskommissionen, refereret i Børsen den 1. december 2005. Her får vi en indrømmelse af de helt store, ganske vist igen stærkt camoufleret: Danskeren kan ikke koste samfundet 750.000 kr., og indvandreren samtidig koste samfundet 2,5 mill. kr. i gennemsnit, af den simple grund, at samfundet ingen penge har. Her har man bekvemt glemt danskerens skattebetalinger og den offentlige gældstiftelsen. Men faktum er, at indvandrerne i gennemsnit er 3 gange dyrere end danskeren i gennemsnit.

Dette er har i øvrigt ikke været nogen hemmelighed, siden Information om Danmark berettede dette første gang i 1989.

“Det er således knap tre fjerdedele af det samlede langsigtede finansieringsproblem, der tilskrives den fremtidige indvandring fra mindre udviklede lande, skriver Velfærdskommissionen.”

Her må vi først korrigere og så tilføje: Indvandrerne gav ligeledes anledning til 3/4 korrigeret for deres andel af folketallet. D.v.s. ikke under 40 pct. (snarere 50 pct. ved behøring korrigering af befolkningsstatus) af det samlede finansieringsproblem i sammenligning med danskerne i hvert fald pr. 2005. Og dette bidrag til problemerne vil stødt øges fremover i følge de 6 gode grunde og al anden nyttig erfaring, som vore ledere ganske har set bort fra, fordi de ideologiske trossætninger herskede.

20. juni 2006

Joern E. Vig, cand. oecon.

Eliten Undervurderer Befolkningen


admiral.jpg

Økonomi på topplan

Kun for børn, voksne kan ikke fatte det

23/10 2002 kunne vi læse i Metro-Express, at direktør Erik Bonnerup for en af regeringens tænketank-grupper havde beregnet, at den fejlslagne såkaldte integration i forhold til en tænkt situation med fuld beskæftigelse blandt de fremmede i Danmark ville koste os 23,4 mia. kr. årligt.

26/6 2003 kunne vi i Ekstrabladet og BT læse, at DREAM-gruppen ledet af Lars Haagen Pedersen, en anden af regeringens analysegrupper, ifølge Ritzau var kommer frem til, at med mindre 60.000 indvandrere fik arbejde inden år 2010, og statsgælden ikke i samme periode blev reduceret til halvdelen, ville det koste os årligt 28,2 mia. kr. Og det ville vi få at mærke på finanslovens følsomme poster hvert år frem til år 2050, hvis ikke bundskatten blev sat op med 4,9 procentpoint.

1/9 2003 kunne vi læse i BT og Jyllands-Posten, at DREAM-gruppen ledet af Lars Haagen Pedersen, var nået frem til, at såfremt der ikke kommer mere gang i integrationen af de fremmede, vil det koste os 33 mia. kr. årligt.

Når der en forskel på 10 mia. kr. i beløbene (knap 50% i forskel i beregningsresultatet på knap 10 måneder), som de respektive analyser viser henholdsvis 23/10-2002 og  1/9-2003, så er der også en forklaring på det, selvom det absolut ingen relevans har i forhold til virkeligheden.

Vi læser videre i BT 1/9 2003: ”Når DREAM når frem til et højere beløb, skyldes det bl.a., at man (nu) forventer en større indvandring af personer fra lavt udviklede lande. Lykkes det at integrere dem, vil gevinsten for samfundet være så meget desto større, end hvis indvandringen kun kom fra lande, der er tættere på Danmark.”  ”Lederen af DREAM, Lars Haagen Pedersen, understreger også i B.T., at rapporten ikke kan bruges til at se, hvad indvandrerne koster samfundet. Kun hvad dårlig integration koster statskassen i ekstra udgifter og mistede skatteindtægter.”

1.    Alternativ: Alle de indslusede fremmede de sidste 30 år (f.eks.) er i fuld beskæftigelse og bidrager til samfundshusholdningen over skatterne. (en uvirkelig tænkt situation)

2.    Alternativ: Integration slår fejl. De første 30 år med den der med det nye elastikord opfundet til formålet fejl.

Berlingske Tidende den 28. januar 2005: Topøkonom: Dårlig integration vil koste milliarder. Venstre og Socialdemokraterne fortier begge den barske økonomiske sandhed for vælgerne, når det gælder udsigterne for integration, siger tidligere overvismand. Politikerne fører vælgerne bag lyset, når de fortier, at deres manglende initiativer for at få indvandrere i arbejde kommer til at koste staten langt over 30 mia. kr. årligt frem til 2040. Denne skarpe kritik fra én af landets mest ansete nationaløkonomer, professor Niels Kærgård, tidligere overvismand og medlem af regeringens tænketank om integration….

IoD: hvor langt over 30 mia. kr. ? og hvad sker der om 45 år? eller om 35 år?

Lad os tage dem på ordet:

”at rapporten ikke kan bruges til at se, hvad indvandrerne koster samfundet. Kun hvad dårlig integration koster statskassen i ekstra udgifter og mistede skatteindtægter.”

D.v.s. at indvandrerne koster samfundet et beløb der må være større end “langt større end 30 milliarder kr.” pr. år frem til 2040. Det er ikke nemt at vide, hvor meget det kan beløbe sig til.

I 1997 beregnede økonomiministeriet de samlede udgifter vedrørende de fremmede til godt 11 mia. kr. pr. år, i 1998 beregnede den svenske professor Eskil Wadensjö de danske udgifter til de fremmede til 8,8 mia. kr., og i 1995 beregnede økonomiministeriet de samlede fremmedudgifter til 10,3 mia. kr. pr. år.

Vi troede en overgang vi havde tjent forrygende på indvandringen i 1998 (godt 2,2 mia. kr. ifølge sidste afsnit). Men nu har vi efter en angivelig topøkonom har været på banen fået oplyst, at beløbet de fremmede koster Danmark, i hvert fald er større end ”langt større end 30 mia. kr. pr. år.”

Når vi går til den sidste periode fra 1997 til 2005, så er det tydeligt, at vi har tabt flere hundreder milliarder på disse seneste 8 års indslusning. Det er på den baggrund vi vurderer det måske er en anelse risikabelt at mere end tredoble indvandringen, som er et af Velfærdskommissionens beregnede alternativer – d. v. s. ekstra 30.000 arbejdsdygtige pr. år (mange flere hvis de har deres familier med), al den stund, at alle de andre EU-landes ledere går efter præcis det samme for at, som de fejlagtigt hævder, redde deres velfærdssystem (se bl.a. : http://www.lilliput-information.com/economics/svar.html ). Når det er tilfældet, så vil det kikse igen…..det ved vi, at selv børn kan forstå. Det kan derimod knibe med de voksne.

Børsen den 1. december 2005: Velfærdskommissionen: En total opbremsning i indvandringen fra mindre udviklede lande vil spare statsfinanserne for 50 mia. kr. om året i 2040 (IoD: og fremover). Det er konklusionen i en række analyser foretaget af Velfærdskommissionen, som den 6. december skal forelægge sine anbefalinger til en velfærdsreform for regeringen. IoD opfatter det således, at der skal ses bort fra indvandringen i den tilsvarende 35 årsperiode 1970-2005.

Med en særlig tak til Steen, der gav en kommentar om svenske forhold på:

https://danmark.wordpress.com/2006/06/19/indvandringens-pris/

Der var så i tillæg en konkurrerende alternativ korrektion af det officielt svenske udlændingeregnskab, der divergerede fra Lars Janssons. Om det skyldes tilsvarende i Danmark (med DF-beregningen), at man gerne vil have et ekstra svensk alternativ for mere bekvemt at kunne rubricere Lars Janssons beregninger under kategorien “dur ikke” er fuldstændig ligegyldigt.

Det kan også puttes ind under fluernes seksualliv.

Sonia Wahnloop

Dumhed og landsforræderi


Medfødt og tillært dumhed samt landsforræderi kan føre os fra terror-krig til frontkrig – og den sidste kan vindes

 

  

Der er ikke noget så dumt eller så ondt, at det ikke er godt for noget

Venligst
Terese & Marion

http://kvindefronten.blogspot.com/