Danmark

18. juni 2006

De der elsker at hade


– kan få andre til at hade at elske

“Lisbeth, Lisbeth, åh, hvor er du sød og rar”

Islam, kvinder og Jihad

Indsamlet af dansk Islam-ekspert 

Koranen er en facitliste for alt i livet

Henrik, der er en ung dansk mand, som er konverteret til Islam, og som har taget navneforandring til Abdel Hameed, siger til Politiken 28.8.00:“Hvis jeg er i tvivl om noget, kan jeg læse mig til det i Koranen. Den giver svar på alle handlinger i livet. Hvis jeg f.eks. er i tvivl om, hvordan jeg skal omgås kvinder, kan jeg læse mig til det der.”

        Kvindens stilling i Koranen –  grundlaget for islamisk religionsfrihed i et multikulturelt samfund  

 Mandens ret til seksuelt samkvem:

 “Jeres hustruer er jeres marker. Gå derfor til jeres marker, som I lyster.”
(Koranen, sura 2.223)

Revselsesretten overfor ulydige kvinder:

“Mænd har ansvaret for kvinderne, for Allah har givet den ene større (styrke) end den anden, og de forsørger kvinderne ud af deres midler. Gode kvinder er derfor hengivent lydige og vogter (i mandens) fravær over det, som Allah vil skal være skjult. Men frygter du, at de vil være ulydige, da skal du advare dem, lade dem ligge alene i deres senge og slå dem, men vender de tilbage til lydighed, tag da ikke midler imod dem i brug. For Allah er den højeste”. (Koranen, sura 4.34)

  Retten til at tilbageholde hustruen:

“Hvis nogle af dine hustruer begår noget dårligt, så kald fire vidner imod dem og lås dem inde i huset – indtil døden eller Allah åbner en udvej for dem.” (Koranen, sura 4.15)

Tørklædet beskytter de rene mod at blive forulempet:  
“Oh du Profet, sig til dine hustruer og dine døtre og til de troendes kvinder, at de skal trække deres ydre kåber tæt sammen om og over sig. Dette er det bedste, så de kan kendes (som rene), og så de ikke forulempes.” (Koranen, sura 33.60)

Når kvinder anmelder voldtægt:
“Hvis de ikke kan bringe 4 vidner, som er mænd, er de løgnere i Allahs øjne.”
(Koranen, sura 24.13)

***

Kvindens rettigheder i Islam

Halv arveret:
“Allah forordner: …en dreng skal arve så meget som 2 piger.”
(Koranen, sura 4.11)

Halv vidneret:
“Kald to mænd som vidner, eller er der ikke to mænd, så en mand og to kvinder, som er passende som vidner.” (Koranen, sura 2.282)

Mænds ret til 4 hustruer:
“… gift jer med dem, som synes jer passende: to, tre eller fire, men dersom I frygter ikke at kunne være retfærdige mod dem alle, så gift jer kun med én.” (Koranen, sura 4.3)

Kvindens karakter:
“Kvinderne er tilbagestående i intelligens, taknemmelighed og religion.”
Hadith Sahih al-Buchari

Hensyntagen til ung hustru:
“Hvis en mand gifter sig med en seksuelt umoden pige og har samleje med hende før hun fylder 9 år, må han ikke gentage samlejet, hvis det er traumatisk for hende.” Ayatollah Khomeini, Principes, Paris, 1979

En mands rettighed over sin kone er guddommelig.
Hadith Miskat al-Masabih Koranen 8.39

***

Nydanskeren Abdullah udtaler:

“Bekæmp dem til hvem skriften blev givet, men som ikke tror hverken på Allah eller på den sidste Dag, som ikke forbyder hvad Allah, og hans Apostel har forbudt og ikke antager den rette tro, indtil de betaler tribut og er helt undertrykte.” Koranen 9.29

En persisk advarsel:
“Danskerne tager let på jihad (Hellig Krig), fordi det stemmer bedst med deres billede af livet. Men Jihad skal opfattes som alvor. Tro mig. Jeg har studeret Islam i mere end 30 år. – I øjeblikket (1996) er der ingen fare, for endnu er antallet i Danmark ikke stort. Men bliver de mange nok, skal de udføre Allahs ordre om at udbrede Islam ved sværdets magt. – Det er en obligatorisk pligt at gennemtvinge Islam som religion, livsstil og politisk lære. Det skal ske overalt i verden, hvor muslimer enten invaderer et land eller kommer til at udgøre en gruppe, der er tilstrækkeligt stor.”
(slut citat af Adnan Wahab, Jyllands-Posten 8/1 1996)
Adnan Wahab angiver 10 pct. som den andel, der vil give muslimer anledning til at gennemtvinge Islam i værtslandet.)

Sverige har 2 mill. indvandrere ud af 9 mill. indbyggere, d.v.s. 22 pct.


Danmark har hen ved 15 pct. fremmede, når naturaliserede og deres efterkommere medregnes

Se video om svensk politi på:

http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?

d=22620&a=553933&lid=puff_553925&lpos=lasMer

Svensk voldtægtsoffers tildragelser diskuteres derimod i USA på :
http://www.frontpagemag.com/Articles/ReadArticle.asp?ID=21502

6 gode grunde til at de naturaliserede og deres efterkommere skal medregnes:Når vi ser på, hvad der sker i samfundet, synes det hævet over enhver tvivl, at den såkaldte integrations-aktivitet ikke betyder ret meget.

De danske myndigheder har for nylig måttet indrømme:

Anden og tredje generation af immigranter og deres efterkommere begår endog en større andel af de kriminelle gerninger i forhold til deres indbyggerandel end forældrene – selv når denne opregning korrigeres for en fejlbehæftet befolkningsopgørelse, der endog officielt overestimerer kriminaliteten blandt immigranterne. 82 pct. af kriminaliteten blandt unge under 18 år i København blev i 2004 begået af fremmede. Og indvandrergruppen udgjorde altså ca. 28 pct. i denne aldersgruppe.

Anden og tredje generation fødte 10 pct. flere børn i gennemsnit pr. kvinde end forældrene over en 6-års periode i København i følge leder at kommunes statistikkontor Claus Woll, jfr. Søndagsavisen den 25/1-2004.

Anden og tredje generation har en endog svagere tilknytning til arbejdsmarkedet end deres forældre.

Antallet af indvandrere fra de nævnte områder er det eneste antal der er vokset – i perioder endog en eksponentielt vækst – i hele 26 års-perioden. I gennemsnit belastede indvandrere fra mindre udviklede lande den danske offentlige sektor 3 gange mere end danskerne i gennemsnit (ifølge den nyeste rapport fra Velfærdskommissionen).

Integrations-ordet har været brugt som en trylleformular i nu 26 år præcis som ”Sesam-Sesam luk dig op” i 1001 Nats Eventyr. I eventyret virker det, og det er lige netop den frit i luften svævende og ansvarsløse postmodernists virkelighed.

Antalsgennemgangen kort:

De tre væsentligste årsager til det lave fødselsantal blandt vesteuropæiske kvinder:1. I gennemsnit fødes det første barn omkring kvindens 28. år – herefter kniber det med at få flere børn.

2. 15-20 pct. af kvinderne i 40-årsalderen i de vestlige lande har ingen børn – dette tal er steget væsentligt.

3. Aborterne er steget til at udgøre mere end 15.000 ud af en fødselsårgang på 68.000-70.000 i Danmark.
For så vidt er 2. kendetegnende i udpræget grad for ledige og udstødte stameuropæere fra arbejdsmarkedet (20-25 pct.), som ikke tør sætte børn i verden. Det samme mønster genfandtes og genfindes stadig tydeligt i den gamle østblok.

Fødselsantallene er gennemgået i flere detaljer med nødvendige rettelser på:

http://www.lilliput-information.com/fertt.html (i Verden)
http://www.lilliput-information.com/ferteu.html (i Europa)
http://www.lilliput-information.com/fertty.html (i Tyskland)
http://www.lilliput-information.com/fertfr.html (fra børneantal til fremmedandel)

Der er kun én grund til den danske befolkning er vokset de sidste 26 år. Det skyldes en øget tilstrømning af indvandrere og disses fødsler. Danskerne føder kun halvdelen af det antal børn, der skal til for at sikre en stabil dansk befolkning, når de døde fraregnes.

I 1979 boede der i Danmark 5.117.000. Pr 1. januar 2006 var folketallet 5.427.459. Dette ser så kun ud til at give en forskel på godt 317.000. Antallet af danskere er gået tilbage (meget betegnende) siden 1968. Så 317.000 er mindre end halvdelen af historien, hvilket vi beviser på en anden måde også. Siden 1979 har Folketinget bevilget dansk statsborgerskab til 189.910 personer og de børn, som disse har født børn, efter de har modtog brevet fra Folketinget, medregnes som danskere ligesom deres forældre. Resultatet er pr. 1. januar 2006, at der opholder sig ca. 690.000 med fremmed oprindelse i Danmark fra områder uden for Vesteuropa, Nordamerika, Israel, Japan, Australien og New Zealand.

D.v.s. der er 4.737.459 (5.427.459 – 690.000) danskere og vesterlændinge (ca. 74.000 vesterlændinge i øvrigt) i Danmark, og dette svarer netop til den tilbagegang i børneantallet, som vi konstaterer overalt i den vestlige verden. En tilbagegang med 3 promille og lidt mere om året. 5.117.000*(1-0,003)^26 = 4.732.488. Der var i øvrigt officielt 99.796 udenlandske statsborgere i Danmark i 1980 (i følge tabel 31 i Statistisk Årbog 1987), hvoraf ca. 47.880 var fremmede. De tildelte danske statsborgerskaber før 1979 er heller ikke medregnet.

En samlet gennemgang af de 26 års udvikling i tabelform er foretaget på:
http://www.lilliput-information.com/economics/kantranspo.html

For så vidt angår indvandringen fra Tyrkiet og Pakistan i de 26 år er gennemgangen sket på: http://www.lilliput-information.com/economics/tyda.htm

De politiske ledere i Danmark og overalt i Vesteuropa var måske bekymrede for at deres folk langsomt skulle uddø p.g.a. for få fødsler, så de ville miste flere og flere skatteindtægter. De fik en ide, en ”rigtig god ide” sammen med verdens førende:
Folketallene i nogle muslimske lande
Årene 1998/2050 (hele millioner)
iflg. UN World Population Prospects, 1998 revision:

Iran: 64 mio./115 mio.
Tyrkiet: 65 mio./101 mio.
Egypten: 66 mio./115 mio.
Bangladesh: 123 mio./212 mio.
Pakistan: 142 mio./345 mio.


Resultatet bliver dog det samme, og endemålet nås endda hurtigere.

Det afgørende for de politiske lederne ”og deres syge moster”: det kommer ikke til ske, før de er gået bort – her må vi i sandhedens interesse oplyse, at balladen begynder længe før danskerne er i mindretal om 35-40 år eller uddøde….ser det ikke sådan ud allerede?

Anbefal denne side

Sigende Sangtekst

Filed under: Ikke kategoriseret — Tags: , — Jørn @ 00:31

Admiralens Vise

 

 

fra musicalen Pinafore

Komponist: Arthur Sullivan

Dansk tekst: Jens Louis Petersen

Melodi

 

Som grøn konfirmand, blev jeg af min Mor

sat i lære på et officielt kontor

jeg svang min kost, og pudsed vindus´fag

og jeg gnubbed alle hoveddørens guldbeslag

Kor (og han gnubbed alle hoveddørens guldbeslag)

fordi jeg gnubbede for dem der sidder højt på strå

så endte jeg med kors og bånd og stjerner på

Kor (fordi jeg gnubbede for dem der sidder højt på strå

så endte jeg med kors og bånd og stjerner på)

 

 

 

Så blev jeg på grund af al min flid

kontorist på mindre end et halvt års tid

min flip var hvid og mit smil var stift

og blanketter skrev jeg ud med spids og sirlig skrift

Kor (og blanketter skrev han ud med spids og sirlig skrift)

fordi skriften havde retning og stod smukt på skrå

så endte jeg med kors og bånd og stjerner på

Kor (fordi skriften havde retning og stod smukt på skrå

så endte jeg med kors og bånd og stjerner på)

 

 

 

Og jeg kom ind i en fin kommission

for i sådan en skal der altid sidde no´en

på mit klatpapir jeg tegned otte år i træk

brugte stabler af papir og sagde ikke et kvæk

Kor (Og der sad han otte år og sagde ikke et kvæk)

efter otte år med lås og slå

så endte jeg med kors og bånd og stjerner på

Kor (efter otte år med lås og slå

så endte han med kors og bånd og stjerner på)

 

 

 

Politisk set var jeg Liberal

socialistisk, højresindet, radikal

jeg stemte altid med den største flok

og de tanker andre tænkte var mig mer´ end nok

Kor (og de tanker andre tænkte var ham mer´ end nok

da mine egne tanker var så små og få

så endte jeg med kors og bånd og stjerner på

Kor (da mine egne tanker var så små og få

så endte jeg med kors og bånd og stjerner på)

 

 

 

 Med strømmen flød jeg stolt min vej

for den der flyder, ja han synker ej

ad små kanaler strømmen for

til jeg landede på flådens admiralskontor

Kor (til han landede på flådens admiralskontor)

fordi jeg kendte vejen som en strøm kan gå

så endte jeg med kors og bånd og stjerner på

Kor (fordi ham kendte vejen som en strøm kan gå

så endte jeg med kors og bånd og stjerner på)

 

 

 

 I Landsmænd her som gerne vil nå op

på vor samfundsstiges allerhøjeste top

flyd med, men hold jer i enhver forstand

til stadighed og altid fra det dybe vand

Kor (til stadighed og altid fra det dybe vand)

Stå aldrig til søs, lad de andre stå

det gir stribevis af kors og bånd og stjerner på

Kor (Stå aldrig til søs, lad de andre stå

I får stribevis af kors og bånd og stjerner på)

 

“Den, der kender sandheden, og ikke
lader den komme frem – han er i
sandhed en ynkelig pjalt.”

Willi Senff