Danmark

15. juni 2006

Smart Vandalisme – Medieprofilen transparent

Filed under: Culture, Uncategorized — Tags: , , , — Jørn @ 23:08

Dansk  Modstandskraft 
 

– sender os dette

Når vi læser avisen, men kender sandheden

Nedenstående omtalte gravskænding er opklaret. I følge graver Per Andersen (som vore kontakter kender udmærket og stoler på) er forbrydelsen opklaret. Det var fremmede fra et nærtliggende opsamlingssted, der udførte udåden.

Det var således ikke ballet i sporthallen (som det mere end antydes i Fyens Stiftstidendes artikel), der var den egentlige anledning til forbrydelsen, men måske (som det vil fremgå nedenfor) var ballet et passende dække for den udanske ugerning.

Nej, det var hadet generelt til danskerne, hvis topfolk har lukket dem ind i landet.Med tusinde mennesker samlet til halbal var der enkelt slagsmål, og nogle knuste ruder på Stenstrup Skole lige ved siden af. Disse forholdsmæssige små sager var slemme nok, men de havde efter det oplyste ingen forbindelse med forbrydelsen på Stenstrup Kirkegård.

"Du har ret Mogens Glistrup, selvom du måtte bøde 20 dage i spjældet, for at fortælle sandheden."

14 gravsten sparket ned

Fyens Stiftstidende 6. marts 2006

HÆRVÆRK:
Stenstrup Kirkegård skændet efter urolig diskoteksaften

Af Henrik Bjerg Jensen heb@fyens.dk

STENSTRUP:
Tidligt søndag morgen skulle kirkegårdsgraver Per Andersen i gang med at salte fortov. Et skrækkeligt syn mødte ham:14 gravsten var sparket til jorden på Stenstrup Kirkegård. Snesporene afslørede, at gerningsmanden på sin zig-zag-kurs gennem anlægget er gået målbevidst til værks. Gravstedernes stenmonumenter er væltet omkuld nærmest på stribe.
– Det er rystende, ganske forfærdeligt at se. Nu kan mennesker ikke en gang få fred på det sidste sted, de har tilbage, siger graver Per Andersen.

Svendborg Politi blev øjeblikkelig tilkaldt, og den parkerede patruljevogn fik hurtigt folk i Stenstrup væk fra morgenkaffen og ud til kirkegården for at kontrollere, om netop deres afdøde familiemedlems gravsted var berørt.

Triste pårørende
– Gudskelov er ingen af gravstenene tilsyneladende ødelagt, men mandag morgen skal jeg i gang med gravemaskinen, så vi kan få dem rejst igen.

Jeg har set den slags på tv før og tænkt "Uha, bare det ikke rammer os", og se så, hvad der sker, fortæller Per Andersen, som i løbet af søndag formiddag havde samtaler med mange pårørende, der var kede af det.Udløber af diskoteketPer Andersen har været graver ved Stenstrup Kirke i 11 år.

– Og jeg har aldrig tidligere oplevet sådan en rodebutik, erklærer han.
Hverken vagthavende hos Svendborg Politi eller kirkegårdsgraveren er i tvivl om, at hærværket har udspring i det ungdomsdiskotek, der blev holdt i Stenstruphallen lørdag aften.- Det plejer altid at flyde med dåser og flasker efter sådan et diskotek. Dem samler jeg så op. Det gør ikke noget. Men hærværk …, siger Per Andersen, der ikke har nogen anelse om, hvem der har udvist denne mangel på respekt.

Slået i ansigtet
Halballet i Stenstrup gav i det hele taget anledning til nogen uro. Lige efter midnat måtte politiet kaldes til Stenstruphallen i forbindelse med et overfald. En 18-årig ung diskoteksgæst fra Faaborg havde modtaget et knytnæveslag i ansigtet af en 17-årig mand fra lokalområdet, der nu sigtes for vold. Og ved midnatstid blev desuden tre termoruder på Stenstrup Skole slået i stykker.

Holland and Denmark most threatened


Directed immigration?

One of our honest contacts told us that he attended a course where he met a young man from International Red Cross in the 1970s. The course was on STRATEGY. The young man told my contact – who won his confidence – that Denmark was chosen because of the special character of the Danes – newer history today – mine: we have lost too many wars, but we have our own language which the Englishmen have adopted a great deal from, our first constitution is dated 1243, and I will not go on…even though I easily could. Also because of the small size, but especially the homogenity of its people made it clear.

The young man with the talking gift used the expression "a jemmy to Europe" more than once. Somebody must have told him about some "strategic considerations", I would say. My contact just listened to his perhaps disloyal talk, and confirmed what he was expected to confirm.

Later on I heard quite another story from a director in a big company that supplies fizzy drinks. This company of the world always introduces new uncertain products meant for Europe in Holland and in Denmark.

I certainly do not compare fizzy drinks with directed immigration, but we are actually able to think in concepts though most of us prefer reality.

"If your heart is filled use your brain". Some Danes actually do, because we found out long ago that size does not matter in every aspect of life.


Joern E. Vig

Du skal svare igen – forbliver du tavs har vi tabt


10 år gamle stikord

– da vi meddelte dem, blev vi kaldt racister og overfaldet, og vi skulle hakkes til medister. Nu er det helt på linie med Osama bin Laden, der også vil have kødhakkeren i gang på vore breddegrader. End ikke tonen fejler noget. Ellers hører vi nok fra Tøger Seidenfaden.

Islam er en retsreligion, der sætter Koranen over dansk lov. Koranen står over staten. Islam bygger på tanken om, at al autoritet er hos Allah. Allah er almægtig, allesteds nærværende – og har også den øverste autoritet i jordiske anliggender. Muslimen skal altså ikke – som efter den kristne trosopfattelse – give Kejseren hvad Kejserens er, og Gud, hvad Guds er.

Vi holdt op med at sammenblande religion og samfundsindretning i 1500-tallet. Ja, allerede Valdemar Sejrs Jyske Lov fra 1243 sikrede sekulariseringen, som adskillelsen kaldes.

Den Danske Grundlov, som desværre overtrædes af politikerne om ikke dagligt, så ugentligt, er i virkeligheden borgernes eneste beskyttelse mod magtmisbrug fra magthaverne.

En tale om den danske grundlov: https://danmark.wordpress.com/2006/06/05/tale-om-grundloven/

Den 29. december 1996 kunne man læse en helsides artikel af Nils-Christian Nilson i Ekstra Bladet. Titlen er “Lovligt at vade ind i dit hjem”.

Hjemmets ukrænkelighed – en såkaldt grundlovssikret ret – er en illusion i Danmark.

I perioden 1986-1996 har de danske myndigheder udstedt 143 love og forskrifter, der giver dem fri adgang til dit hjem under det ene eller det andet påskud.

Der gives vel at mærke lov til adgang uden dommerkendelse.

Er der derimod tale om et rovmord, kan politiet ikke ransage hos mistænkte uden dommerkendelse eller samtykke, medmindre der er utvetydigt belæg for, at der må skrides ind for at forhindre eller standse ulykkerne i at udvikle sig.

Sådan kunne meningsmålinger se ud for 10-15 år siden:

– 90% mener, at det er bedst på længere sigt at tilstræbe, at flygtningene kan komme tilbage til deres eget land (Gallup, Berlingeren 14/2 1993)

– 72 % mener, at Danmark skal fastholde en særlig dansk kultur og ikke i fremtiden skal være multietnisk (Gallup, Berlingeren 8/1 1995)

– 65% mener, at det vil være til skade for verden, hvis Islam bliver væsentlig mere udbredt. (Gallup, Berlingske Tidende 10/4-88)

I dag ser vi de mest underlige undersøgelser, udover dem, der udarbejdes i fjerne, internationale kontorer langt fra Danmark, når en samling proselytter herhjemme udbeder sig hjælp til at gennemtrumfe deres seneste påhit:

Allerede for fem år siden var de godt i gang med sjove undersøgelser, der nemt lod sig afsløre. Et eksempel: http://www.lilliput-information.com/economics/ny44/index.html

Påvirkningspropaganda er rette betegnelse.

Erfaringerne taler deres tydelige sprog – men du skal vide det, når du skal svare kvikt og afslappet igen

I Indonesien har muslimer afbrændt 500 kirker på 10 år, ifølge TV 2 den 30/11-98. I Sudan indfanger muslimerne små pigebørn, mishandler dem og sælger dem som slaver. Libanon var et blomstrende land, indtil muslimerne fik magten. Magten havde de, da de nåede 30%.

Når vi danskere ikke går så meget i kirke, er det fordi vi ikke behøver det. Vores tro er et privat forhold mellem Gud og den enkelte. Det skal staten og politikerne ikke blande sig i. Derimod er vi som kristne enkeltmennesker sat i valg mellem godt og ondt. Godt og ondt i Islam er på mange punkter det stik modsatte af vores.

Næsten alt i vores liv er bestemt af de værdier og koder, der ligger i Kristendommen. Tag De Ti Bud: Du må ikke lyve. Du må ikke stjæle o.s.v.

Din næste betyder din nærmeste. F.eks. gælder dette ikke for en muslim i forhold til os vantro.

Den danske Folkekirke er folkets kirke. Staten skal ikke blande sig i forkyndelsen.

Den danske Folkekirke er som sådan understøttet af staten. Det sikrer Danmarks Riges Grundlov. Andre trossamfund støttes ikke af staten. 90%  i Danmark er medlemmer af Folkekirken. Og vor Konge eller Dronning skal være kristne for at kunne bestride hvervet, om det kan udtrykkes sådan.

Som ild og vand

Essensen bag når en moderat muslim forgæves skal forsøge at tale en dansker til rette efter hans værdier:

I er ikke religiøse, siger muslimen, for I går ikke i kirke. I giver ikke religions-frihed, for så kunne jeg, som er muslim, få min vilje. Så I er racister, siger muslimen, når han ikke kan få sin vilje. Min vilje er Allahs vilje, og den vil I modsætte jer, fordi I ikke er troende. Særlov, særlov og særret og særret, indtil der er to slags lov og ret i landet er emner, der kører meget central her 10 år senere i 2006, en for muslimerne og en for danskerne.

Retspluralisme var et ord du kunne forsøge dig med i en søgemaskine på Nettet; det er nemlig, hvad det næste skridt drejer sig om.

Dagsaktuelt fra Berlingske på:

http://ullanoertoftthomsen.blogspot.com/2006/06/sharia-for-begyndere.html#links

Et eksempel DR debat fra 2005 (den kan ikke findes længere i DR’s arkiv?):

Retspluralismen

http://www.taastrupnetavis.dk/default.asp?Dok=30&Emne=1

(citat: Sharia, “Islamisk lov” har to kilder : Den ene kilde er Koranen, hvorfra et mindre antal vers tages i anvendelse. Den anden kilde er hadith, som er en samling af overleveringer om, hvad Muhammed plejede at mene, gøre eller sige i forskellige situationer. Herfra hentes langt den største del af de skriftsteder, som lægges til grund for sharia. citat slut)

Høje Taastrup kommune ansætter ekspert i sharia. Et interessant indlæg fra DR debat.Dette utraditionelle skridt – jeg ville sige foruroligende – kommer efter gentagne konflikter mellem kommunens sagsbehandlere og indvandrere med muslimsk baggrund.Det er især ægteskabs- og skilsmisseret, som volder problemer. Skilsmisser, gennemført efter dansk lovgivning, anerkendes ofte ikke i de muslimske miljøer med det resultat, at kvinderne bagefter kan føle sig forfulgt.Fem medarbejdere ved Høje Taastrup kommune skal nu undervises i sharia af kommunens nye sharia-ekspert; men – bedyres det – IKKE for at tillempe rets- og administrationspraksis efter dette “guddommelige” retssystem; men KUN for at sagsbehandlerne kan få en forståelse for muslimernes kulturbaggrund.Det vil nemlig hjælpe dem til, bedre at forklare de muslimske familier, hvordan det danske retssystem fungerer.

Dette er måske også virkelig den ret naive hensigt.

Men: Når man nu endelig har erhvervet denne herlige, nye viden, hvorfor så kun bruge den passivt? Hvorfor ikke hellere tage den AKTIVT i anvendelse? Især fordi dette jo kunne spare de i forvejen travle og overbebyrdede sagsbehandlere for megen møje og besvær med genstridige og modvillige indvandrerfamilier, som for alt i verden vil holde de islamiske principper i hævd.Jeg kan allerede høre det fjerne ekko af de eksperter og socialpædagoger, som under en fremtidig regering i radioens P1 plæderer for at bruge den indsamlede viden inden for “andre retssystemer” (læs: Sharia) offensivt, for at forebygge “kulturkonflikter”, samt for at imødekomme EU´s krav om religiøs og kulturel lighed!

Spøger spøgelserne kun i min fantasi? Desværre ikke!

Her i foråret (i 2005) argumenterede f.eks. advokaterne Bjørn Elmqvist og Laue Traberg Smidt for at lade en muslimsk mand blive familiesammenført med BEGGE sine koner – og således indirekte anerkende bigami (for muslimer) i Danmark – da vi ellers ville krænke den ene kones børns MENNESKERET til samkvem med faderen.Det er ligeledes tidligere på året kommet frem – som bl.a. nævnt i Kristeligt Dagblad (14/10-2005) – at danske domstole i skilsmissesager mellem danskere og personer fra arabiske lande har taget hensyn til sharia-lovgivning, som jo bl.a. stiller kvinder ringere ved bodeling.

Er det ikke fuldstændig uhørt!?

Danske statsborgere må altså – i eget land – finde sig i, at landets domstole i et eller andet omfang tager hensyn til fremmed ret.Da den danske part i sådanne sager ifølge sagens natur så godt som altid vil være kvinden, bliver hun altså forfordelt – efter vor egen lovgivning. Det er horribelt! Hvor er kvindesagsbevægelsen!? Jeg anser initiativet i Høje Taastrup kommune som et problematisk skridt ud på en glidebane, som i værste fald kan gavne bestræbelserne for at indføre “overlappende retsordner” i Danmark (og de andre, vesteuropæiske lande) som bl.a. juraprofessor Hanne Petersen – men også andre – argumenterer for.Jeg vil citere lidt af, hvad Hanne Petersen skriver i bogen “Samfundsvidenskabelige syn på det religiøse”:

“En retspluralistisk opfattelse indebærer, at retsdannelsen ikke udelukkende sker ved (demokratisk valgte) lovgivere, men at retsskabelse og retsanvendelse udspringer fra mange andre CENTRE eller KILDER.

Et retsbegreb eller en retsforståelse, hvor normer af både positiv-retslig karakter, normer af religiøs karakter, af etisk og moralsk karakter og andre typer af normer kan tillægges betydning både i retsvidenskaben og i retsanvendelsen, kan af nogle ses som en trussel og af andre som en mulighed.”For imamer og mullaher er det ikke blot en mulighed; men en sand FORÆRING!
Med sådanne blinde og døve juridiske eksperter kan vi fremover vente os lidt af hvert her i “Krigens Hus”!

Modtaget fra:
Venlig hilsen Henrik Ilskov-Jensen

Til allersidst: en lov for muslimer. Det muslimske fællesskab bygger alene på religiøs tro. Al muslimsk viden står i Koranen. Essensen bag en almindelig dansker, der aldrig bringes til at forstå en muslim:

Vi går ikke så meget i kirke, men det fordi vi ikke behøver det, og vi har heller ikke fået pålagt af vores Gud at gøre det. Vi ved godt, at alt i os, ethvert ja, ethvert nej til hvad som helst udspringer af kristendommen og vesteuropæisk 1000 årig kultur. Som kristne er vi hver af os sat af Gud i valget mellem godt og ondt. Vor næste er vor nærmeste. Det ser mest ud som om vore ledere vil have at vor næste er de mest fremmede.

Allerede i 1500-tallet fandt vi ud af at adskille Guds og Kejseren Rige – med Martin Luther og Reformationen. Uden denne adskillelse gør de gestlige og verdensfrelserne sig til noget overjordisk, men da de ikke er det, og så bliver der hver gang krig. Vi vil fred her til lands. Det danske fællesskab bygger på fælles værdier og arven fra vore forældre og bedsteforældre o.s.v.

Al dansk viden bygger på friheden, som er en europæisk opfindelse, nysgerrigheden, erfaringen, historien og traditionen.

I øvrigt mener jeg at straffeloven bør revideres, således at hjælp og støtte til masse-indvandring kan straffes på linie med hjælp og støtte til fremmede magter. (“Landsforræderi”).

Eliten tager vores historie, vores sprog og vores nation – vort liv, fordi de ved de har magten nu, når de styrer historien. Og har de magten nu, forventer de også at have magten i fremtiden.

Danskerne er ved at blive historieløse – helt på beregning. Børnene lærer ikke historie mere i skolen. Det er sket helt på beregning. Magthaverne kan så lettere få krammet på os.

Et folk uden viden om dets nationale historien er slet ikke noget folk, men en flok.

Al vor viden og kunnen bygger på friheden, som er en europæisk opfindelse, på erfaringen og traditionen. Alt dette sammen med sproget og kristendommens værdier er smeltet sammen gennem en 1000 årig udvikling. Det vil 1½ generation inklusive den danske djævleyngel sætte over styr og udslette.

Når børnene og de voksne gøres historieløse og sproget ødelægges, mister de let hele deres identitet. Men det er også meningen. Så opstår det berømte tomrum i de berørte mennesker, og så kan alt være lige godt og dermed lige meget. Så føler mennesket sig ene og forladt.

Derefter kan der plantes alt mulig tilfældigt og fremmed i det tomme menneske for hvem alt er ligegyldigt, for hvem alt har samme værdi. Multikultur og multietnik er eksempler på sådan vås. Ingen homogen nationalstat kan stå model til en sådan cocktail. Det har vist sig overalt, hvor det er blevet forsøgt. Præcis som med marxismen, der også var noget vås opfundet til formålet – at gøre menneskene til undersåtter, bortset fra toppen og dens håndlangere.

En postmodernist afskaffer også virkeligheden og erstatter med multikulti-ideologi, falsk føleri – også kaldet udstillings-humanitet og giver dig selvhadet, ikke mindst.

I virkeligheden er det opløsningen af nationalstaterne den herskende elite vil frem til, så EU/FN kan tage over. De bruger blot indvandringen og ødelæggelsen af vore kulturværdier som midler dertil.

For en retsreligion som Islam eller Muhamedanismen er denne forudsætning simpelthen startsignalet til dens folkevandringer.

Så sent som i slutningen af 1600-tallet forsøgte de at tage dele af Europa med militær. Dengang var der også krig på Balkan. Læs om det på: www.gatesofvienna.blogspot.com (om Wiens gader 1683)

Nu er der lagt en anden mere effektiv strategi: Indvandring, børnefødsler og racismebeskyldninger, når de ikke kan få deres vilje i vores land, “som de sølle stakler de er” og til sidst trusler og terror. De er asylanter, når de skal ind. Men de vil ikke hjem igen.

Kunne man forestille sig, at vore værdier netop har frembragt et – trods alt og så længe det varer – meget mere tilfredsstillende samfund, end det de kunne skabe på retsreligionen Islam?

Når en islamit, muslim eller muhamedaner taler om fred og demokrati skal du huske, at det var der et par andre magthavere i historien, der også gjorde, selvom det betød det modsatte. Cæsar, Stalin, Hitler, Filip Den Anden, Napoleon.

Frihed taler en muhamedaner næsten aldrig om…..af gode grunde.

Sonia Wahnloop

Didacting EU–Commissioner


  

Didacting EU–Commissioner on economic og population policies in EU

”EU IS WARNING” you read on DR-texttv in capital letters 18 Mars 2005

 

EU-Commissioner Vladimir Spidla is the name of the source. The Commissioner claims that the population of EU shrinks. It has to be the 10 new countries that contributes to this, because the population increased by 1,290,000 from 377,710,000 to 379,000,000 among the 15 old members in 2002 – the latest year of which we have got the official population figures.The immigration and the immigrants represent this growth in the number of individuals and more than that, because the European ordinary population actually decreased by 2.3 mill. in 2002 caused by their low fertility, as Spidla quite correctly states. We will return to this. Documentation: http://www.lilliput-information.com/engeufolk.html

The population is shrinking, Europe is about to become an aged continent with a shrinking labour force and decreasing economy”, DR-texttv referes the EU-Commissioner.The labour force is the part of the population that either works or supplies its qualifications on the labour market, without to find a job. With a growing number of immigrant residents the labour force cannot decrease. Here the cause and the effect are being mixed up, and also truth and lies. It is simply nonsense.

The truth is quite another: Decreasing economy in all dominating EU-countries for the last three years. That is the reason to the unemployment everywhere. That has nothing to do with the magnitude of the labour force. They are just becoming unemployed or registred on social security/welfare instead of having a job. The present immigrants have 3-3 1/2 times higher unemployment rate that the ordinary Europeans, a lot of them cannot even qualify for the labour market at all, as 3/4 – 4/5 of the non-Western immigrants in the working ages are unemployed or expelled. This is caused by the totally false valuation by the powerbrokers or of treason, because they imported among others mountain farmers from Turkey and desert herdsmen from Somalia and Afghanistan to a coming hightech Europe then, as it was planned to become.

EU-Commissioner Vladimir Spidla claims that the ordinary populations of Europe bear 1.48 child in average per woman. It could certainly be interesting to know where this information has its sources. In Denmark for example ”old Danes’ ” fertility or more correctly their birth frequency is not even accounted any more, the Danish Bureau of Statistics (DS) informs us (the expression ”old Danes” originate from DS).

Even at the Baby-Summit-Meeting of EU in Stockholm 2001, according to Frede Vestergaard’s article in the Danish newspaper Weekend of 23 Mars 2001, the births were put on the agenda. This article has been commented in details in: http://www.lilliput-information.com/foda.html (in Danish). Frede Vestergaard reported about total frequences of birth – those of the immigrants added to those of the European populations – and a few times he mixed up the birth frequences of the naturalized ones with those of the European populations. But when it came to the South-European countries Frede Vestergaard reported birth frequences among the Italian and Spanish women of 1.2 and 1.21 in the ordinary populations. In Italy J’ai Compris no. 31, 2003 confirmed that the birth frequency among Italian women had been accounted to 1.2, against which the immigrant, muslim women bear 3.8 child in Italy.

https://danmark.wordpress.com/2006/06/09/europa-500000-600000-indvandrere-pr-aar-fremover/

So we have to take the information about 1.48 child from the EU-Commissioner with a grain of salt until proper documentation about the birth frequency of the ordinary populations respectively that of the non-Western immigrants have been presented in all the 25 EU-member-countries.An example built on the total fertility in Denmark, officially accounted to 1.78, assumed that the muslims bear according to official information, 3.1 or the non-Western immigrants bear Denmark like they do in Italy, and Danes bear as officially claimed by the EU-Commissioner 1.48 or like the Italians 1.2, and a non-Western official or correct part X:

Official:

3,1*X +1,48*(1-X) = 1,78

Immigrant share X: 18,5%

Correct:

3,8*X + 1,2*(1-X) = 1,78

Immigrant share X: 22,3%

or: 

3,5*X+1,48*(1-X) =1,78

Immigrant share X: 12,9%

3,1*X + 1,2*(1-X) = 1,78

Immigrant share X: 30,5%

We have to use logic when we cannot get acces to the needed informationHere we use the simple weighed average as the total is a blend of high and low fertiltyOn this background it seems as if the Danish Bureau of Statistics and perhaps Euro-Stat both have to correct something, if the subordinates have to be informed truthfully.

We fully understand the message: ”When the economy is down, and the mountain of debt is increasing, the reason is a falling magnitude of the labour force – that means fewer have the ability and the will to work”.

That the capital is drawn into private speculation outside the production or away from Europe is certainly deciding, and a reason speeded well up by the leaders; but it is a reason kept secret:

https://danmark.wordpress.com/2006/06/14/when-capital-leave-real-production/

The economy runs really bad caused by the too high wages and too high taxes compared with the rest of the world. This relation has been created entirely by the monopoly unions and the states. The unemployed and the expelled ones, in Denmark amounted to about 23% of the labour force, has the slitest resposibility for that.

Of the expelled in Denmark – close to 500.000 – about 40% are non-Western immigrants.On this background EU-Commissioner Vladimir Spidla, and besides also the tune up to now from Euro-Stat about a multipication of the non-Western immigration with 12-14 times, proposes an accelerated immigration to EU.

The worst for a follower of J. M. Keynes can imagine is not earthquake or major tidal waves. The worst nightmare he can imagine is a lower taxation. If we get more foreigners to Europe the prospects are that you perhaps can borrow more purchasing power on the non-Western immigrants, and then put the immigrants on taxation to fully secure the Keynesians, just in their lifetime of course.

 

M. Sc. (Economics) Joern E. Vig, Denmark

 

Information of Denmark

If your heart is filled use your brain”

 

Ufattelig godt


Det gik ufattelig godt efter Folketingsvalget

Og før kommunalvalget var den konservative borgmester i Århus, Louise Gade ”virkelig i gang med at jage illegale indvandrere i Gellerup-Ghettoen”, forlød det.

Da valget var overstået. Derfor :

http://www.jp.dk/aar/artikel:aid=2901890/

 

Jyllands-Posten Offentliggjort 21. februar 2005 03:00

Leder: Mere bazar har følgende underoverskrift:

BORGMESTER LOUISE Gade, der bruger megen personlig og politisk energi på indvandrer- og integrationspolitik i almindelighed og lokale problemstillinger i særdeleshed, åbnede forleden et nyt basarafsnit i Bazar Vest i Gellerup.

Bazar-Vest m.v

Hvis du vil vide noget om Bazar-Vest, og især hvad den også bruges til, kan du her læse indholdet af et fortroligt offentligt dokument:

http://www.lilliput-information.com/landfor.htm#ba

Link til udvidet orientering

 

http://www.lilliput-information.com/socudb.html

 

 

 

Det eneste reelle problem:

Danskerne lader sig narre til døde

 

I H. C. Andersens fædreland

Filed under: Culture, Justice — Tags: , , , — Jørn @ 08:34

“De ledende i H. C. Andersens fædreland kan”

 

– resten emigrerer inden længe og viger for invasionsstyrkerne

 

Uddrag af Kristeligt Dagblads artikel herom forud den 24.02.05:

(long before the muhammed-drawings)

”Når en lang række eksperter fra ind- og udland i dag samles til konference på Københavns Universitet for at drøfte ytringsfrihed og forskningsfrihed, sker det under særlig politibeskyttelse. Det er konsekvensen af det overfald på en lektor fra universitetets Carsten Niebuhr Institut i oktober, som i øvrigt gav anledning til konferencen..…” *)

Linket til Kristeligt Dagblads fulde artikel:

http://www.kristeligt-dagblad.dk/artikel:aid=244400

Øjenvidne fra kredsen, konsulent Ole Gerstrøm deltog i konferencens første møde:

Af Ole Gerstrøms referat:

Jeg deltog i formiddagens møde. Første taler var en kvindelig professor fra Marokko. Hun talte på arabisk, som jo er gud Allahs eget sprog. Der blev oversat til dansk. Hun gennemgik forskellige islamiske retsvidenskabelige og teologiske forhold uden overhovedet at berøre dagens emne, overfaldet på universitetslæreren, som læste op af koranen. Jeg rejste mig, og spurgte om hun havde kommentarer til dagens emne. Hun fortsatte med sin teoretiske belæring om det fredelige og tolerante islam, hvor man kun anvender vold i nødstilfælde. Jeg greb mikrofonen igen, og spurgte, om hun tog afstand fra overfaldet. Her greb ordstyreren Jakob Skovgaard-Petersen ind, og sagde at dette var besvaret, så damen slap for at svare. Det vil sige, at Københavns Universitet lod mødet starte med besættelsesmagtens udlægning af teksten, og man forhindrede at propagandisten fik stillet ubehagelige spørgsmål. En journalist fra Information ville vide, hvem jeg var. Han havde nok ikke set sådan en før. Damen fra TV2 spurgte, hvem der havde inviteret mig.

*) Lektoren havde til brug i undervisningssammenhæng læst nogle korte afsnit op fra Koranen.