Danmark

12. juni 2006

The facade cracks


Another member into the club

The Danish Education- and Church Minister Bertel Haarder has chosen the same category as the former Minister of Foreign Affaires Uffe Elleman-Jensen. Early June 12 2006 you could read on DR-texttv that the Muhammedanes use an illegal so-called list of hatred, where Bertel Haarder allegedly has been listed as number two. Bertel Haarder don’t like to figure on this illegal list, or he dislike to have to have security servants around him – as inflamed as the situation has developed with all his so-called integration, his extension of the concept of ‘refugee’ to be used in the EU-charter (December 6. 2002), a lot of fellow traveller(y), and at the same time he has to appear as a tightener that he certainly is not, and has never been. It is the usual part play trained at the folk high school (no highschool at all)    

When Bertel Haarder has got a bad mood, the reason is pretty obvious. He talks with a forked tongue. At first he teaches the Danes on their tone – this part is known to everybody, and it is not his job more than it was Buhl’s under the German Occupation in the last war to admonish to give up the resistance. Then Bertel Haarder talks about the right of free speech that should remain. It is poor hypocrisy. Yes, Minister Bertel Haarder has a reason to be in a bad mood. First he is an accomplice in the whole wretched business. Thereafter he changes horses in midstream shortly after Uffe Ellemann-Jensen was on the scene again.  

We have lots of turncoats, more than enough.  

I will take over his job, if he feel so bad. It is not difficult to improve the results substantially. After he has have a central part of the responsibility for the destroyed Danish Folk School in the name of “near community”, his job obvious is to make the school seem effective again, after the education duty has been neglected everywhere in the name of Postmodernism – of which Bertel Haarder is a hidden but true follower.

It is not better with his successor as so-called Minister of Integration. Rikke Hvilshoej distributes free holiday trips to the illegals from Kosovo, even with ticket there and return included. It is very funny, we remember the Danish Haekkerup stayed on UN-post in Kosovo for more than five years after the war. And that is years ago(?)

We would also like have to a free holiday trip to Serbia and return.

Folk high school teacher Bertel Haarder has not understood that his job never has been to teach the Danes about their fundamental rights – we know them all. They were certainly not given to us by Bertel Haarder, that’s for sure. Who does he think he is? Uffe Ellemann-Jensen has recently renewed his inspiration further with his expression “Dumme Dähnen”. He has obvious become evil after having experienced the Danish NO to the European monetary unit Euro. Who he represents in Denmark is not easy to find out. Perhaps we then have to go abroad.   

That the other part of the European–Arabic Dialog was Euro in Arabic oil trade in a fallowed Europe has become rather obvious.  

It will be remembered as the biggest treachery in Denmark’s history. 

 http://nytdanmark.blogspot.com/2006/06/usa-vor-sikre-allierede.html

Joern E. Vig

 https://danmark.wordpress.com/

Facaden krakelerer

Filed under: Culture, Education, History, Justice, Uncategorized — Tags: , , , , — Jørn @ 16:00

En mere i klubben

Undervisnings- og kirkeminister Bertel Haarder har nu valgt sig ind i samme kategori som Uffe Ellemann-Jensen. Tidligt den 12. juni 2006 kunne det læses på DR-teksttv, at muhammedanerne gør brug af en ulovlig såkaldt hadeliste, hvor han figurerer som nr. 2. Bertel Haarder har det skidt med at stå på denne ulovlige muhammedanerliste, eller med at skulle have personbeskyttelse – så betændt som situationen har udviklet sig med al hans integration, udvidelse af flygtningedefinitionen for EU til brug i EU-grundlovsforslaget og mængder af andet medløberi, samtidig med han skal forestille at stramme op. Det sidste er der ikke tale om. Det er bare et rollespil fra højskolen.

https://danmark.wordpress.com/2006/06/12/facaden-krakelerer/

Når Bertel Haarder er kommet i dårlig stemning, skyldes det nemlig ene og alene, at han taler med to tunger. Først belærer han danskerne om deres tone – den kender vi, og det er ikke hans opgave mere, end det var statsminister Buhl's under sidste krig at formane til at opgive modstandskampen. Så taler han umiddelbart efterfølgende om ytringsfriheden, der skal bevares. Det er rent hykleri. Ja, Bertel Haarder har derfor grund til at have det skidt. Først gør han sig medskyldig i hele miseren. Dernæst skifter han hest i vadestedet.

Vendekåber har vi nok af.

Jeg overtager gerne hans job, hvis han har det skidt. Det er ikke svært at gøre det bedre. Efter han havde ansvaret for folkeskolens ødelæggelse i det nære samfunds navn, så skal han nu forestille at gøre den effektiv igen, efter undervisningspligten tilsidesættes overalt, og nærmest er blevet en saga blot. Det er ikke meget bedre med hans efterfølger som såkaldt integrationsminister. Rikke Hvilshøj tildeler nu indtrængerne fra Kosovo, der opholder sig her ulovligt, et gratis ferieophold i hjemlandet med frit lejde og returbillet inkluderet.

Det er nu sjovt, at Hækkerup kunne opholde sig i Kosovo i fem år som FN's repræsentant. Kan vi andre ikke også få en gratis ferietur til Serbien? Højskolelæreren Bertel Haarder har ikke forstået, at hans opgave aldrig har været at belære danskerne om deres grundlovssikrede rettigheder. Hvem tror han han er? Uffe Ellemann-Jensen, der fornylig var på banen igen med sine dumme Dähnen er blevet ond i sulet. Han valgte at hade danskerne, da de stemte NEJ til Euro. Hvem er det nu lige han repræsenterer i Danmark. Vi skal måske længere væk.

At der er en modydelse til Euro i araberolie i et i øvrigt braklagt Europa er gået op for os:  http://nytdanmark.blogspot.com/2006/06/usa-vor-sikre-allierede.html

Det vil blive husket som det største forræderi i Danmarkshistorien.

Joern E. Vig

https://danmark.wordpress.com/  (på dansk og engelsk)