Danmark

9. juni 2006

300 mill. kr i gevinst for jihad-tiltag

Filed under: Culture, Terror — Tags: , , — Jørn @ 19:36

 I følge Århus Onsdag 7. juni 2006:

"… Boligområdet Rosenhøj i Viby (Århus) har haft store problemer og fået megen negativ omtale. Det skyldes ikke mindst, at en stor gruppe unge i efteråret (2005) hærgede området med hærværk, brandstiftelse og smadrede butiksvinduer…"

"Vi glemte vist "bilafbrænding".

 Århus kommune har godkendt ansøgningen, der skal gå til Landsbyggefonden sammen med 12 andre boligforeningers ansøgninger (i alt 600 mill. kr.), til nye adgangsveje og etablering af variation i boligblokkene og sociale initiativer. Rosenhøj skal have 300 mill. kr.

Jo, vi husker afbrændingerne og vandalismen i alle varianter, der startede i Rosenhøj og fortsatte til andre områder af Århus' boligforeninger, som en udløber af de borgerkrigslignende tilstande i Paris i sommeren 2005 og som i sandhedens interesse fortsatte fra sommeren til langt ind i efteråret. Det er det vi husker.

Gellerup-Ghettoen fik et lignende beløb, før det blev moderne (eller de helt var mange nok) med/til Jihad-tilløb derude i 1992-1993. Her kørte brandvæsenet oftest til påsatte brande i kælder-faciliteterne. Forsikringssvindel med krav om erstatninger for det afbrændte og mere til (bl.a guld og sølv, der ikke forsvinder ved en brand, i følge troværdig brandmand) pågik så efterfølgende.

Meget tyder på, at der skal ild til for, at pengepungen kommer frem. Nu skal man også huske på, at de borgerliges repræsentanter i byrådene helt klart helst vil bruge penge på at bygge om, til og nyt. Det får nemlig deres håndværkermedlemmer til at holde kæft med indvandringskritiske holdninger i partiforeningerne…Følg pengene! 

Samtidig melder de på TV2 Nyheder 9. juni, at regeringen i øjeblikket forhandler med alle landets kommunerne om bl.a. 2 mia. kr. til ældre, børneområdet og nye rådhuse i regionerne. Ildspåsætterne får i Århus således ca. 1/3 af dette beløb. Det kan kun opfattes som en belønning. De griner af os og opildnes til at fortsætte. Den 11. juni afsluttede forhandlingerne mellem regeringen og kommunerne med 500 mia. til ældreområdet og 200 mill. til børnene, vel at mærke i hele landet. Så er pengeoverførslerne til de ødelagte/mishandlede boligområder sat i perspektiv.

Jamen, det er jo en anden kasse de penge kommer fra….(??)

"…Deres Fürstelige Højhed, man kurerer ikke koldbrand med lavendelolie", svarede Machiavelli i bogen 'Fürsten' på fürstens spørgsmål, om hvad vi skal gøre.

 PS: …og så var der også den med 3 eller 4 pladser til autistiske børn til næste år, der blev behandlet i Århus Byråd. Fik vi opfølgningen? Nej.

Jamen, det er jo også en anden kasse….(???)

68-eren kan overleve på indvandringen

Filed under: Culture, Demographics — Tags: , — Jørn @ 09:32

Følg pengene og du skal finde – og

indvandrerne føder børn

– PetroEuro var forudsætningen for det hele, medens Europa i øvrigt blev braklagt.

http://nytdanmark.blogspot.com/2006/06/usa-vor-sikre-allierede.html

68-ere lever i en ønskeverden, og derfor forveksler 68-ere virkeligheden med deres egne begrænsede tanker om den. Mange folk i erhvervslivet vil gerne have omkostningerne ned (men er bange for fagforeningerne, der indgår massivt i ejerkredsen – i hvert fald i de nordiske lande), og virksomhederne har længe klaget over vort skæve uddannelsessystem, der fortsat henviser 2 ud af 3 til den offentlige sektor og gør flere og flere arbejdsløse.

Når der sendes en mængder oplysninger ud om, hvorledes børnefødslerne reduceres i den tredje verden, så tag dem med en gran salt. Og det samme med tilpasningen hos de fremmede her. Noget tyder på, at det børnebegrænsningsprojekt de kørte ”med succes” i Vesten rettet mod Vestens egne vil mere eller mindre mislykkes i den tredje verden og samtidig blive en succes for dem her, som immigranter.

Endvidere er det således, at selvom begrundelserne derude for de mange børn bl.a. har et falsk såkaldt forsørgelses-argument, så påbyder religionen dem at føde mange børn.

Det er endvidere således, at immigranter fortrinsvis er unge og børnefødende. I tillæg er der en klar tendens til netop ikke at reducere børneflokken, selvom økonomien bedres – en irreversibel kulturel proces. Meget tyder endog på, at netop velfærdsfremgangen ved at flytte til Vesten fremmer fertiliteten yderligere. Desuden reduceres dødeligheden betydeligt i Vesten.

Således konstateredes fra 1999 til 2004 af Københavns Kommune ved chef i kommunens statistiske kontor Claus Woll, at børn af indvandrere netop fødte 10 pct. flere børn end forældrene over 5 års perioden (jfr. Søndagsavisen den 25/1-2004)

Når der nedenfor er anført nogle gennemsnitlige fødselstal, også for vesterlændinge, skal det noteres, at der er tale om såkaldte Total Fertilitet Rater. Intet sted i Europa vover man så meget som at nævne etnisk fertilitet (det er vedtaget tilsyneladende i det skjulte), selvom indvandringen selvfølgelig i gennemsnit øger den samlede fertilitet kunstigt – det betyder bare at gruppen med høj fertilitet trækket gennemsnittet op ensidigt.

Hermed kan 68-eren (over dennes efterkommere) om nogle år, når flere indsigtsfulde er faldet fra, bilde børnene og de unge ind, at nu er fertiliteten sandelig blevet bedre igen i Vesten.

Ja, bortset fra i England, hvor etniske fertilitetsrater bruges helt formelt inden sundhedsvæsenet.

>>>>>>>>>>>>>

D.v.s. der falder selvfølgelig et par stykker af i farten (end ikke 68-eren er fejlfri, som han selv tror det) :

..et par citater:

I USA udregnes fertilitet selvfølgelig som procenter:

NCHS http://www.cdc.gov/nchs/pressroom/03facts/revisesrates.htmFor Immediate Release: August 4, 2003“..The new report shows that the major trends previously reported – such as the dramatic decline in teenage births -– were also present when the rates were revised. Revised birth rates confirm the steady declines over the decade of the 1990s. Rates fell to historic low levels, with sizable declines recorded for teenagers in all age and population groups. The overall rate for teenagers 15-19 years fell 27 percent between 1991 and 2001. The rate for black teenagers plummeted 37 percent. The downward trends for American Indian and Hispanic teenagers are much larger on the basis of the revised rates compared with the previously published rates. The birth rate for American Indian teenagers fell 33 percent and the rate for Hispanic teenagers dropped 17 percent, according to the revised rates compared with decreases of 22 percent and 13 percent, respectively, based on postcensal population estimates derived from the 1990 census..” http://www.floria-publications.com/italy/life_and_customs/persistent_drop_in_fertility_res.htm : “..In no West European country did the rate reach 2.1 — the marker that, demographers say, means an exact replenishment of the population. By contrast, the United States had a 2.0 rate, which demographers attribute to greater immigration..” http://www.apsoc.ox.ac.uk/Oxpop/publications%20files/wp07.pdf “..However, most of the bigger European countries (France, but not Norway, Ireland and Iceland) themselves have substantial immigrant minorities with higher birth rates. At least 10% of births in major European countries are to women born abroad or of foreign nationality. More important, the higher birth rates of immigrant and foreign women inflate the national totals. Thus in England and Wales in 1996, where 13% of all births were to mothers born outside the UK, the overall TFR of 1.74 falls to 1.67 if the fertility of women born abroad is excluded (see ONS Birth Statistics Series FM1 No 25, table 9.4). In the case of Germany the effect is more subdued: in 1996 the national TFR of 1.31 would fall to 1.28 without the contribution of women of foreign nationality (Bevölkerung und Erwerbstätigkeit 1998 R1 F1 table 1.3.7). Because of the negligible numbers of ethnic minority population in the Republic of Ireland, this effect can be ignored in that case..”

>>>>>>>>>>>>>>>

Oplysningerne i foregående afsnit er stærkt underestimerede – der bortses fra alt om naturaliserede og deres børn.

18-25 pct. af en fødselsårgang i de kontinentale vesteuropæiske lande fødes af de fremmede. D.v.s. at den samlede fertilitet – som er angivet her f.eks. til 1,7 – skal reduceres til ca. 1,2 i de nordiske lande og til omkring 1,0 i Tyskland og de europæiske middelhavslandene. Se http://www.lilliput-information.com/ferteu.html og http://www.lilliput-information.com/fertty.html

De tre væsenligste årsager til den lave fertilitet blandt vesteuropæiske kvinder er:

1. I gennemsnit fødes det første barn omkring kvindens 28. år – herefter kniber det med at få flere børn.

2. 15-20 pct. af kvinderne i 40-årsalderen i de vestlige lande har ingen børn – dette tal er steget væsentligt.

3. Aborterne er atter steget til at udgøre mere end 15.000 ud af en fødselsårgang på 68.000-70.000 i Danmark.

For så vidt er 2. kendetegnende i udpræget grad for ledige og udstødte stameuropæere fra arbejdsmarkedet, som ikke tør sætte børn i verden.

68-erens eneste ønske var, at hans system skulle virke i hans tid. 68-eren hader for det første alt, der er ældre end ham selv og tilsyneladende også alt, hvad der kommer efter ham.

Fertilitet for det meste af verden:

Countries in order of Total Fertility Rate (children): Rank Country Total Fertility Rate (children) http://www.alsagerschool.co.uk/subjects/sub_content/geography/Gpop/HTMLENH/stats/fer.htm 1 Gaza 7.4 children 2 Niger 7.4 children 3 Angola 7.2 children 4 Marshall Islands 7.2 children 5 Yemen 7.2 children 6 Somalia 7.0 children 7 Western Sahara 7.0 children 8 Afghanistan 6.9 children 9 Burkina Faso 6.9 children 10 Togo 6.9 children 11 Uganda 6.9 children 12 Benin 6.8 children 13 Burundi 6.8 children 14 Comoros 6.8 children 15 Malawi 6.7 children 16 Mali 6.7 children 17 Zaire 6.7 children 18 Ethiopia 6.6 children 19 Mozambique 6.5 children 20 Sierra Leone 6.5 children 21 Liberia 6.4 children 22 Libya 6.4 children 23 Saudi Arabia 6.4 children 24 Tanzania 6.3 children 25 Maldives 6.2 children 26 Nigeria 6.2 children 27 Oman 6.2 children 28 Rwanda 6.2 children 29 Eritrea 6.1 children 30 Laos 6.1 children 31 Madagascar 6.1 children 32 Zambia 6.1 children 33 Senegal 6.0 children 34 Cameroon 5.9 children 35 Chad 5.9 children 36 Equatorial Guinea 5.9 children 37 Gambia 5.9 children 38 Cambodia 5.8 children 39 Djibouti 5.8 children 40 Guinea-Bissau 5.8 children 41 Cote d’Ivoire 5.7 children 42 Guinea 5.7 children 43 Iraq 5.7 children 44 Solomon Islands 5.7 children 45 Bhutan 5.6 children 46 Jordan 5.6 children 47 Pakistan 5.6 children 48 Ghana 5.5 children 49 Kenya 5.4 children 50 Mauritania 5.4 children 51 Namibia 5.4 children 52 Sao Tome and Principe 5.4 children 53 West Bank 5.4 children 54 Congo 5.3 children 55 Vanuatu 5.3 children 56 Honduras 5.2 children 57 Lesotho 5.2 children 58 Central African Republic 5.1 children 59 Guatemala 5.1 children 60 Gabon 5.0 children 61 Sudan 5.0 children 62 Swaziland 4.9 children 63 Bolivia 4.8 children 64 Haiti 4.8 children 65 Western Samoa 4.8 children 66 Iran 4.7 children 67 Papua-New Guinea 4.7 children 68 Syria 4.7 children 69 Botswana 4.6 children 70 Federated States of Micronesia 4.6 children 71 Nepal 4.6 children 72 Nicaragua 4.6 children 73 Belize 4.5 children 74 Paraguay 4.5 children 75 Algeria 4.4 children 76 Zimbabwe 4.4 children 77 Qatar 4.3 children 78 Philippines 4.1 children 79 French Guiana 4.0 children 80 Myanmar 4.0 children 81 El Salvador 3.9 children 82 Cape Verde 3.8 children 83 Grenada 3.8 children 84 United Arab Emirates 3.8 children 85 Tajikistan 3.7 children 86 Bangladesh 3.6 children 87 Ecuador 3.6 children 88 Egypt 3.6 children 89 Mongolia 3.6 children 90 India 3.5 children 91 Peru 3.5 children 92 Brunei 3.4 children 93 Turkmenistan 3.4 children 94 Guam 3.3 children 95 Malaysia 3.3 children 96 Morocco 3.3 children 97 Tunisia 3.3 children 98 Uzbekistan 3.3 children 99 Dominican Republic 3.2 children 100 Lebanon 3.2 children 101 South Africa 3.2 children 102 French Polynesia 3.1 children 103 Kuwait 3.1 children 104 Mexico 3.1 children 105 Palau 3.1 children 106 Venezuela 3.1 children 107 Vietnam 3.1 children 108 Bahrain 3.0 children 109 Colombia 3.0 children 110 Fiji 3.0 children 111 Kyrgyzstan 3.0 children 112 Indonesia 2.9 children 113 Israel 2.9 children 114 Albania 2.8 children 115 Argentina 2.8 children 116 Costa Rica 2.8 children 117 Panama 2.8 children 118 Suriname 2.7 children 119 Turkey 2.7 children 120 Guyana 2.6 children 121 Jamaica 2.6 children 122 New Caledonia 2.6 children 123 Saint Lucia 2.6 children 124 Brazil 2.5 children 125 Reunion 2.5 children 126 Chile 2.4 children 127 Korea, North 2.4 children 128 St.Kitts-Nevis 2.4 children 129 St.Vincent and the Grenadines 2.4 children 130 Sri Lanka 2.3 children 131 Uruguay 2.3 children 132 Guadeloupe 2.2 children 133 Azerbaijan 2.1 children 134 Cyprus 2.1 children 135 Iceland 2.1 children 136 Mauritius 2.1 children 137 Netherlands Antilles 2.1 children 138 Puerto Rico 2.1 children 139 Seychelles 2.1 children 140 Dominica 2.0 children 141 Kazakhstan 2.0 children 142 Macedonia 2.0 children 143 Martinique 2.0 children 144 New Zealand 2.0 children 145 Trinidad and Tobago 2.0 children 146 United States 2.0 children 147 Bahamas 1.9 children 148 Ireland 1.9 children 149 Norway 1.9 children 150 Thailand 1.9 children 151 Australia 1.8 children 152 China 1.8 children 153 Finland 1.8 children 154 Malta 1.8 children 155 Moldova 1.8 children 156 Taiwan 1.8 children 157 Yugoslavia 1.8 children 158 Antigua and Barbuda 1.7 children 159 Denmark 1.7 children 160 France 1.7 children 161 Korea, South 1.7 children 162 Luxembourg 1.7 children 163 Singapore 1.7 children 164 United Kingdom 1.7 children 165 Armenia 1.6 children 166 Bosnia-Herzegovina 1.6 children 167 Canada 1.6 children 168 Croatia 1.6 children 169 Poland 1.6 children 170 Sweden 1.6 children 171 Barbados 1.5 children 172 Belgium 1.5 children 173 Cuba 1.5 children 174 Hungary 1.5 children 175 Japan 1.5 children 176 Lithuania 1.5 children 177 Macao 1.5 children 178 Netherlands 1.5 children 179 Slovakia 1.5 children 180 Switzerland 1.5 children 181 Austria 1.4 children 182 Greece 1.4 children 183 Portugal 1.4 children 184 Ukraine 1.4 children 185 Belarus 1.3 children 186 Estonia 1.3 children 187 Georgia 1.3 children 188 Germany 1.3 children 189 Liechtenstein 1.3 children 190 Romania 1.3 children 191 Russia 1.3 children 192 Slovenia 1.3 children 193 Bulgaria 1.2 children 194 Czech Republic 1.2 children 195 Italy 1.2 children 196 Latvia 1.2 children 197 Spain 1.2 children 198 San Marino 1.1 children

Sonia

Spanien: 500.000-600.000 indvandrere pr. aar fremover


En halv million nye indvandrere hvert år

Lagt på nettet af Kristeligt Dagblad den 15. november 2005 kl. 01:01

EUROPAS TOMME VUGGER: Spanien har brug for 500.000-600.000 unge arbejdsdygtige indvandrere om året i 15 år for at kompensere for et af Europas laveste fødselstal. Men det kan ikke være den eneste løsning, siger eksperter.

 Af Mikkel Larsen, der skriver fra Spanien

En tur ned ad gaden i en spansk by vil være en markant anderledes oplevelse om bare en generations tid. Spanierne får meget få børn, og befolkningen bliver stadig mere grå i toppen. Den voksende ældrebyrde vil få følger både for den spanske økonomi og samfundets udseende. For at lukke hullerne på arbejdsmarkedet er det nemlig nødvendigt at åbne op for indvandringen, men det kan ikke være den eneste løsning på problemet.

De spanske kvinder føder i dag 1,32 barn i gennemsnit. Det er en svag stigning i forhold til de historisk lave fødselstal på 1,14…

Korrigeret fertilitet i europæiske lande:  http://www.lilliput-information.com/economics/fertfr.html

Politiske ukorrekte kommentarer

De spanske kvinder føder angiveligt i dag 1,32 barn i gennemsnit. Det er en svag stigning i forhold til de historisk lave fødselstal på 1,14…ifølge Kristeligt Dagblad den 15. november 2005. Om forskellen fra 1,14 til 1,32 skyldes belæring herfra om, at indregne de naturaliserede muhamedaneres fødselstal i Spaniens fødselstal, kan vi ikke vide. Erfaringerne viser i alle tilfælde, at fødselstilbøjeligheden absolut ikke ændrer sig på kort sigt.

Kamp om kvalifikationer:

EU-kommissær Vladimir Spidla hævdede (DR-Teksttv 18/3-2005), at befolkningen i EU skrumper. Det må være de 10 nye lande, der bidrager kraftigt her, for i 2002 – det seneste år vi kunne skaffe befolkningstal for – steg befolkningen i EU med 1.290.000 fra 377.710.00 til 379.000.000 blandt de 15 gamle medlemslande. Det var indvandringen og indvandrernes fødsler, der repræsenterede denne vækst i antallet af individer og mere til, for den europæiske stambefolkning gik faktisk tilbage med 2,3 mill. p. g. a. for lav fertilitet, som Spidla ganske rigtigt anfører – men så udtrykker han sig bevidst vildledende. Dokumentation: http://www.lilliput-information.com/economics/eufolk.html

”Befolkningen skrumper, Europa er ved at blive et ældet kontinent med en skrumpende arbejdsstyrke og faldende økonomi”, refererer DR-tekstv EU-kommissæren. Det er løgn at befolkningen skrumper, når talen ikke udelukkende er om de unævnelige, forrådte europæiske stambefolkninger.

Vi var måske lidt uheldige med de seneste 30 års immigrant-indslusning; det synes at fremgå af en oplysning i 2003. Jens Kaysen, leder af Røde Kors flygtningecentrene i Midtjylland: ”Over 60 pct. af flygtningene havde ikke noget arbejde, da de forlod hjemlandet. Og 30 pct. af dem havde aldrig haft et job, inden de kom til Danmark.”

I Danmark anfører Velfærdskommissionen 2005, at 30.000 ekstra arbejdsdygtige  indvandrere (til videnstunge jobs) hvert år og i al evighed  (mange flere hvis de har deres familier med) til Danmark foruden de 10.000, der tages ind netop nu hvert år med en arbejdsdygtighed på 30-40 pct. (i bedste fald til løntunge job), er hvad der skal til for at redde finansieringen af det danske velfærdssystem.
Hvad fortæller det? Ikke nødvendigvis en historie om, at flygtninge generelt er arbejdssky. Men snarere at over halvdelen ikke dur til det danske arbejdsmarked. Nu hævdede de ledende også de første 25 år, at flygtningene skulle hjem igen med deres familier, når der var fred i hjemlandet. Det var så løgn.

Mon de var lige så uheldige i Spanien og i resten af EU?

Hvor alle disse arbejdsdygtige fremover til Spanien, til Danmark og til alle de andre europæiske lande skal komme fra er ikke nemt at gætte. Nedenfor nævner jeg et par lande, hvor der med garanti synges den samme sang – der er falsk. Det kan være vi kan afsætte de mindst 600.000 udstødte danske det første år til Spanien sammen med de 7.000 baltere og polakker, som vi desværre også fik ind i 2005 uden sikkerhed for arbejdsdygtighed. De skal selvfølgelig lære spansk først.

Altså “lukke hullerne på arbejdsmarkedet”  (jfr. artiklen i Kristeligt Dagblad) i et land (Spanien) med næsten nulvækst ligesom Portugal, Grækenland, Frankrig, Tyskland og Italien, hvilket selvfølgelig skyldes alle disse magtfulde arbejdsløse og udstødte…. vi har nok lidt svært ved at følge med.

Vi kan så måske få nogle udstødte spaniere (spaniolere) herop. De skal så lære dansk først. Hvad de gør i de andre EU-lande er ikke nemt at afgøre, og dog:

Økonom, tænketanksformand og foredragsholder Hans Kornø Rasmussen har ved flere lejligheder foreslået ligesom EU-kommissær Vladimir Spidla og EURO-STAT en mangedobling (8-14  gange det nuværende indtag ved gradvis acceleret stigning) af indvandringen til EU og dermed også til Danmark (ca. 10.000 i 2005). Her kan vi denne gang så med endnu bedre grund frygte, at de angivelige krav fra arbejdsmarkedet igen skal ignoreres, fordi det bliver altså lidt svært ikke at lave den samme fejl, som det faktisk skete de seneste 30 år, hvis ikke halvdelen af den europæiske befolkning flyttes til Kina og halvdelen af kineserne flyttes til Europa.

Liberalen bliver ikke, men Internalen bliver tilgodeset yderligere.

Det er nok naivt at håbe på, at ideologerne kommer på bedre tanker, fordi “det evigtvarende ideologi-eksperiment” kun skulle tjene ideologiens ledende fra den første færd. Baggrunden for det sidste er gennemgået i detaljer på: https://danmark.wordpress.com/2006/06/27/at-de-skulle-komme-paa-bedre-tanker-glem-det/

Hele den miserable velfærdshistorie på dansk grund:

Den gode stat og det nye menneske (her intet overladt til tilfædighederne m.h.t. hvad der skete, hvem der havde ansvaret i Danmark. Alle aspekter er med. Den er simpelthen et bidrag til forståelse af vor samtidshistorie)

Prøv at sammenholde med: https://danmark.wordpress.com/2007/03/12/eu-befolkningsudvikling-foedsler-og-produktionsaktivitet/

Hvad er det der sker i Danmark år 2008

Indvandringen til Spanien gået totalt amok i 2007