Danmark

31. maj 2006

Det Dimensionsloese Samfund

Filed under: Culture — Tags: , , , — Jørn @ 21:43

i

“Et causeri mest lissom om fodbold, vold og import af mere vold”:

I region Århus, eller hvad den nu hedder, debatteres angiveligt seriøst, om der på næste års budget kan afsættes midler til fire eller kun til tre pladser for autistiske børn, nu kommunen skal spare 300 mill. kr. Der skal over hele landet skæres ned på ældreplejen. Samtidig oplyser Politiet, at der i Danmark bruges politiindsats ved fodboldkampe svarende til 40 pct. af politiindsatsen ved opklaring af røverier. Drejer det sig om import af mellemøstlige, sydasiatiske eller afrikanske voldspsykopater, er der ingen grænser for ressouceindsatsen.

Nu er det så det kan undre, at kommunen lod opføre et nyt sportsstadion til knap 1/4 mia. kr. forrige år, hvorefter AGF rykkede ud af Superligaen, som alle med logikken i behold vidste måtte gå ud på at bytte fodboldspillere i det uendelige uden en rigtig ”Farumborgmester” som landsfader. Og så selvfølgelig importen af spillere med en trækprocent på 25 pct.

Aha, tænkte jeg, de er altså ikke uskyldige; de ved godt hvor skoen klemmer.

Bladet Indsigt Århus Amt den 7.10.04:

Mols og Djursland i Jylland [og f.eks. også Middelfart på Fyn er blevet gjort til centre] for behandling af unge, der har “en karriere bag sig” med gruppevoldtægter, mord, vold, overfald og røverier som følge af en ikrafttrådt lov af 1. juli 2001 om Ungdomssanktioner (for (12)15-18 årige). Mere end halvdelen (?) af de dømte efter denne lov er fremmede, oplyses det officielt. I København udgjorde de unge (under 18 år) fremmedes voldskriminalitet i 2004 83 pct. af den samlede kriminalitet i denne gruppe. Der skal på Mols være både sikrede og åbne afdelinger på flere lokaliteter, og der skal især ske en socialpædagogisk ressourceindsats – husk, der er socialpædagogisk seminarium i Århus, og tidl. Socialminister Henriette Kjær er indvalgt til Folketinget i Århus Amt. Sidstnævnte bidrog foreløbig (2004) med 17 mill. kr. i statstilskud bare til ombygning af Dalstrup Centret på Djursland. Indtil nu (2004) er der 18 kandidater fra Århus Amt/Region til de planlagte 20 behandlingspladserne. Der skal bruges mindst 103 til at tage sig af dem. Det er normering, der vil noget, kan man sige. Her er ikke noget at komme efter for “sultne” plejehjemsbestyrere.

Dokumentation: http://www.lilliput-information.com/economics/sankt/index.html

I Middelfart har man op til 17 robuste medarbejdere pr. klient/patient til døgnopdækning, som det udtrykkes delvis i fodboldsprog.

Der skal ansættes en logistikchef på Mols, oplyste den ansvarlige psykolog Lars Emil Andersen på Grenen i Grenaa jf. ovenstående dokumentation……meget betegnende på den tidligere Politistation og Arrest i byen. Det skal siges at disciplinen Logistik i gængs forstand omhandler vare- og ressource-strømme igennem virksomheden og ud i distributionen. Vi er så ikke helt med, hvis ikke personaleressourcerne, eventuelt bevillingskronerne krone for krone lægges under logistikchefens ansvarsområde. 18 eller 20 klienter/patienter må vel siges at være omfattet af de små tals statistik, men kan jo vokse med lidt lykke og lidt held. Der kan selvfølgelig også være noget vi har misforstået. Det kan måske netop være noget om ambitionerne til fremtiden – jf. ideologien. Læs nu artiklen på ovenstående link og ret mig, hvis jeg har misforstået.

Forleden vistes på DR-TV en debat mellem dansk EU-indoktrinator nr. 1 eller 2 Lykke Friis (tidl. DIIS, nu Industrien) og et par retarderede media-redaktører, der angiveligt seriøst skulle afdække om ikke befolkningens engagement i Europa-integrationen netop skulle kunne styrkes ved at tage ved lære af erfaringerne med, hvorledes fodbold i Europa engagerer visse masser.På denne baggrund må jeg forstå, at det drejer sig om indvandring, vold, fodbold og samling af Europa for hvilken som helst pris.

Kan man kalde det demokrati? – ja, desværre, så længe befolkningen lader sig genne passivt ind i folden af fårehyrdens lille hund eller lader sig udstøde og sætte i den anden bås. Pænt og velfriseret; “her sker der aldrig noget”, skrev Vaclav Havel fra husarresten.

Form uden indhold kendetegner i sandhed tiden vi lever i

Keynesiansk Globalisering i Tajikistan

Filed under: Economics — Tags: , , — Jørn @ 19:07

GLOBALIZATION AND THE ECONOMY

Denmark, October 20th 1999

Info-Stat received an invitation to give its contribution to the 8th International Congress of Professors’ World Peace Academy to be held in Seul, Korea, February 2000. The congress has published a book including the reports about the respective countries. ISBN 1-885118-00-7(pbk.)

Glem det danske bidrag fra én i gruppen på Danmark.Wordpress.com. Vi vil gerne vise et uddrag af bidraget fra en professor ved Tajik State National University, Dushanbe, Tajikistan:

Vi tænker lidt på, om Mellemøstkrigen skal indbygges i formlen; men vi forespørger ikke en kollega om den slags forstyrrende deltaljer. Det ville være uakademisk, i hvert fald hvis formlen og krigen havde bredt sig til Europa.

Næsten så umuligt som det er at gøre en postmodernist begribeligt, at historien og traditionen er basis for mening og erkendelse, er det svært at få hæderlige mennesker til at indse, at løgneren ikke blot lyver om én ting, men at han netop anvender de mest behændige tricks under hensyntagen til de umiddelbare, reelle magthaveres øjeblikkelige krav med det ene formål at få det hele til at glide så gelinde som muligt i hans retning mod skyerne, hvorfra det som bekendt er umuligt at se og høre jorden.

Sonia

Darwin stolede ikke selv på den


Darwinismen, forslidt ideologisk redskab

– tvivlsom videnskabelig forklaringsteori.

Charles R. Darwins (1809-82) såkaldte pionerarbejde “Om arternes oprindelse ved naturlig udvælgelse”, 1859, skal man ikke ignorere, selvom Darwin selv indrømmede sent i sit liv, at han havde skrevet den for tidsånden. Videnskab eller myte? Det er vigtigt at sondre imellem udviklingsteoriens gyldighed, når vi ser på virkelighedens udvikling og på hvad denne teori er blevet brugt til på meta-niveau: ”Den stærkeste overlever” ved naturlig udvælgelse og ”Herre-racen”. Især Darwins forløbere, bedstefaderen Erasmus, men også Lamarck, Chambers, Spencer og Wallace blandede ideologi,”antropomorfi” og andre uvidenskabelige faktorer ind fra starten.

Det er nemlig én ting at argumentere – som Robert Young: http://human-nature.com/ rmyoung/

gør –, at Darwinsk videnskab var ideologi lige fra begyndelsen, og en anden ting at demonstrere, at en videnskab blev presset indi, eller tilbage i en ideologisk tjeneste.
Hvorom alting er, Darwin indrømmede på sit dødsleje at han havde skrevet for tidsånden.

Kort engelsk uddrag:
http://human-nature.com/dm/chap1.html :
I am sorry to refuse you any request but I am old and have little strength, and the reading of proofs (as I know from present experience) imposes a heavy strain on me. (Signed) Charles Darwin.
I did not set out to show that the common assumption of a conflict between theology and science is without foundation. I have only tried to suggest that a desire for conflict was not an important motive in the debate. Also, when the advocates of an evolutionary view did encroach on the domain of theism, they provided an alternative view of man and society which was as sanguine and Utopian in its belief in progress as were the views of the afterlife advocated by the most evangelical, antiscientific, scriptural literalist. Marxism is, of course, the most striking example of a Victorian, this-worldly, utopian philosophy, promising inevitable social progress. In the same period, the author of the extremely popular work, A History of the Conflict between Religion and Science, also claimed that social advancement is as completely under the control of natural law as is bodily growth.
In conclusion, I should like to reiterate my main points. “Darwinism” has been made to stand for a much wider naturalistic movement in psychology, social theory, and science and cannot be fruitfully studied in isolation. The effect of its impact on popular opinion was considerable but was characterized by a lack of subtlety which makes a close study of the theological and social views of the intellectual élite a much more rewarding enterprise than merely invoking conventional homilies. Finally, the evolutionary debate was seen by its participants as occurring within natural theology, with no antitheistic overtones, while those who used evolution for other purposes were themselves devoted believers in the secular religion of Progress, albeit a different religion, but one which has retained its appeal for the faithful.

Al teori bygger på antagelser og iagttagelser. Geologi, Geodesi, Biologi har i tonsvis af modsætninger, når det kommer til det egentlige – virkeligheden.

Den sidste først:
Kunne man forestille sig debatter omhandlende sociale og offentlig politiske emner fra 1870-erne og til og med 1910 årene med en åbenhed og følsomhed til at underbygge sine påstande uden Darwinismen? Kapitalismen – skal vi lige oplyse – er i øvrigt ikke er nogen isme, da den ikke bygger på nogen ideologi – udtrykket ”capitalism” er formentlig opfundet af Albert Pike, og i alt fald første gang præsenteret af hans elev Karl Marx, hvis fødenavn var Mordecai. Er jeg mekaniker og ansætter to medarbejdere i min forretning, fordi jeg ikke kan nå at tilfredsstille hele efterpørgslen selv, så er der højest sandsynligt ingen ideologi eller nedskrevet verdensanskuelse bag min beslutning.

Alle i tilpas afstand fra bunden kunne misbruge deres stilling til at trampe på dem, der i forvejen lå ned. Først perioden med Guldalder-forsvarerne af den frie markedsmekanisme (akkompagneret af en ren beskrivelsesteori uden ideologi af Adam Smidt 1776 i ”The Wealth of Nations” og fra 1820-erne og videre byggende på Adam Smith, men nu David Ricardo med guld standarden). Senere individualisme og guldets laissez faire (såkaldte ”konservative”, men i virkeligheden liberale målt med standarden ved midten af det 19. århundrede), der i ophøjede øjeblikke vel også kunne bruge begejstringen for Darwinismen, men måske ikke helt på den efterfølgende konventionelt foreskrevne facon. Uanset var der en reel indflydelse på debatterne i seks måske tolv tiår efter udgivelsen af ”Arternes oprindelse…”.

Så til 1900-tallet:
Først Kommunismen eller rettere Bolshevismen i Sovjet, så kom John Maynard Keynes’ New Economics-forsvar i 1930-erne og den amerikanske version med New Deal under T. Roosevelt, og så udpræget – også i den grad – med racerne i nationalsocialismen vel 1919-1945, Ny-Marxismen i 1970 erne og til det vi troede blev den sidste brug med nyliberalismen i begyndelsen af 1980-erne kombineret med Europa-integrationens planøkonomi. Kunne disse ismer have båret udviklingen uden støtte også af Darwinismen eller skulle der til sidst mere til? De brugte den dog alle, og det er sigende. Er det som bl.a. Bob Dylan sang sådan, at højre-venstre er noget vås; der er kun op og ned? Når du står over for et andet menneske og lader ham udpege venstreretningen, så må du selv pege i samme retning for at få højreretningen 1). Er det på samme måde i politiske spørgsmål? Derimod retningerne øst og vest er der mere orden på.

Tager vi til sammenligning den engelske økonom J. M. Keynes, førte hans teorier efterfølgende tilsvarende til begrebet Keynesianisme. Her har vi uanset mere fast grund under fødderne, og det hænger sammen med, at den økonomiske videnskab forklarer fremtiden – ikke fortiden som Darwin. 40 år efter Keynes modtog Nobelprisen uddelte man Nobelprisen til Milton Friedmann og atter 20 år senere vidste næsten alle i restgruppen – de der ikke vidste det på forhånd – at samfundet ikke bliver rigere af at mere forbruges. Med Keynesianismen var statsgældsætningen sat på skinner. At det internationale monetære system brød sammen i 1971 var også til at forudse med  (inflations-) dollaren som basis-valuta lænket til guldet, men her skal man ikke give J. M. Keynes skylden. Dette system bygger faktisk på et misbrug af hans forslag fra 1943. Se: https://danmark.wordpress.com/2006/05/19/new-monetary-system/

Eller et par eksempel fra dagens Danmark:
1990 ernes offentlige hetz mod de arbejdsløse, der i Danmark udgjorde over 20% af arbejdsstyrken, nu (2006) nærmere 25%, selvom den officielle løgn sagde 4-5% uden at nævne Dawinismen eller tælle de udstødte? Det skete medens realkapitalen flød ud af landet eller over i privatkapitalen (bl.a. konstruerede ejendomsprisstigninger) og ud af produktionen med større og større hast under overkapitaliseringen her og overalt i den vestlige verden. Årsag var at det bedst betalte sig, og politikerne hjalp tilmed til. Det var de arbejdsløse skyld i, skulle vi høre dagligt. Det var klart også dem, der lige var blevet smidt ud fra skibsværterne og fra bankerne. Tæt på negativ vækst i Tyskland og Frankrig i 2002 og 2003, Spanien, Portugal og Grækenland fulgte trop i 2004. Det skyldtes simpelthen, at de arbejdsløse ikke ville arbejde. Den kører i et endnu højere gear i Danmark i 2006 og første halvdel af 2007 i æteren, med fagforeningsbosserne, der aldrig var reelt på valg, godt i læ bag milliarderne: ”Der er altid brug et par hænder”, hvilket betyder noget i retning af ”nogle flere underordnede slaver til lavere løn end fagforeningskorets og eventuelt med delvis skattefinansiering” af overlønnen (selv den lave), der sammen med overbeskatningen ødelægger ethvert produktivt initiativ. I 2007 endnu værre: “Hvordan vi slipper af med de andre“. Efter medierne havde skreget i begyndelsen af maj 2006, at der simpelthen var 85.000 ledige jobs den ene dag, der om natten besynderligt nok blev til 40.000 ledige jobs dagen efter, mødte fagforeningen 3F op med en mængde ledige medlemmer til en af de højestråbende i København …. “Nej, nu var de lige i færd med at planlægge ferie og desuden og sådan og desuden …”, og det måtte man jo forstå. Arbejdstilsynets afdeling i Herning manglede en PC-kyndig i marts-april 2006. 73 reflekterede på annoncen deriblandt, adskillige datanomer og andet stærkt overkvalificeret arbejdskraft. Man var chokket. Hvorfor søgte de en sådan stilling i Herning? De var ledige. Jamen, IT, IT, IT….

Oppustede aktiekurser og efterspørgsel efter arbejdskraft har reelt intet med hinanden at gøre.

Prøv: http://www.lilliput-information.com/economics/gul2/gul2.html .

Mange gange fører overvurdere aktier netop til afskedigelser.

Man kunne få den tanke at det mere var hjerne det skortede på. Ikke hos de arbejdsløse, men i toppen, der blev ved med at importere ukvalificeret ekstra arbejdskraft fra Mellemøsten, Afrika og Sydasien. At formuedannelsens dynamik gik i stå, og euroen fra 2002 flød i olie og ikke i realøkonomi i Europa blev ikke oplyst. Det anede genierne på borgen vel intet om.

Let tilgængelige kilder, der selvfølgelig kræver tålmodighed og vedholdenhed (det er netop der hunden ligger begravet):

http://www.lilliput-information.com/economics/gul1/gul1.html og http://www.lilliput-information.com/economics/tide/tidevand.html
 

Her er vi ved sagens kerne.

Den genetiske arv kan ikke have været ét fedt uanset alle disse tilsyneladende forskellige idesystemer. Med Darwinismen som bærende element må ideologierne enten forme sig ens, da tilhængerne af de forskellige ideologier vel næppe kan være de samme brede masser, når bortses fra tidselementet.

Var der en fælles form? Ja, magtsamling? Og naturligvis udryddelse af alle anderledes tænkende? Væk fra det daglige misbrug af Darwinismen, og væk fra ideologi.

Baggrunden, andre anvendelser og selve teoriens gyldighed:
Charles Darwin er en af frontskikkelserne, der skulle deltage i kuppet på menneskets sind. En lille gruppe folk kendt som Måne-Selskabet i Birmingham, England, spillede hovedrollerne. Seks af Måne-Selskabets (Lunar Society) medlemmer blev uddannet på Edinburgh Universitet ligesom Charles Darwin. De kaldte sig selv Måne-Selskabet, fordi de mødtes en gang om måneden i fuldmånenatten. Blandt dets medlemmer var Benjamin Franklin, den højt placerede frimurer med forbindelser til logen bag Den Franske Revolution og senere så indflydelsesrig i USA. Af andre medlemmer kan nævnes Erasmus Darwin, Charles’ bedstefader, der bruges til at markedsføre troen på denne verden-er-alt-hvad-der-er videnskab inklusive overlevelsen for den stærkeste ved naturlig udvælgelse. Det er specielt latterligt at hævde, at Charles Darwin ”opdagede” denne herskende lov (teori) om naturlig udvælgelse, der stadig gennemsyrer enhver beretning om ændringer i livet her på jorden. Den fyres af tidligt og silde af de retarderede dukker på 37 TV-kanaler i enhver forbindelse efter fantasiens vide grænser. Vi bibringes dagligt fra alle medier den stærkt manipulerende evolutions-fattelse, at alt liv her på jorden har udviklet sig via den naturlige udvælgelses millionlange årrække, frem for alt i kontinuitet. Det skal nævnes, at ”den stærkestes overlevelse” slet ikke nævnes i de første udgaver af Darwins bog. Ordet ”evolution” eller på dansk ”udvikling” forekom først i den sjette udgave af bogen. Hans bedstefader, Erasmus i Måne-Selskabet, skrev en bog med titlen Zoonomia i 1794. I den beskrev han nøjagtig den samme opfattelse (skal vi vist kalde den). Man kan faktisk sige det var blevet et familieanliggende. Selskabet var i øvrigt en revolutionær organisation, som støttede afskaffelsen af kongerigerne og arbejdede på at underminere Gud i menneskenes trossystemer og erstatte med den såkaldte humanisme (menneskedyrkning). Nu må læseren ikke forledes til den opfattelse, at resten af denne gennemgang vil bygge på religiøs dogmatik. Så langt fra. Forledes hun alligevel er det verdslig tro, der mig bekendt er den farligste; i hvert fald i trafikken.

Gruppen fortsatte sin indflydelse under det London-baserede Royal Society, som stadig er et af de mest indflydelsesrige organer i verden, når det kommer til videnskab. The Royal Society blev grundlagt af Rosenkreutzer-Ordenen under Charles II i 1662. Den egentlige fader til selskabet var Francis Bacon, en top-Rosenkreutzer. En andet initiator til Royal Society var Isaac Newton, der blev Rosenkreutzer i 1672 og senere Stormester i the Priory of Sion – den indre cirkel af Templeridder Ordenen (”der ikke eksisterer”, men har adresser forskellige steder). Dels metoderne dels selve inddelingen af de oprindelige, forskellige videnskaber stammer herfra.

Henry Kissinger indtager sin plads i anden halvdel af det 20. århundrede. Ian T. Taylor har skrevet en veldokumenteret bog med titlen The Minds Of Men: Darwin And The New World Order (TFE Publishing, Toronto, Canada, 1984). Den uddyber dette emne betydeligt. Med detaljeret dokumentation skriver han historien om den moderne videnskabs manipulation. En mængde spekulativ tænkning eller antagelses-logik har fået lov at herske, fordi masserne endelig ikke må kende sandheden og eventuelt sætte sig til modværge.
Selvfølgelig læser de fleste ikke sådanne beviser. De går i skole og nogle uddanner sig på universiteterne og suger alle de tomme talemåder til sig, talemåder, der både er urealistiske og særdeles skrøbelige, logiske fundamenter, ganske vist, hvoraf mange stammer fra Darwins tid eller fra Darwins tro efterfølgere i selskabet.

Dette har en afgørende indflydelse på, hvorledes den uddannede ser på sig selv livet igennem og opfatter livet i et kunstigt cyberspace, som man behændigt har serveret for ham med det ene formål at styre hans tankegang – og dermed opøve hans egnethed som uvidende marionet, der spiller sin rolle korrekt.

En prøve du kan foretage, når det drejer sig om udviklingsteorierne, kunne være at se på følgende fænomener samtidig:

Fossilerne af nulevende fisk på havets bund, men i 4000 meters højde i Sydamerika.
Astroide nedslag?
Planet-kollision for 65 mill. år siden hvor henved 80 pct. af alt plante og dyreliv forsvandt. De lynfrosne mamutter i Sibirien, der er tilsyneladende døde midt i et skridt?
Sumerernes planet-systemer vidner herom, selvom der ellers kun mangler én (planet ) i forhold til i dag? Ikke Pluto? Kunne de have virkelig overset Mars, når alt det andet var så overraskende komplet (godt gemt til Renæssancen)? Næppe.
Støvpollen under den grønlandske indlandsis, der stammer fra almindelige subtropiske planter. Polvending hvert 29.000 år?
Flere afbrudte, måske også gentagede tidsforløb på jorden, som vi vanskeligt fatter fordi vores sans for tid/årsantal begrænses af vor egen korte levetid og for mange mentale forviklinger, når det kommer til sansen for abstraktion og dimensioner?

Noget har måske været her længe, hvorimod andet er kommet til udefra. Jeg f.eks. har kun været her ca. 40.000 år. Det er muligt du nedstammer fra aberne. Jeg gør ikke.
Jeg kan leve med, at jeg ikke finder en ordning, en begyndelse. Det ene har jeg nok tilfælles med anemonerne, der kommer trofast hvert forår uanset hvilke magthavere vi har.

Ozon og drivhus plus CO2?
Solindstrålingen, havstrømme og meget andet. Her et bud fra den etablerede naturvidenskab renset for miljø-ideologi:

http://www.geo.au.dk/besoegsservice/foredrag/klima/klima7.html :
(citat begyndt) Disse ændringer i klimaet fra istid til mellemistid tillægges i høj grad ændringer i solindstrålingen. Disse ændringer er forårsaget af variationer i jordaksens hældning og retning samt Jordens bane omkring solen. Dette kaldes Milankovitch-teorien efter den serbiske astronom Milutin Milankovitch.
Jordens bane omkring solen (eccentriciteten), jordaksens hældning (obliquiteten) samt retnin-gen af jordaksen og jordbanen i rummet (precessionen) varierer gennem tiden med en fast cyklus, der har betydning for klimaet (modificeret efter Seidenkrantz, 1998). (citat slut)

Noget er der sket, de synlige magthavere er endnu engang tilsyneladende godt på plads i deres tilsyneladende magtbaser, så nu kan de bruge den (Darwinismen) ideologisk igen, og det gør de også. Sagde du isme? Glem den, hvis du ikke vil være ”herremændenes hovbonde” for enhver pris!

Præcis det samme ser vi ved John Maynard Keynes. Nu ganske vist en anden videnskab, økonomi. Studenterne tror på hans vældig plausible teori, selvom den ikke drejer sig om denne verden (de kender praktisk taget ikke noget til verden, når de de læser den); de gør det især fordi den retter noget af den klassiskes økonomiopfattelses misforståelser; men samtidig tilfører den videnskaben en mængde ekstra antagelseslogik, og Keynes glemmer endog de monetære forhold, som et centralt element. Hans teorier indbyder simpelthen til ideologisk misbrug. Og Keynes er blevet misbrugt, også i den grad af praktisk taget uvidende politikere og embedsmænd, så hele Vesten i det store hele nu fremstår med en ganske fejlagtig økonomistruktur i forhold til det de fleste kunne ønske sig.

Både videnskab og megen etableret religion har det tilfælles, at de afviser sandheden om, hvem vi er, og hvilke kræfter vi indeholder. Selvfølgelig er der adskillige organisationer/organer på flere niveauer til at sikre, at enhver alternativ forklaring miskrediteres og ethvert forsøg på at afsløre ”Establishmentet” lægges i kategorien svindel og bedrag, f.eks. CSICOP, der står for the Committee for the Scientific Investigation of Claims of the Paranormal.
Drejer det sig derimod om noget der skal ud til et større publikum, så kommer det ud. Tag f.eks. Dan Brown’s The Da Vinci Code, der skal skabe debat om kristendommen, der godt kan tåle lidt renselser for kirkedogmatik. I øvrigt en spændende historie.

Fodnote
1) Opfundet i Den Franske Nationalforsamling i 1700-tallet. Den blev flyttet ind i en gamle manege på Rue de Rivoli i oktober 1789. De såkaldte radicals (røde) sad til venstre for formanden, de konservative sad til højre. Således skabte Illuminati ”venstre” og ”højre” tankegangen i verdens-politikken. Benævnelser havde aldrig været anvendt tidligere. Og 1700-tallet var jo Frankrig førende indtil England fik bugt med Napoleon i den 15. juni 1815.

 

Politiken, august 2009: http://blog.politiken.dk/videnskab/
Politiken, maj 2010: http://blog.politiken.dk/videnskab/2009/08/20/darwin-kritisk-professor-skal-tale-kritik/