Danmark

30. maj 2006

Priotering mellem folkeslag

Filed under: Culture, Immigrants — Tags: , , — Jørn @ 09:57

Hvilken prioritering mellem folkeslag, der er valgt i Danmark, fremgår også af følgende:

Vidste du:

allerede før valget i 2001 var der indført en såkaldt jobkort-ordning (Greencard i USA), der indebærer en maksimal skatteprocent på 25 pct. af indtjeningen de første tre år for udenlandske, højtuddannede nøglemedarbejdere. Med denne beskatning opnår de pågældende samme rettigheder og samme adgange til den offentligt finansierede danske velfærd som danskerne, der ganske vist skal betale den fulde pris. Tilmed en så høj pris at vore salgbare produkter ikke kan produceres og afsættes i tilstrækkelig mængde. De ledende ved altså godt, det er hel galt fat.

Dokumentationen finder du på: http://www.workindenmark.dk/Taxation/0/1/0

Vidste du:

at specielt asylansøgerne tilmed får bilerne billigere end danskerne, meget billigere, således at der tidligt opstod et særligt brugtvognsmarked forbeholdt indvandrere, men således at fortjenesten ved videresalg af bilerne til danskerne naturligvis tilsvarende er større.

Dokumentationen finder du på: http://www.lilliput-information.com/economics/af2.html

Rockwool Fondens Forskningsenhed har filen: http://www.rff.dk/nyhedsb/okt2004.pdf af Niels-Kenneth Nielsen

På side 23 :

“Pension

Analysen af, hvem der modtager pension i hhv. Danmark og Tyskland, viser, at andelen, der modtager folkepension og førtidspension generelt er på det samme niveau. 61% modtager folkepension i Tyskland, mens procenten for Danmark er 81. Forskellen kan dog langt hen ad vejen forklares med forskelle i erhvervsfrekvens for denne aldersgruppe. Hvis man for Tyskland kun betragter personer over 65, kommer andelen, som modtager folkepension, op på niveau med den danske. Det kunne se ud som om, libanesiske flygtninge i Danmark har fordel af deres bedre stilling mht. optjeningsreglerne, mens dette ikke i samme grad er tilfældet i Tyskland. En mulig forklaring kunne være, at det er sværere at opfylde det tyske beskæftigelseskrav end det danske opholdstidskrav.”

Der nogle supplerende, ikke ganske overflødige forklaringsoplysninger, der så tilgik forfatteren til ovennævnte. Andre kunne være interesserede:

Pension til immigranterne , http://www.lilliput-information.com/economics/socudb.html

Hele området pension tiltrækker sig større og større interesse, reglerne er indviklede, og der bliver flere og flere ældre og stadig flere ældre fremmede, eftersom opholdet nu skal betragtes som permanent i modsætning til tidligere.

Vidste du:

at Retten til pension er betinget af, at modtageren har dansk indfødsret i følge §2 i Lov om Sociale Ydelser, Social Pension? §2 gælder dog ikke: for udlændinge, som har fået opholdstilladelse i Danmark efter reglerne om konventionsflygtninge (§7 i Udlændingeloven) og heller ikke for flygtninge, der er kommet hertil som led i en aftale med FN’s Flygtningehøjkommissariat (§8 i Udlændingeloven).

Information om Danmark har modtaget følgende supplement fra anonym kilde:

I en nabokommune, har man i årevis i stedet udbetalt Bistandshjælp til de ældre fremmede, der var fyldt 67 år, som nævnt. Bistandshjælpen er et større beløb end Folkepensionen. Vort kvalificerede vidne, som er ansat hos den pågældende kommune, kan oplyse at dels ville pension i næsten alle tilfælde af denne art slet ikke kunne tildeles efter optjeningsreglerne, der også er meget komplicerede og omhandler det antal år vedkommende har opholdt sig i landet, hvorefter beløbsstørrelsen beregnes, dels blev en ganske betragtelig del af beløbene refunderet af staten, når beløbet i stedet kaldtes bistandshjælp til flygtninge. Men det var fup. Men ikke nok med det!

Information om Danmark ligger desuden inde med dokumentation for at undervisningsmaterialerne, som bruges på uddannelsen Social- og sundhedsassistent, bl.a. lærer de uddannelsessøgende, at …Danmark har desuden indgået aftaler med en række lande.

Efter disse aftaler, der i øvrigt ikke oplyses nærmere i de pågældende undervisningsmaterialer 1), kan man have ret til dansk pension, selv om man ikke opfylder de almindelige bestemmelser.

1) Der er en aftale mellem landene i EU og en række andre europæiske lande. Den benævnes EØS-aftale. Derudover er der særskilt aftale mellem alle de nordiske lande. Der er også aftaler med en række andre lande bl.a. Tyrkiet, Marokko og Pakistan.

Information om Danmark fik følgende svar fra Niels-Kenneth Nielsen:

“Ja, jeg er klar over at retten til pension kræver dansk statsborgerskab, dog kan en udlænding få pension, hvis vedkommende har fået opholdsstatus som flygtning (Udlændinge, der har haft fast bopæl i Danmark i mindst 10 år mellem det 15. og 65. år, og hvor de 5 af dem ligger umiddelbart før pensionstidspunktet, kan ligeledes få pension). De opholdstidskrav og beskæftigelseskrav jeg nævner i teksten, refererer til at størrelsen af pensionen i Danmark og Tyskland afhænger af hhv. ens opholdstid og hvor lang tid man har været beskæftiget gennem sit liv (Som du også er inde på længere nede i mailen). I Danmark får man i teorien en fuld pension, hvis man opholdt sig 40 år i landet mellem det 15. og 65. år. Dvs., har man opholdt sig 20 år i landet, får man en ½ pension. Dog gælder det, at udlændinge med opholdsstatus som flygtning kan medregne opholdstid i hjemlandet (og andre lande de har opholdt sig i som flygtninge), når den samlede opholdstid i Danmark skal opgøres ved pensionsberegningen. Tilsvarende kan flygtninge i Tyskland medregne ”arbejdstid” i hjemlandet. Det er mere præcist i de to beregninger jeg refererer til.” (slut på svar)

Har en dansker opholdt sig 20 år i udlandet i de arbejdsdygtige aldre, er vedkommende derimod ikke berettiget til Folkepensionen.

Prioriteringen nu og i fremtiden bliver krystalklar, når sammenholdes med informationen i vor seneste analysefil:

https://danmark.wordpress.com/2006/11/24/plan-paa-plan-men-ikke-for-danskerne/

2 kommentarer »

  1. […]  https://danmark.wordpress.com/2006/05/30/priotering-mellem-folkeslag/ […]

    Pingback af Aktivering hos det offentlige er helt hen i vejret « Danmark — 31. oktober 2006 @ 23:55

  2. […] View […]

    Pingback af All Posts on http://Danmark.Wordpress.com « Danmark — 18. marts 2009 @ 00:01


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s