Danmark

30. maj 2006

Et ideologisk projekt


Visse folkevalgte på Christiansborg ynder at fortælle det danske folk, at det beror på en misforståelse, at nationalstaten i nogen særlig grad skulle miste indflydelse ved medlemskab af EU. Men indflydelse kan være mange ting. Det er ikke alene tal og procenter. Det handler tillige om hele den totalitære ånd, EU lægger ud over medlemslandene. En ånd af mistro, hvis formål det er ved hjælp af overvågning og ideologiske slagord at udøve en tankekontrol over for nationalstaterne, således at virkeligheden i stigende grad fortrænges.

Ved at acceptere denne totalitære ånd, har ja-partierne for EU pådraget sig ansvaret for afviklingen af demokratiet i Europa og vor demokratiske ret til frit at tænke, tro og tale.

Europa Unionens tankepoliti er formentlig den første organisation i moderne tid, der er blevet oprettet med den ene opgave at overvåge og påvirke vore tanker og ytringer. Den blev officielt oprettet i foråret 2000 og benævnes EU MC (The European Monitoring Centre, d.v.s. Det Europæiske Overvågnings Center). Den har hovedsæde i Wien i Rahlgasse og ledes af den østtyske jurist Frau Beate Winkler, der iflg. Jyllands-Posten (05.05.00) mener, at Holocaust var en større forbrydelse end kommunisternes endnu mere omfattende massemord.

EUMC skal ikke interessere sig for venstrefløjens forbrydelser, kun for ”racisme og fremmedhad”, hvad man godt forstår, da EUMC betales af regeringer, hvor gamle kommunister er støtter eller endog er medlemmer.

I EUMC’s bestyrelse sad/sidder notabiliteter som professor dr. jur. Ole Espersen og Morten Kjærum. Årsbudgettet er ca. 40 mill. Kr. Beate Winkler søgte pr, 19. Sep. 2000 en kontaktgruppe i Danmark, der kan sørge for indsamling og vurdering af data og definition findes af gode grunde ingen steder i materialet al den stund, det drejer sig om menings-tomme politiske propaganda.slagord. Uden en definition af, hvad der skal indeholdes i begreberne ”racisme,fremmedhad og xenophobia”, kan man anklages for hvad som helst – En ren kafka’sk situation.

Helt ude i hampen er det, når der i Europa-Parlamentets sidste betænkning om menneskerettigheder optræder noget, der hedder ”skjult racisme”. Når noget ikke kan konstateres, hævder de europæiske ideologer, at det alligevel eksisterer.
I geni-siloen på Christianborg har man åbenbart, som det er sædvane, ikke til hensigt at informere det danske folk om, hvad der foregår bag EU’s mure. Som eksempel etableringen af denne ”forskning” i at kunne belure Europas oprindelige befolkning under påskud af påståede ”racismetilbøjeligheder”. Føler disse politikere slet ikke ubehag ved hele den igangværende proces, som mere og mere bringer dem på kollisionkurs med deres vælgere?

Men multietniceringen er blevet proklameret som en integrerende del af det europæiske projekt. Ikke alene skal den aktivt fremmes via masseindvandring, men den skal også ledsages af massiv propaganda og overvågning for at overvinde den folkelige modstand i de kristne europæiske nationer.

Propagandaen fortæller os nu, at nationer i virkeligheden er midlertidige for ikke at sige kunstige. De er under alle omstændigheder skadelige fænomener, som den historiske proces heldigvis vil gøre det af med. De er reaktionære størrelser, der fremavler racisme og fremmedhad. De fører til folkemord og krige, som står i vejen for økologiske og globale fremskridt. Sådan lød det også i sin tid i det forgangne Sovjet, hvor den eksisterende virkelighed skulle afskaffes til fordel for utopien.

Er Europa udset til at være et eksperiment? Skal et kunstigt skabt massehysteri bruges af politiske og ideologiske kræfter til at bekæmpe nationalstaten? For der føres et sandt ideologisk felttog mod det danske og de øvrige europæiske folk. Hele tiden er vi på anklagebænken. Hele tiden bliver vi taget i skole og er under permanent mistanke, mens vi samtidig må betale og se på, at vore traditioner underløbes af folk med en fremmed og ofte fjendtlig holdning til vor kultur.

Og når det europæiske kontinent er blevet forvandlet til et raknarok som følge af historieløse utopisters ønske om ”vækst og velstand”, når modsætninger mellem nordafrikanske og mellemøstlige indvandrere på den ene side og Europas nationer på den anden side eksploderer, vil Frau Beate Winkler og hendes lokale indforståede centralister i borgerlig forklædning gnide sig i hænderne. Kampagner, forbud og straffeaktioner mod ”fremmedfjender”, ”højreorienterede” og alskens skidtknægte vil blive iværksat for at tvinge folk til at leve sammen.

Har De stadig lyst til at sige ja til det nationsforagtende og anti-danske mostrum, der gemmer sig bag de tilforladelige initiativer EU? I så fald kan jeg kun med dronningens ord sige: ”Gud bevare Danmark” – Vore folkevalgte gør det i alt fald ikke !

Af Ruth Bering, cand.psych.
Regnar Juelsvej 6, Aalborg

Fra Beate til Benita: http://spydet.blogspot.com/2006/09/fra-beate-til-benita.html

7 kommentarer »

 1. på siden om min person er skrevet, at jeg er medlem af den danske forening. Det er jeg ikke og har aldrig været det. Den pågældende, der skriver løgne om an-dre burde komme frem med sit navn.

  Kommentar af ruth bering — 11. marts 2008 @ 22:45

 2. UNDSKYLD på min kone, Ruth’s vegne. Hun er ikke så velbevandret i internettets finesser. Og da hun stødte på noget af DEMOS’ vrøvl om hende, og da dette vrøvl forekom under samme søgeord, nemlig hendes navn, og da DEMOS havde skrevet sit vrøvl anonymt, så sluttede hun at “Danmark” var ansvarlig.

  Undskyld endnu en gang.
  Demos sskriver også en masse vrøvl om mig. Men jeg lader det stå uden protester. Man skal ikke give fjenden oplysninger af nogen art.
  P.H. Bering

  Kommentar af P.H. Bering — 12. marts 2008 @ 12:35

 3. Alt for forladt!
  Det har netop i alle årene været Ebbe Vigs og min agt, at holde netop den slags tæt til kroppen, også fordi budskabet kan trænge ringere igennem, hvis tilsværtede karakteristika medtages – især når de er løgnagtige som her.
  Fra den anden kant skal vi, som du også ved, påregne alt.

  Med venlig hilsen
  Sonia

  Kommentar af Sonia — 12. marts 2008 @ 13:33

 4. […] View […]

  Pingback af All Posts on http://Danmark.Wordpress.com « Danmark — 18. marts 2009 @ 00:00


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s