Danmark

24. maj 2006

Møde med EUs kommunikationsansvarlige Margot


 Spørgsmål om EU’s løfte til arabiske lande om EU-medlemskab gjorde hende mundlam 

Mødet holdtes d. 19.05.06 på Københavns Universitet. Arrangeret af Konservative Studerende. Ordstyrer: Lykke Friis. Margot Wallström, EUs 1. viceformand/kvinde og øverste kommunikationsansvarlige, holdt åbningstalen ved 1. Euro-Mediterranske parlamentsforsamling i Cairo 14.3.05. 

    WALLSTRÖMS TALE

    Margot Wallström holdt smilende og venlig en tale på et kvarter. Deri udtrykte hun, at EU efter det franske og hollandske nej har betydelige problemer, og at man ikke i nær fremtid vil fremsende et nyt eller lappet traktatudkast. Og slet ikke det forkastede. “Det ville simpelt hen blive forkastet igen”. Hun havde som årsag til EU-skepsisen ved rundspørger blandt EU-borgere fået anført frygt for sociale forringelser, tab af arbejdspladser og for, at man ikke ville tage sig nok af problemer som f.eks. miljø. Hun tilføjede, at man godt var klar over, at borgerne i EU er stærkt bekymrede for følgerne af indvandringen.    

Hun fortalte, at man nu i EU satsede på at vinde borgernes tillid. “Derfor har vi nu en tænkepause, hvor vi lytter til borgerne. “Det danske “Borgernes Dagsorden” er det bedste initiativ, vi har set. Vi skal ikke først lave politik og så derpå gå i dialog med borgerne om denne politik. Vi skal lytte til borgerne først – og så lave politik. Derfor er vi efter afstemningsforkastelsen i Holland og Frankrig ikke gået over til plan B. Vi er gået over til plan D, som står for “Dialog, Debat og Demokrati”! Og så ville hun gerne høre auditoriets spørgsmål. 

    SPØRGSMÅL OM EURO-MEDITERRANIEN

    Jeg fik ordet som den første og sagde:” Dialog, debat og demokrati”! Det er jo alt det, som EU netop ikke står for.” Wallströms pæne smil forsvandt og hun blev lang i ansigtet – og var det under resten af mit indlæg. “De har i Deres tale ikke med et ord nævnt Euro-Mediterranien-projektet, skønt det nu har stået på i 10 år! Og De er jo dog frem for nogen eksponenten for Euro-Mediteranien. Men heller ikke Deres politiske kolleger har fortalt os noget om Euro-Mediterranien. Og medierne er hermetisk tillukkede om emnet.    

Derfor kender ingen i dag Euro-Mediterranien eller dets propagandaapparat, Anna Lindh Foundation og det danske udenrigsministerielle Dansk Center for Kultur og udvikling, som er i fuld gang med at fjerne vores kultur og religion, som de kalder stereotypier og fordomme. http://www.dccd.dk/DCCD/cku.nsf/doc/olafg.hansensspeechjune2005rabat?OpenDocument      Samtidig er man så gået i gang med gennem medierne at trække islamisk kultur ned over os – som I snart skal få at se igennem “Images of The Middle East”, der er en gigantisk islamisk kulturfestival, hvor man i tiden 12. august til 20. september vil bombardere os med islamisk kultur i alle medier og i alle større danske byer.”    

Ordstyreren nikkede samtykkende til mig. Men pludselig råbte en kulturradikalt udseende mand fra salen: “Kom nu til spørgsmålet”. Herved blev jeg naturligvis afbrudt i udviklingen og måtte sige til ham:” Da der er absolut tavshed om Euro-Mediterranien ved ingen – heller ikke her – noget derom. Derfor må jeg fortælle lidt derom. Ellers forstår man jo ikke mine spørgsmål”. Ordstyreren vinkede afværgende ad manden og sagde til mig: Fortsæt! Hvorpå jeg stillede min 2 spørgsmål:   

1. Hvorfor hersker der blandt politikere og i medierne absolut tavshed om Euro-Mediterranien projektet? Tror I, at en sådan fortielse er vejen til at vinde EU-borgernes tillid?   

2. Hvad er formålet med Euro-Mediterranien?    

“Det var da klare spørgsmål”, sagde ordstyreren. Men Wallström stod blot himmelfalden – mens jeg ventede på hendes svar, som ikke kom!!! Hun stod dybt alvorligt og mumlede hen for sig: “Jamen Euro-Mediterranien er jo blot et hjælpeprojekt til vore naboer. Jeg forstår ikke, hvad spørgsmålsstilleren har imod Euro-Mediterranien projektet!” Hvorpå jeg tog ordet igen og sagde: “Jeg har det imod Euro-Mediterranien-projektet, at I på Napoli mødet d. 28. november 2003 har lovet de 9 islamiske deltagerstater foruden Israel EU-medlemskab med EUs 4 fundamentale rettigheder – herunder fri bevægelighed for mennesker!” (Hvilket jo betyder åbning for de muslimske sluser til Vesten) http://ec.europa.eu/comm/external_relations/euromed/conf/naples/index.htm 

    VIDERE SPØRGSMÅL

    Man gik nu videre i spørgerunden. Næste spørger var manden, som havde afbrudt mig. Han præsenterede sig som redaktør for bladet “Nyt Europa” og kom nu med et indlæg, der var længere end mit, hvori han efterlyste mere EU-dynamik i retning af at få gennemført udvidelser af EU.     Da jeg kom hjem slog jeg “Nyt Europa” op på internettet. Det viser sig at være et blad, der tilsyneladende med Steen Gade som frontfigur repræsenterer centrum-venstre synspunkter om EU inden for EU – i modsætning til Junibevægelsen og Jens Peter Bondes parti. Man har følgende vision: vore forgængere skabte det nationale demokrati. Vi skal skabe det grænseløse europæiske demokrati. Vore børn og børnebørn skal skabe det globale demokrati!! Altså Gorbatjovs, Rockefellernes og Council On Foreign Relations ønskedrøm: Én-verdensstaten uden grænser.    

Man samarbejder meget tæt med Margot Wallström om dette – i øjeblikket med at skabe tæt kooperation mellem centrum-venstrepartier på tværs af Europas grænser. http://www.nyteuropa.dk/     Det store mål er at vinde EU-parlamentsvalgene i 2009 for så at kunne gennemføre denne dagsorden. Idet man dog mener, at højre-partierne er så enige, at man sagtens kan samarbejde herom med dem.     De følgende spørgsmål gik på, om ikke EUs bureaukrati hindrer EU i at opnå de synlige resultater, som de så gerne vil præsentere borgerne for?   

Et spørgsmål om service-direktivet blev betegnet som et eksempel på misinformation i medierne. En ønskede sammenfaldende datoer for fremtidige EU-afstemninger. Til sidst spurgte en om islams rolle i det fremtidige EU.   

Hertil sagde Wallström, at vi jo allerede har taget imod mange flygtninge. Men hun var bekendt med, at der var stor bekymring herover i befolkningerne. Hun håbede dog stærkt, at Tyrkiet kom ind i EU!!! Men der var store vanskeligheder – og det ville ikke ske de første 10-15 år!! “Vi håber derved at kunne hjælpe de moderate kræfter til at dominere over de fundamentalistiske, som ellers vil sejre og skabe konflikter”, sagde hun.    

Der var stort bifald til Margot Wallström. 

Efter mødet står det mig klart, at Euro-Mediterranien-projektet virkelig er en kilden sag for EU. Samt at EU har krammet på medierne.Wallström havde her virkelig lejlighed til at informere os, men undlod at svare på stillede spørgsmål. Og det står mig klart, at man i EU-kredse ønsker at hemmeligholde Euro-Mediterranien-projektet – for i stedet lige så stille at manipulere det ned over os. Især efter at man har set, hvilken utilfredshed udsigten til optagelsesforhandlinger med det 1. Euro-Mediterranienland, Tyrkiet, har udløst f.eks. i Frankrig og Holland. At sælge hele Euro-Mediterranien på sædvanlig demokratisk vis til befolkningerne ville være en alt for stor mundfuld.   

Wallströms nære samarbejdspartner fra “Nyt Europa” forsøgte næsten desperat mod al god skik at komme Wallström til hjælp og få fejet Euro-Mediterranien væk.         

Anders Bruun Laursen