Danmark

19. maj 2006

Tyske kvinders fødsler


Propagandaen minder om totalitære regimers

Du kan læse følgende skævert på DR-tekstv den 20. Marts 2006:

”Der fødes for få tyskere

Tyske politikere er alarmeret. Nye tal viser at tyske kvinder færrest børn i verden.

I følge en demografisk rapport fødte de tyske kvinder kun 680.000 sidste år.  Det er det laveste tal antal fødsler i Tyskland siden statistikken blev indført i 1946. For at holde befolkningstallet oppe på de nuværende 83 mill. burde kvinderne i gennemsnit føde lidt over to børn.

I dag er fødselskvotienten 1,36”

Når man kender sandheden, kunne man, hvis ikke nyheden var lavet på DR-tekstv, få den tanke, at den måske var blevet til lidt før 1946 i Tyskland. Der laves ikke offentligt tilgængelige, etnisk opdelte fødselstal i Europa, selvom vi kunne ønske os det. Sådanne opgørelser offentliggøres i alt fald ikke, så stambefolkningerne uden videre kan få sandheden oplyst uden alt for mange mellemregninger.

Fødselskvotienten 1,36 er den samlede fødselskvotient for samtlige kvinder i Tyskland, og den dokumenteres uden videre som sådan af Eurostat:

http://epp.eurostat.cec.eu.int/cache/ITY_OFFPUB/KS-AF-05-001/EN/KS-AF-05-001-EN.PDF side 16.

Du kan også prøve hos CIA, der har nogle estimerede tal for 2005: http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/uk.html

Så kan man gå til Konservativ Ungdom i Danmark – mest for morskaben. Her refereres til den tyske Frauenunion. Der læser vi nemlig om en langt lavere fertilitet blandt tyske kvinder, uden at dette har givet anledning til særlig alarmering: http://tyskland.konservativungdom.dk/artikler/artikler/die-frauen-union/

Her berettes om 1,2 barn pr. tysk kvinde. Jamen, hvad skal man så stole på?

Den samlede fødselskvotient kan pr. logik udregnes som et vejet gennemsnit af f.eks. fødselskvotienten blandt de fremmede kvinder og fødselskvotienten blandt vesterlandske kvinder med de to gruppers procentandele af befolkningen som vægte:

x: fremmedandelen blandt de fødende.

1-x: resten, eller andelen af vesterlandske blandt de fødende.

Sættes fertiliteten blandt de fremmede til 3,0 eller 3,5 – sådanne oplysninger tilflyder heller ikke offentligheden, og fremmedandelen blandt de fødende til 15 pct. – kan den tyske fertilitet (Ft) findes af følgende:

3,0*0,15 + (1-0,15)*Ft = 1,36  der implicerer Ft = 1,07

eller

3,5*0,15 + (1-0,15)*Ft = 1,36, der implicerer Ft = 0,98

Jo vist, det var galt med fertiliteten blandt tyske kvinder, blandt de spanske, og de italienske, og de græske kvinder er det i øvrigt værre fat med samt alle andre etnisk europæiske kvinder. Det var bare meget værre, end de turde oplyse, hvilket naturligvis betyder ”Der Untergang” langt tidligere – cirka dobbelt så hurtigt.

Dertil kommer at når vi om et par år forventeligt hører fra de officielle kanaler, at nu går det sandelig bedre med fertiliteten blandt de tyske kvinder, så lyves der formentlig igen. Da er fertiliteten steget samlet, men udelukkende p.g.a. indvandringen af fremmede, der selvfølgelig trækker gennemsnits-fertiliteten op.

Når det i den skæve nyhed fra DR-Teksttv oplyses, at fertiliteten blandt tyske kvinder ikke har været lavere siden 1946, så er det berettiget at hævde: Såfremt der også her i stedet henvises til den samlede fertilitet, så er det løgn, i og med indvandringen netop øger fertiliteten i Tyskland fra en lavere etnisk tysk fertilitet, og såfremt der refereres som det skrives til tyske kvinder, kan man berettiget spørge: Hvordan kan man vide det, når fertiliteten ikke opgøres etnisk opdelt? Her kan det så være ”offentliggøres” der skal tage pladsen for ordet ”opgøres”. Logisk er der ikke andre muligheder.

Tyske fødte kvinder fødte kun 680.000 børn i 2005, måske fødte de kun 578.000, når vi tolker formuleringer korrekt, som det fremgår af denne gennemgang. Det reelle fødselstal blandt tyskerne skulle i stedet have været cirka dobbelt så stort, 1.056.000. At øge indvandringen for at kompensere for dette antal manglende fødsler, fører pr. automatik til at tyskerne bliver i mindretal dobbelt så hutigt. Denne gang skal det være kvalificerede immigranter, hører vi; vi kan bare ikke får oplyst, hvor de vil finde dem. Den øgede indvandring øger tilmed i mange år udgifterne ekstra i den sektor, hvis udgifter i forvejen er for store til at erhvervslivet kan overleve i landet. Det har den danske velfærdskommision korrekt påvist.

De samme kræfter er ellers på spil overalt i de ledende kredse i Europa.
De ledende kredse i Europa ønsker muligvis andre sandsynligvis til erstatning for de europæiske folkeslag.

20. marts 2006

Ebbe Vig, cand. oecon.

Why not report the real birthrates of Europe


I know the ethnic fertility is perhaps not accounted for in your country, but sooner or later it will be much easier to tell the truth. It is also easier not to have to take especially good care every single time you report the subject in a special neutral formulation: “Women in Germany” “Frauen in Grossbritannien“

According to: www.globalenvision.org/library/8/874

The Czech Republic, Germany, Greece, Italy, Poland, the Russian Federation, Spain and Ukraine have fertility levels now closer to one child per woman. Here the fertility level refers to the ethnic fertility.

Tabel 1: Total fertility and calculated

ethnic fertility in some European countries

Country/source

Eurostat/2004

Total fertility

Calculated 1)

Ethnic fertility

Spain

1,26

1,04

Spain ”off.” earlier

1,14

France

1,90

 

Denmark

1,78

1,21

Sweden

1,75

 

Germany

1,36

1,07

Holland

1,73

 

Belgium

1,64

 

Luxembourg

1,71

 

Austria

1,42

 

Italy

1,33

0,95

Greece

1,29

0,99

Portugal

1,47

Great Britain

1,74

 

Finland

1,80

 

25 EU-countries

1,49

 

15 old EU-countries

1,46

1,08

Source to total fertility:

Eurostat: http://epp.eurostat.cec.eu.int/cache/ITY_OFFPUB/KS-AF-05-001/EN/KS-AF-05-001-EN.PDF page 16

1) Calculation of ethnic fertility in some European countries:

When we add the number of immigrants from areas outside Western Europe, North America, Israel, Japan, Australia and New Zealand included the naturalized and their children to the official accounted number of in this category 1 January 2006, we get a smaller number than reality, because the naturalized earlier than 1979 and their descendants are not included in the account from www.dst.dk , Databanken.

Even though the calculated number is more than the doubled of the official number in Denmark: http://www.lilliput-information.com/economics/uscan.html

The reasons to include the naturalized and descendants:

When we look at different events in community it seems as if the so-called integration-activities do not make much impacts. The public authorities in Denmark have admitted recently:

Second and third generation of immigrants or the descendants commit an even much greater share of the crime acts according to their respectively shares of the population (this account is even partly affected by the false official population account that ironically leads to an overestimatimated criminality of the immgrants and their descendants).

Second and third generation have an even weaker connection to the labour market than their parents.

Second and third generation gave birth to 10 p.c. more children a woman i Copenhagen over a five year period than their parents.

In average all immigrants from less developed countries load the public sector three times as much compared with the Danes (according to the newly report from the Danish welfare Commission), and the second and third generation load the public sector even heavier.

The number of immigrants from the selected area is the only number that has been growing – even accelerating and also exponential growing in periods – for all the last 25 year.

Long before the public authorities admitted this, it had been shown from almost every angel, including unemployment, public consumption, criminality and from an indirect correction of the official Danish demographic account. The last mentioned official account is being critized right now by researchers at the Danish Universities too.

We know from official population accounts that the foreign immigrants have percentage in fertile ages of 10-15 p.c. larger than the Danish percentage in the this ages group (15-40 years).

If we assume that 18 p.c of the birth given women in Europe are foreign immigrants, and that the foreigners give birth to 3(-3,5) child a woman in average, the total fertility can be calculated by a weighed average in this way:

0,18*3 + 0,85*FEeu = 1,46 that implies FEeu = 1,08, where FEeu is the average fertility in the 15 old EU-countries.

In Denmark the foreigners amount to 25 p.c. of birth giving women and the composition of the immigrants lead to an average fertility among foreigners of at least 3,5 child. The same in Italy:

0,25*3,5 + 0,75*FEda = 1,78 that implies FEda = 1,21

0,15*3,5 + 0,85*FEit = 1,33 that implies FEit = 0,95

Our future – of interest: http://www.lilliput-information.com/economics/engeufolk.html

The consideration of even an increase of the immigration to Europe has been evaluated in: http://www.lilliput-information.com/economics/euarb.html

The German women gave birth to just 680,000 in 2995, perhaps corrected to 578,000 when interpret the formulation correctly according to this reading. The real number of births among Germans should have been about the double in secure a stable German population, perhaps 1,056,000 corresponding to a fertility of 2.14 instead the present 1.07 child a woman.

To increase the immigration in order to compensate for this lacking amount of births leads automatically to Germans will become a minority twice as fast, and the increased immigration even increases the expenditures for several years in the sector which expenditures already have to be reduced substantial in order make the businesses remain in Germany. When we hear them say they want to stimulate qualified immigrants to come to Europe this time, we have vainly asked from where they do intend to get those qualified immigrants.

The same forces operate in the leading circles around whole Europe. If they want to get rid of the ethnic Europeans as quickly as possible, it should not be a secret.

Europe and Islam now and in the future


Will Europe be darkened?

 

– the great changes promised by our political leaders will not be

Try the 2008-edition

Europe and Islam now and in the future

We  must notice that Norway has made its official population forecast recently – without any needed correction. There is no correction in Sweden either.

So we hear about figures that are decreasing all the time – but it’s lies. The camouflage from the number of naturalizations just exceeds the number of new immigrants:

Try : http://www.lilliput-information.com/uscan.html (the camouflage-number has to multiplied by 2 or 3)

A beginning critical activity seems to take place in Norway I have to say:  

The demographic development In Norway : http://www.honestthinking.org/no/pub/HT.2005.05.15.OJA.Bakgrunnsinformasjon_for_artikkel_om_SSB.html
(in Norwegian)

The future population of Norway:
http://www.aftenposten.no/meninger/kronikker/article1209423.ece
http://www.meforum.org/article/337
(in Norwegian)

A crescent over Europe?:
http://www.afa.org/magazine/July2005/0705europe.asp

Europe and Islam: Crescent Waxing, Cultures Clashing:

http://www.twq.com/04summer/docs/04summer_savage.pdf

Islam in France: The French Way of Life Is in Danger:
http://www.meforum.org/article/337

 From Holland we get positive comments on  :
http://nekklachten.web-log.nl
(Dutch or English)

Norway and Holland is respectively about 10 years behind and 15-20 years ahead of the wrong immigration-development in Denmark.

I.e. we will see a majority of Muhammedanes here about 2035-2040, in Norway in about 2050, but in Holland (with a foreigner-percentage of 25-28) they will get the majority in 2025-2030. There has definitely been a war long before this happens, perhaps a war that will prevent the development to ascalate further towards a multietnic chaos, who knows? The war is being orchestrated from Bosnien and Morocco. You don’t belive? Look here:

http://www.sky.com/skynews/video/videoplayer/0,,91134-bosnia_p3705,00.html

All European governments continue steadily and calm with the great extention/expansion of a Eurpean co-operation to the west and to the south, where you perhaps should re-arrange the trade and contacts taught the latest experiences. This co-operation is about “exchange of workforce, education  and culture (and immigration)” and surely on money from EU paid to the development-restricted areas in 10 countries south of the Mediterranean. Most likely we should expect our governments to do nothing to prevent or delay anything in the connection. In addition the Euro is being helt floating by Arabic Oil and self-strengthened continuous interest-rate rises caused by the Euro-construction itself.  Any kind of support from our busy leaders must most likely have to be regarded as non-excisting, seen from point. The Arabic oil countries unfortunately have them very much in their pocket so to say, so much that they will do nothing at best. In addition Euro is floating in oil as a payment from the other side: (for details and background)

http://www.lilliput-information.com/curint.htm   

To get out of this dilemma is more than difficult:

A series of interest-rate increases simply presses the rate of exchange further up in a Europe close to zero growth, and it worsens the conditions further, as precise as we described it just before the first referendum on Euro. Now they was prevented to make inflation again (in Denmark) in order just to use this as an false argument for a second referendum on Euro about 2010, when it has went wrong. The interest-rate increases slows down the activity even more on (mainland) Europe, and even though the unemployment really is close to 20 p.c. of the those who could go to work.

European population and the fitted for work: http://www.lilliput-information.com/euarb.html
 

Here you could have imagined perhaps a re-arragement of the trade with most terror-fixated areas of the world assumed that we got our energy-trade directed into safety. Europe could replace the deliveries we get from countries that are expected more and more to use a terroristic policy of trade against the West in the nearest  future.  Denmark has in really been self-sufficient with energy resources for the last 15 years.

That is the background and the reason why we have to collect and possibly create power of resistance right now. If we don’t succeed the European people will not get the needed support in upcoming fight and war that surely will come as sure as the Amen in church. And this war is coming much sooner than the majority expect. Without civil resistance we have lost beforehand. It is 2 minutes to twelve.

Dansk version: http://www.lilliput-information.com/eumork.html

If your heart is filled use your brain

Best Regards

Joern E. Vig, Demark

http://lilliput-information.com/indexx.htm

New Monetary System


 

A new international monetary system must take the place of the old one

 (from an European point of view)

By M. Sc. (Economics) Joern E. Vig, Denmark

In the years before World War II most of the nations of Europe were totally indebted. The New Deal Policy in USA, the Foundations Of Stability System agreed by Great Britain and other European countries from 1932 made it even worse. So did the German bilateral system of clearing under Hitler from 1933. The bilateral system means that the nations two and two equalize the accounts.

The Gold Coin Basic or classic gold standard and the Gold (exchange) Standard had been the foundation of the international trade and borrowing system from the 1880s till the late twenties. To succeed with the Reparation claims against Germany after World War I a system that could prevent Germany from receiving gold anyway until the German war debt had been paid was the inspiration. The solution was the Foundations Of Stability System (from 1932), and the Tripartite Agreement System involving more European nations and USA from 1936.

With different national currencies a system of international account, and a unit of measurement was needed to be able to find out how much was borrowed of, and how much lended to other nations following deficits and surplus on the balance of payments. The old system had collapsed with the Gold Standard, and a new one was certainly needed. And who must pay for the war that perhaps would destroy the monetary system further, or more precisely the destruction has already begun long before the war.

Just like today with an international monetary system that collapsed in 1971.

While World War II was going on another war was then being fought between the financial elites of the world. Let us not go into further details here. John Maynard Keynes represented Great Britain and Harry Dexter White represented USA, the two dominated powers of the Allies. The final system was agreed upon in Bretton Woods, New Hampshire, New England, USA April 21st 1944.

The dollar unfortunately got the dominating role in the Bretton Woods System to come, and the gold would have to leave this system finally, if the then fixed dollar price on gold was threatened. The Bretton Woods System stimulated the rulers of the nations to issue too much currency-notes and to just borrow more and more, a representative of the exiled Norway’s Bank (Mr. Keilhau) maintained at the Bretton Woods Negociations:

To be credit-worthy (Norway’s Bank considered) could be expressed in this way (quote):

“Ability of a country to bear credit was in the opinion of the bank dependent of a serie of qualitative factors, such as for example laws, traditions, national character, structure of businesses. To connect changes in the exchange-rates with problems of the balances of payments was, the bank considered, not durable, and it was a pure quantitative criteria that, if it was used, would lead to just crazy conditions”.(unquote)

Bear in mind that the Federal Reserve System in USA, and thereby the issuing of currency and credits finally were in the hands of a few privates from 1922, when the C.F.R. (The Council On Foreign Relations) began operating.

In ‘The Worlds Crisis And Denmark’ the Danish Professor L. V. Birck wrote in 1922:

“We live in a world, where ‘the state-machine’ we in reality should lean against is weakened in its foundation. It is hated by the riches, and just accepted by the poor. In Germany and Austria the owners of the economic society-power are the organized capital, who are preparing to destroy the parliamentary so-called democratic, and of the will of the people influenced state to take the power itself. In United States the conflict between political and economic temporary has been postponed by the fact that the political power at the latest selection of the president has got into the hands of the political oligarchy (mine: C.F.R. and Federal Reserve System). Everywhere we find the signs of the powerlessness of the state, and the possibilities to establish the power outside the state without oligarchy seem very distant for the moment (mine:1922)”. (unquote). More details about this:

More details

Compare with 2001-2002 – and not at least 2008

The politicians have collapsed the monetary system, again:

The gold could not be exchanged in the originally old constant relation 35US$ an ounce fine gold, when the system had functioned for twenty to thirty years. Inflation (including expensive wars of USA) made by money issuing and credits made the prices increase generally when the bill was not properly.

Why do they print too much money then? When the system stimulates re-election seeking politicians to put their country in debt, they certainly put their country in debt. It is much easier than to take the necesarry steps. But they do not tell you they do it, even though (perhaps because) you are the only one to pay. They have no money of their own, so they always take them from the tax-payers, even though (and in reality also because) they just issue new amounts of (in the long run) worth-less paper or credits. So they do not talk about the debt, I had to learn. They often promise much more than they can fulfil and more than they can finance by the taxation, so they have to borrow, if they still seek to be re-elected. And they always do.

It must be told that not all the proposals of John Maynard Keynes were built into the final Bretton Woods System. But J. M. Keynes and his epigones supplementary also made the economic theories used by nearly every western economist in the After War Period until the midd 1970s. The way they wanted us to think was designed here. And we did, almost all of us reacted as expected to the mind control. You cannot say that even though the international monetary system did not become like the one he had wanted that his thoughts did not have an enormous impact of the mind of the coming economists and naturally a more and more wondering public.

J. M. Keynes in changing roles:

In ‘The Selected Writings’ on John Maynard Keynes, vol. 17 is written in chapter 1 page 3: (quote) “When J. M. Keynes left the Paris Peace Conference and resigned from the Treasury in June 1919, he gave up his influential role behind the scenes and emerged into the limelight as a publicist and propagandist. For the rest of his life he was occupied successive attempts to persuade the world to come round to his own way of thinking” (unquote).

In the first chapter of his ‘Revision of the Treaty’ Keynes separate between, what he calls ‘the interior’ and ‘the exterior’ opinion. ‘The exterior’ opinion was the public one told by politicians and newspapers, while ‘the interior’ was that of journalists, that of civil servants and advisers behind and above the scenes, expressed in closed circles. He wrote this last opinion in his book ‘The Economic Consequences Of The Peace’ in August and September 1919. He then shows himself very critical towards the decided (later on reduced) claims on Germany, and he is also very critical towards the resulting consequences for Europe. He gives a very flattering expression of President Woodrow Wilson and of the then British Prime Minister Lloyd George, who both were participants on the Paris Conference. Keynes thought that ‘the exterior’ opinion was ready for exposure of ‘the interior’ opinion. J. M. Keynes was famous for his book in certain public circles (those I had to join after the second half of worldwar or the World War II as you like), but now some month followed, where his own future should be decided. He left his job in Treasury July 21st 1919. But he did not leave the scene. He just moved to ‘the exterior’ picture, to the propaganda-making section serving ‘the exterior’ opinion, as he called it himself.

Does state-debt mean nothing:

J. M. Keynes was awarded with the Nobel Prize of Economics in 1935 for his “On Treatise on Money”, 1930. The essence of his thoughts became the central ideas and solutions in all the textbooks made for students on economics after the war until the beginning of 1970s. I read these textbooks, and I always wondered why debt of a nation did not matter at all. Something like, “some nations make debt in a period other nations lend in a period and vice versa”. Unfortunately it is possible to account the debt of the nations fairly good (if you knew who the creditor was you could certainly turn to him). It is also possible to account what has been lended out from creditor nations. The problem then is that only a smaller part of the total nett debt are debt to a nation. Often it is debt to a private bank instead. “And a considerable amount of the debt is interior debt, and creditors are the citizens of the country”, they would say. Since 1960 Denmark made more debt every year except for two years exactly in the 1960s, and one year in the 1980s. From the midd 1980s state-paper-debt of nearly all the European countries has been bought and sold internationally too to get foreign currency. So the so-called interior debt (often talked about as a contemperary extra taxation of the richest) truly is nearly nothing of that kind anymore.

In the late 1990s I heard on TV that Russia would not have intervened uncontrolled in the Kosovo War. The reporter said that the debt of Russia was such a heavy burden on the country (1999/2000) that this would prevent Russia from doing anything not wanted (by the creditors). I see, but can I be sure, later on they stopped the payments to IMF. “Until the debt burder becomes heavy enough the debt does not matter at all”, I must conclude then, if they were right. I am not dealing especially with the so-called false money in this article (much more this subject in http://www.lilliput-information.com/economics/gol1/gol1. htm). It is made by the banks, by the so-called responsible authorities, and a smaller part are made by coiners. And I am certainly not dealing with the private debt either.

The integration of the European nations has lead to the compulsive, unified Euro, and the European monetary system with the European Central Bank (ECB) to secure monetary policy even in accordance with the European Counsel of Ministers. Will this integration of everything help? No, certainly not.

Inflation and speculators, Good-bye:

From the beginning the old system was throught out (as mentioned) quite differently from the actual Bretton-Woods-System that was built up. The US-dollar was playing a dominating role as reserve- and loan-currency. That lead automatically and quite foreseeable to nominal (inflation-dependent) determined currency exchange-rates in the member-countries, and also to domestic inflation-misuse.

Since the collaps of the Bretton-Woods-System in the years 1971-1973 every well-educated economist must know, what is needed, is Keynes’ Fourth Essential: with the introduction of the rate of inflation incorporated in the determination of exchange-rates: Real exchange-rates are needed. Bretton Woods did not handle this problem, because nominal determined exchange-rates are being false and unreliable due to the feasts of inflation in the states of the nations (with USA in a role-model included). Inflation and debt had to come.With this also the needed dependence of the power brokers.

Real exchange-rate:

Using real determined exchange-rates the problem disappears. The member-countries to be are given the choice: Either give up domestic inflation or decide for more inflation – and in consequence of this give up the real determined exchange-rates and devalue. But the exchange-rates always remain “right” and “truth-worthy”, and to get such a system made permanent, the system is not bursted, and it will not force the countries to step out. This system is a little like the free ECU (earlier in EU) introduced by Great Britain before the fatal compulsive EURO was introduced with the former German Minister Of Finance Theo Waigel (“on the scene”)Such a system could function tomorrow, if the G7 or G8-directories of the world, that are aiming to One-World-Economy, would come to an agreement, and also make enough expert knowledge available. Actually the Keynes-proposal that was not carried through in 1944 can be chosen now.

What the Euro mean:

The globalization means unlimited mobility of the markets including the financial market. This globalization will destroy the democratic welfare states, many maintain. The free mobility of the capital undermines the ability of the states to regulate. Especially the labor-market. Wage-pressure and reductions have to absorb the threatening lost of jobs. The global financial markets are not subject to any self-regulating competition-mechanism, and they create crisis after crisis (Asia, Mexico, Russia, Latin America). And the crises aggravate the social pressure with claims about reductions.

The pressure of the crises are leading to either the disintegration of the welfare states into linked defending blocs (of currency like Euro-, Dollar-, Yen- or Renminbi-zones) or to the fallen back to the old enemy images, perhaps a combination of the two sceneria.

With disintegration of the democratic founded welfare and of the national state the globalization comes to an end, because the politicians cannot bear that their populations/voters have to bear more and heavy loads without any security or being recouped (compare with Professor Birck above).

Euro-Union is a prototype of this development. Its bad hidden double-motive is 1) fear of dollars-dominance and dollar-competition and 2) fear of the new reunioned Germany with its former (imagined) D-Mark-regime. Fear is always based on a false analyse of the development. It is not the US-dollar that is threatening the market shares of Europe in the world trade, but Europe’s lost of knowledge and technology and Europe’s inertia with reforms and innovations. It is not the hardness and strenght of the D-Mark that is preventing the development and integration of Europe, but since “Maastricht” the aim has been the repeal of the D-mark. The explanation is that especially the D-Mark had driven the Euro-members out in a strong negative development against reforms and social limitations. Alone these fallacies and false assumptions do not allow realistic expectations about a hard Euro. Inflation is programmed. All the member-states are deeply indebted, and totally they make new deficits every year.

At the beginning of the Euro the national governments loose their instruments of management (the currency-rate of exchanges, the interest-rate, the amount of money and a flexible public budget) to secure the values of the money, of the labor market, and of the social and ecological standards which the same politicians have introduced. Differences of structure and competition will disappear without the suspension of the government.

The primery battlefield is the the labor market, the social- and the ecology-systems. The labor market suffers from the fact that the middle class is decreasing, and the wage- and the socialcost-competition from the workers in southern EU-poverty-zones, and the liquidation of the until now ruling trade-union-wage-rates, and minimum-standards of the social nevel. The market is sweeping them away, employees use more and more their potentials of threat that includes the tranfer of productions to favourable (wage-, social-, tax-, ecology-) EU-zones. E.g. Irland where the company-tax in some areas is 10 p.c.

Wage-rates, social standards and claims of environment in Euroland have to get harmonized downwards. Socialdemocrates, other socialists and trade-unions have the naive imagination that things could improve by the signitures on the Maastricht-Treaty. In Euro-Union the social welfare policy has resigned finally – and this is happening with full consent of the socialdemocrats, other socialists and the trade union. The Euro-Union is not a mean against the employment-crisis of the globalization. On the contrary:

Both of them strenghten the power of the capital and the helplessness of the state to do something about the unemployment are to be taken in to consideration. That would have been “improvements” towards the 19th , not towards the 21st Century.

The Euro-Union is no counterbalance to the unsocial tendencies of the globalization as incompetent analyzers of the left believe, it strengthens them further. It forces lift of work to fit to monetary commands. The European Centrale Bank has to follow a totally common policy for the 12-25 differently strutured countries without the possibility to go back to equalize currency-exchanges. To prevent the capital from leaving Euro-Union the European Central Bank has to rise the interest-rate, but this will decrease the activity and increase the unemployment further.

Such a union are meant to end the conflicts of the memberstates from where no help is to be found – if it is not extended to a transfer-union or a federal state with public equalizing of the finances between the old and the new member-countries. Something like USA or the Federal Republic of Germany .

When this projections on the Euro-union show themselves as impossible or they meet too much resistance the question rises: Are there alternative models to save the world-peace. There are. John Maynard Keynes’ proposal of the Fourth Essential. Now you perhaps better understand why one of the founders of the western After War economic system died broken down and very disappointed after having finished his official work. Perhaps he became a victim of the power brokers (including all the considerations here on earth) as many before him, and with e.g. EMU, Maastricht and the Euro many after him too.

Acccuracy of the ruling Macroeconomic throughts

Sources:Birck, L. V.: The World Crisis and Denmark.(in Danish). Gyldendal, Copenhagen 1922.

Birck, L. V.: The Wrap of Europe.(in Danish). Martins Forlag, Copenhagen 1925.

Birck, L. V.: Under the High Capitalism.(in Danish). Martins Forlag, Copehagen 1935.

Johnson, Elisabeth: The collected Writings of John Maynard Keynes, vol. XVII. Macmillan, The Royal Economic Society, London 1977.

Halvorsen, Dag M.: Norway and the foundation of Bretton Woods-System (in Norwegian). Oslo, Norway 1982.

Keilhau, W.: The new international arrangement of money. (in Norwegian). Olso, Norway 1946.

Vig, Joern E.: The Truth Is (That,)What You Believe In(?)
Why metallic standards of gold and silver do not help
(historical going through the era of gold and silver standards)

Economics of Tide
(shows what is going on when we treat economy in the traditional Keynesian way)

Joern E. Vig, Denmark
Director of Info-Stat
Internet: http://www.lilliput-information.com
E-mail: joernvig@yahoo.com

My contribution to a Professors’ Conference in Februar 2000 on:

http://www.lilliput-information.com/economics/gonf.html

My Background and carriere:

Master of economics 1977. For 7 years in the Central Administration until I could not bear more lies. Consultancy on EDP, Statistics, Finances, and Investment, Info-Stat and lilliput-information.com. Two textbooks dealing with business economics and economic management, teaching at Copenhagen Business School and Aarhus School of the Business for 12 years. The development of Denmark and the investigation behind the publication The truth Is (That) What You believe In(?) lead to Information of Denmark, which does not especially deal with Danish relations, but it reveals some of the most fatal lies I – perhaps you too – was ever told.

My Motto: Everything has failed, let’s try the truth