Danmark

17. april 2014

15 INDLÆG SKULLE VÆRE ALT RIGELIGT


Og her berettes ikke om børne- og familieødelæggelsen og baggrunden herfor, ikke meget om økonomi- og pengeødelæggelsen, ikke om skole- og uddannelses-ødelæggelsen, ikke om menneskeskabt klima-svindelen, men blot om én blandt disse flere bevidste ødelæggelser, masseindvandringen, der har måttet sættes værk af magthaverne for at få omdannet Vesten til en politisk korrekt eller totalitær stat efter Leo Trotskys og Islams opskrift, uden at vi når at sætte os til modværge i tide.

Vi har beskrevet det hele fra flere vinkler, men du har ikke tid til at læse alle 2.667 øvrige indlæg. Du kan ikke finde noget særligt herom på andre blogge, men du kan bruge søgemaskinen til højre i kolofonen ved at søge på ét, to eller tre af de mest betydende ord i teksten (forbundet med et + eller blot med ophold mellem ordene). Du vil efter at have læst nedenstående 15 indlæg være meget foran cirka 4,8 mill. danske, der ikke kan vælge eller har valgt ikke at blande sig, men affinder sig og/eller som tror på mainstream-medierne og de officielle informations-organer.

Det er ikke behageligt at vide besked, men vi fandt det nødvendigt for selvrespekten, nu vi havde forudsætninger derfor, at imødegå de løgne, fordrejninger og væsentlige unddragelser som vort såkaldte demokratis aktører stod for (og fortsat står for). Vi har på denne blog fra begyndelsen den 18. maj 2006 valgt at dokumentere vore oplysninger og også valgt at indrømme, hvis vi tog fejl.

 

1. http://danmark.wordpress.com/2009/05/05/europaeerne-rendes-over-ende-med-stoerste-hast-amerikansk-dokument/

2. http://danmark.wordpress.com/2014/04/08/nu-kommer-pressens-indrommelser-lidt-pa-skromt-hvor-er-de-ansvarlige-gemt-sig/

3. http://danmark.wordpress.com/2014/02/05/udo-ulfkotte-rejser-de-sporgsmal-i-tyskland-som-vi-ogsa-rejste-i-danmark-om-velfaerdens-slagside/

4. http://danmark.wordpress.com/ikke-vestliges-forbrug-af-velfaerd-i-danmark-i-2010/

5. http://danmark.wordpress.com/2014/02/02/hvad-koster-indvandringen-europa/

6. http://danmark.wordpress.com/2014/01/24/bruxelles-antwerben-og-amsterdam-er-overtaget-belgien-og-holland-er-overtaget-2030/

7. http://danmark.wordpress.com/2014/01/10/8-ud-af-10-briter-vil-mindske-indvandringen-norge-og-sverige/

8. http://danmark.wordpress.com/2012/04/27/stryhn-viser-vejen-at-offentligheden-forvirres-har-mainstream-medierne-ene-ansvaret-for/

9. http://danmark.wordpress.com/2013/12/13/80-pct-af-de-voldskriminelle-i-berlin-har-indvandrerbaggrund-melder-statsanklageren-i-berlin/

10. http://danmark.wordpress.com/2013/08/22/fn-advarede-i-2008-mod-indvandringen-til-eu/

11. http://danmark.wordpress.com/2013/08/21/hvad-er-vaerst-dumhed-eller-ondskab-de-raevesovende-mentalrobotter-er-vaerst/

12. http://danmark.wordpress.com/2013/06/09/magtsamlende-bedrag-der-igen-forer-til-okonomisk-kollaps-eller-krig/

13. http://danmark.wordpress.com/2012/11/07/danmark-bliver-med-sikkerhed-et-omrade-uden-erhvervsmuligheder/

14. http://danmark.wordpress.com/2013/05/22/hvorfor-fortaeller-medierne-ikke-hvad-en-ikke-vestlig-indvandrer-koster-landets-skatteborgere/

15. http://danmark.wordpress.com/2013/03/31/anzahl-anteil-der-migranten-und-der-sozial-leistungen-in-deutschland-deutsches-og-dansk-version/

 

Befolkningsregnskabet for 2013 stemmer ikke:

 

Folketallet steg med 24.607 (aflæst) i 2013. Forskellen på antallet af levendefødte og antallet af døde i 2013 var 3.402 (aflæst). Ergo var nettoindvandringen (forskellen på 24.607 og 3.402 = ) 21.205 i 2013. Danmarks Statistik hævder derimod, at nettoindvandringen var 28.720 i 2013 (aflæst), opgjort som ‘indvandrere’ og ‘efterkommere’. Vi mener det må være flovt at præsentere et befolknings-regnskab for landet, der ikke stemmer. Men ikke for den respektløse når ingen i offentligheden ved det.

I forarbejderne til indførelsen af ‘indvandrere- og efterkommere-begreberne’ i 1991 ser vi, hvorfor det gik galt med befolkningsopgørelserne:

http://danmark.wordpress.com/2013/08/27/citat-fra-den-mest-hovedlose-og-skandalose-nyordning-af-den-danske-befolkningsopgorelse-som-nogensinde-har-fundet-sted/

EU:

Valgdeltagelse ved EPP-valget 2014 og tidligere (procent af stemmeberettigede i alt)

turnout

Chokerende lav valgdeltagelse ved EPP-valget (lavest Slovakiet: 13%, Danmark 56,4%): http://www.results-elections2014.eu/en/turnout.html

Helmuth Schmidt, Tyskland: EU er hul hovedet (på dansk): http://www.spydet.blogspot.se/2014/05/eu-hul-i-hovedet.html

Betrayal is like imagining when reality isn’t good enough, not just for hope, but for life and to live on too,

but as easily predicted Western European nations have plummeted into a cesspool of moral relativism

28. februar 2014

HVEM HOLDER FØDSELTALLET OPPE I DE STØRRE BYER ?


Uanset alle nye ændringer hos Danmarks Statistik (DS) – hvor vi f.eks. ikke længere får antal naturalisationer inkl. børnene ved naturalisationen fordelt på nationalitet før naturalisation og flere andre ting, får vi fortsat ikke rådata om antal fødsler fordelt på oprindelse; det vi forstår ved oprindelse og herkomst og altid har forstået ved oprindelse og herkomst, der absolut ikke omfatter eller kan omfatte begreber som ‘indvandrere’ og ‘efterkommere’, om end disse havde været videnskabelig holdbart definerede begreber. DS offentliggør nu en mængde om fertiliteten fordelt på dette og hint. Men for det første er der tale om fødselsrater manipuleret til fertilitet, for det andet sker opdelingen på ‘indvandrere’, ‘efterkommere’, “danske”, der ikke udelukkende er danske.

Til illustration af det voldsomme fald i totale fødselsrate og alle de mere end tvivlsomme forklaringer vi får fra officielt hold om fertilitetstilpasning m.v., så se lige denne her:

fodslerkommuner

Indvandrer/efterkommer-andelen i ovenstående tabel er absolut ikke en pålidelig opgørelse af indvandrernes og deres børns andel i Danmark. Hvis du mener der kræves autoriteter til at understøtte dette, klikker du her.

Det skal tages i betragtning at f.eks. efterkommeres efterkommere fortsat medregnes som danske, men det til trods ser det ret overbevisende ud, hvor forklaringen på fødselstilbagegangen skal findes. I de større byerne med høj indvandrerandel er fødselstallet ikke gået nævneværdigt tilbage (ca. 100 – 290 gange mindre end i de mindre kommuner) – hvem mon holder fødselstallet oppe i de større byerne med høj indvandrerandel?

Vi kunne gerne tage Aalborg med : Her er fødselstallet faldet 10,5 pct. fra 2007 til 2013 (lidt mindre end Norddjurs) og ‘indvandrer/efterkommer’-andelen var 9,2 pct 1/1 2014.

D.v.s. det er højest sandsynligt danskernes frugtbarhed der er faldet….med mindre danske kvinder i de større byer pludselig er begyndt at føde ekstra meget i sammenligning med danske kvinder i de mindre kommuner. Det har vi aldrig set tidligere i historien. Der er selvfølgelig nogle forskelle i aldersfordelingen fra 2007 til 2012 og givet også aldersfordelingsforskelle mellem de større og de mindre kommuner.

Nu kunne det umiddelbart og helt oplagt foreslås at tage samtlige kommuner og samtlige fødselstal, indvandrerandele og i kommunerne påvise (neg.) korrelation mellem indvandrerandel og procentvis fødselsnedgang. Hvorfor skulle vi analysere nogle hypotetiske sammenhænge, når fødselstallene kunne oplyses, hvis danskerne krævede det, så vi fik lys over landet. At de ligesom rådataene bag andre behandlede data ikke oplyses som tidligere kender vi baggrunden for. Og desværre er netop ‘indvandrere’ og ‘efterkommere’ så blandet op med danske i opgørelserne - især de fødende, der i disse år tilhører generationen af ‘efterkommere’ af ‘efterkommere’ -, at billede alene derfor fortegnes fuldstændig.

Indvandringen steg 28,4 pct. http://danmark.wordpress.com/2014/02/12/39888/  i 2013 i forhold til i 2012, hvor den også steg. I begge opgørelser påviser vi bl.a., at det officielle befolkningsregnskab ikke stemmer. Opgørelsen omfatter nettoindvandringen til fast bopæl og cpr. nr., ikke de nyudnævnte såkaldte ‘gæstearbejdere’ fra f.eks. Polen, der ikke har fast bopæl og cpr. nr. i riget. Desuden er her uddannelsessøgende på samme betingelser.
Hvorfor falder den totale fødselsrate (2012): http://danmark.wordpress.com/2012/03/09/hvorfor-falder-den-totale-fodselsrate-den-eneste-vi-ma-kende-til-den-laveste-nogensinde-det-er-klart-som-blaek-tingene-som-tager-sig-ud-officielt/

6. februar 2014

DE OFFICIELLE ANTALSANGIVELSER VAR VANVITTIGE: DET ER FORTSAT REN KNOLD OG TOT, OG DET BLIVER VÆRRE ÅR FOR ÅR – INDRØM!


  1. 5. august 2006 hævdede Lars Haagen Pedersen i den såkaldte tænketank DREAM under finansministeriet, at antallet af indvandrere og efterkommere ville udgøre 8 pct. i år 2080. Nettoindvandringen 12.744 i alt heraf 9.730 fra ikke-vestlige områder i 2005 forudsatte vi ville fortsætte.
  2. 20. november 2006 (3 1/2 måned senere) hævdede samme Lars Haagen Pedersen (et portræt), at antallet af indvandrere og efterkommere ville udgøre 16 pct. i år 2080.
  3. Den offentlige Velfærdskommission havde allerede i maj 2005 hævdet, at andelen af indvandrere og efterkommere ville udgøre 24 pct. i 2080.
  4. Professor Hans Oluf Hansen Københavns Universitet hævdede derimod 20. august 2005, at de etniske danskere vil være i mindretal 20 år efter 208024 pct. blev så pludselig til 50 pct. 20 år senere – og professoren hævdede samtidig at de daværende/nuværende antalsopgørelser ikke var/er brugbare til hverken opgørelses- eller prognoseformålet. Jeg havde hævdet det i 1991, da de blevet taget brug fra 1992. 
  5. Information om Danmark hævdede primo 2006 her allerede befandt sig mere end 13 pct. fremmede indvandrere og efterkommere i Danmark, når vi ikke glemmer alle efterkommere efter første generation og i stedet benævner dem danskere – da et brev fra Folketinget (naturalisationen) ikke ændrer på noget væsentligt -, og at de fremmede bliver i flertal år 2035-2047.

Danmarks Statistiks informationer var særlig tragikomiske at læse

- Men ikke desto mindre: Det var Danmarks Statistik, der satte dagsordenen – Folketinget, I guder, NEJ! Velfærdskommissionen var kommet lidt nærmere virkeligheden, men samme kommission havde allerede talt over sig ved at oplyse – delvis til pressen - at indvandrerne fra mindre udviklede lande i gennemsnit belastede velfærdssystemet 3,47 gange mere end sammenlignet med gennemsnits-danskeren. Senere kom Arbejdsmarkedsstyrelsen sammen med Danmarks Statistik til med en lille forsigtig afsløring, overtyngden 3 gange for såvidt angår førtidspensionen lige efter borgerligregeringens ‘aktive arbejdsmarkedspolitik’. Og universitetet turde ikke melde noget officielt afvigende til opgørelses- og prognoseformålet, for her havde der i årevis siddet en ganske indflydelsesrig professor i befolkningsstatistik P. C. Matthiessen før Hans Oluf Hansen, førstnævnte der endog havde været med til som konsulent at gøre optællingsbegreberne/kategorierne for individer i Danmarks Statistik data- og tidsdrevne, og så blev indvandringen skjult effektivt for befolkningen, mente man.

Befolknings-prognoseaktiviteten i Danmarks Statistik viste sig udpræget

særegen:

‘Jo flere der kommer desto færre er her’ – ‘de fødte går i deres moder igen, kan man sige’:

Fremskrivninger fra 30. maj 2002 antal 1.069.777 i punktet 2040 bliver i Nyt fra DS nr.220, 23. maj 2007 http://www.dst.dk/pukora/epub/Nyt/ 2007/NR220.pdf til antal 746.696 ’indvandrere’ og ’efterkommere’ i alt i prognosepunktet 2050.

 

Antallene og årstallene, som er fremhævet, skal man hæfte sig ved.

Her kunne det være forfriskende med forvandlingskvadratet, der var kommet til længe før alt dette afsløredes: http://www.lilliput-information.com/economics/forvandling/index.html og oprindelig blev brugt til at illustrere, hvorledes tildelingen af statsborgerskaber tilslører/udvisker den synlige indvandring (på papiret/skærmen), når der aflæses af de officielle tabeller.

Den allermorsomste kom fra DR nogle år senere:

Hvis DR har ret i et citat: DR 9. februar 2009, så kommer de fra AVATARS PANDORA:

“…I alt 7 danskere er blevet dømt for terrorisme og ingen af de dømte eller sigtede er kommet udefra. Nogle er født i Danmark – andre er opvokset her i landet og har fået dansk statsborgerskab…”

DR 9. februar 2009: DR: teori: “Resten er opvokset og har fået dansk statsborgerskab uden at være  født” er desværre vor logiske konklusion.

PANDORA!

Det er ganske forfriskende nu at læse, at de større nationer i Europa har været nødt til at give slip på løgnen og lade den fare.


Danmark og multi-kulti-virkeligheden, hvordan det officielle billede af landets skæbnesvangre tilstand tegnedes er og bliver kun mere og mere latterligt eller tragikomisk med tiden – Amsterdam, Bruxelles og Antwerpen har fremmedflertal nu, Belgien og Holland 2025-2030. Sverige senest 2050, England 2050, Tyskland 2035-2050 – det er om 21-36 år.

Danmark: 8 pct, 16 pct. eller 24 pct. i 2080??!!

Det glædelige består i, at en repræsentant for FN advarede os i 2008 om, at vi skal sætte magthaverne i EU på plads eller fra styret. Det uhyggelige: vi siger ikke noget, hører ikke noget, ser ikke noget i 2014. Mindst 8 ud af 10 tænker som du.

laengeleverosset

J. E. Vig, 6. februar 2014

5. februar 2014

CDU, DEUTSCHLAND: AB 2035 BEGINNT EIN NEUES ZEITALTER IN DEUTSCHLAND


Deutschlands Zukunft? Die unterwanderte Republik

Udo Ulfkotte
http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/deutschland/udo-ulfkotte/deutschlands-zukunft-die-unterwanderte-republik.html

“Ein CDU-Hinterbänkler erklärt uns Deutschen jetzt ganz offen, was seine Partei fördern will: Deutsche werden ab 2035 zur Minderheit im eigenen Land. Seit Januar 2012 steht auf der Webseite eines CDU-Politikers eine Erklärung, die nachdenklich macht.

Schon in wenigen Jahren werden die Deutschen in Deutschland zur ethnischen Minderheit. Und zwar ab 2035. Wenn ein heute geborenes Kind sein Studium abschließt, dann wird Deutschland mehrheitlich von Ausländern bevölkert. Und der Deutsche ist dann nur noch ein »Herkunftsdeutscher«. Nein, das alles ist jetzt keine Verschwörungstheorie mehr. Das ist die offizielle Aussage eines CDU-Mannes, der auch genau das fördern will. So steht es auf der Homepage des CDU-Politikers Martin Gillo…”

2. februar 2014

HVAD KOSTER INDVANDRINGEN EUROPA ?


fahne Danemars
Politikerin-von-Somalier-ermordet

Kilder:

Schweiz, korte kendsgerninger i uddrag af :

Was die islamische Immigration Europa kostet – Eine Abrechnung mit einem Mythos – Beispiel Schweiz og

M.h.t. Danmark bringes også en række oplysninger berettet af Daniel Pipes og Lars Hedegaard i New York Post. Her tales bl.a. om 4 pct. ‘danske Muslimer’ beslaglægger 40 pct. af de danske socialomkostninger [og det er selvfølgelig ikke rigtigt, eftersom muslimer ikke tælles i noget vestligt land; vi kan oplyse, at der er cirka 11-13 pct. af dem, der bor i Danmark i 2013, som stammer fra et muslimsk domineret land eller område.]. Det retter vi nedenfor.

Was die islamische Immigration Europa kostet – Eine Abrechnung mit einem Mythos – Beispiel Dänemark

schweiz

Schweiz [der skal have folkeafstemning om indvandringen den 9. februar]:

„Forsorgssystemerne blev lavet til svejtsere, men de benyttes af udlændinge. Den svejtsiske socialstat har et udlændingeproblem. Undersøgelse indeholdt i denne udgave viser, at indtil 80% af vores socialhjælpsydelser går til udlændinge, til asylansøgere og til folk, der for kort tid siden er blevet borgere i landet.  [4] [1]

Lå andelen af beskæftigede af indvandrerne i år 1990 endnu på 53,4%, udgjorde det 17 år senere (2007) lige på 30,2%. I klartekst: 70 pct. af alle udlændinge, der vandrer til Schweiz vender sig direkte mod socialforsorgen. [2]

Socialhjælpsydelserne : 43,7% er til folk af udenlandsk oprindelse. Ved en udlændingeandel i befolkningen på 20,5% er socialhjælpsrisikoen for udlændinge væsentligt højere end for svejtserne. [7]

„Men indvandrere har hverken sprogkundskaber eller arbejdsudddannelse med sig, og er heller ikke indstillet på at videreuddanne sig passende, endsige ‘at lade sig integrere’. Ufaglært arbejdskraft uden sprogkundskaber har i det specialiserede arbejdsmarked i Schweiz næppe en chance.” [8]

„Takket være vore generøse socialsystemer mangler der ofte et incitament til fortsætte med videreuddannelse eller til at intensivere jobsøgningen på verdensomspændende arbejdsmarked. I Schweiz er kan man så heller ikke at rykke slægtninge eller ægtefæller, der (som i mange lande) for at betale for arbejdsløse, men arbejdsløshedsforsikring og social bistand – og dermed bidrag og skatteydere. Resultatet: andelen af ​​udlændinge af modtagere af velfærdsydelser i Schweiz er over gennemsnittet, og vokser støt. At relatere de udlændinge, der tegner sig for en andel af befolkningen 20,4 procent, 43,8 procent af social bistanden og mere end fyrre procent af (Hartz-)IV-ydelserne.“[9]

[1] Roger Köppel: „Zuwanderung in die Sozialsysteme“, Kommentar in: Die Weltwoche, Ausgabe 14/2007.

[2] Adrian Amstutz, Nationalrat: “Ausländische Sozialwerkplünderer gehören ausgeschafft” Die “Balkanisierung” der Sozialwerke, in: Radio Kempten, 9.8.2007.

[4] ebd.

[7] Schweizer Bundesamt für Statistik.

[8] Adrian Amstutz: „Die “Balkanisierung” der Sozialwerke“, Schweizerzeit Nr.22, 7.September 2007 (http://www.schweizerzeit.ch/2207/sozialwerk.htm)

[9] ebd. 

Demographische Bombe: Zahl der Muslime Europas explodiert

“Var der 1945 alle 600.000 muslimer i Europa, er der allerede over 50 millioner. Med Lissabontraktaten har Europa forpligtet sig til at modtage yderligere 50-100.000.000 muslimer i Europa. Senest 2050. Hovedsageligt fra de nordafrikanske lande. Men i stigende grad fra regionerne i det såkaldt sorte Afrika eller Centralafrika eller Ækvatorial-Afrika syd for Sahara. 90 procent af alle siden 90′erne i sidste århundrede, der kom til Europa som indvandrere, var muslimer.

I det sydlige Frankrig, er der nu flere moskeer end kirker. 30 procent af den franske befolkning til 20 år er muslimer. I Nice og Paris, hvis andel er allerede nu 45 procent. 2027 20 procent af den franske befolkning vil være muslimer. Senest 2050 vil Frankrig være en islamisk republik. I Holland i 2025 halvdelen af ​​den hollandske befolkning være muslim. I England voksede den muslimske befolkning i de sidste 30 år med 30 gange 82.000 til 2,5 mio. Mediator har talt der over 1000 moskeer – hvoraf mange tidligere var kirker. I Belgien i 2010 var allerede 25 procent af den samlede befolkning er muslimer. 50 procent af alle nyfødte i Belgien allerede muslimer…”

……………………………………………………………………………………….

Danmark, Tyskland, Sverige:

- I Danmark forbrugtes 30-35 pct. af alle velfærdsudgifter i 2010 på ikke-vestlige. I 2010 var det 226-266 mia. kr.

- I Tyskland forbrugtes i 2011 28% af alle socialudgifter på indvandrere og deres børn: I 2011 var det 131,4 mia. EUR svarende til 981 mia. kr.

- I Sverige forbrugtes i 2012 andelen af samtlige socialbidrag 57%  på indvandrere og deres børn med en overrepræsentation på 7,1 gange. I 2007 290 mia. sv.kr. svarende til 22,3% af samtlige skatter og afgifter på 1300 mia. sv. kr. i 2007.
 

- I Norge Næringslivets Hovedorganisasjon i Norge har udsendt en pressemeddelelse, som er en bombe under oplysningerne om, hvad de danske udlændingeomkostninger officielt skulle være . Disse er et par gange i danske rapporter blevet anslået til 15,7 mia. kr. årligt. Nordmændene har nu for Norges vedkommende regnet sig frem til ca. 60 milliarder n.kr. i 2011. Men det kan ikke bruges til noget, for Norge har mange flere indvandrere end Danmark og ganske vist flere i arbejde.

- Frankrig forbruger mindst lige så mange Eur på projektet som Tyskland.

og så har vi kun set på det økonomisk altødelæggende.

Bruxelles, Antwerpen, Amsterdam, London and Malmø er overtaget. Belgien og Holland er overtaget 2030  

—————————————————————-

Ideologierne Liberalen og Internationalen var enige:

Liberalen ville have afskaffet det skattefinansierede velfærdssystem den selv hoppede med på at indføre. Internationalen ville have et nyt diktatur at gå efter, da de så Sovjet ville bryde sammen. Om det skulle blive et præsteskabs-diktatur med ny retsreligion spillede ingen rolle. Ingen af de indflydelsesrige aktører forstod at enhver ideologi er som alle ideologier.

J. E. Vig, 2. februar 2014

24. januar 2014

Bruxelles, Antwerpen, London, Malmø og Amsterdam er overtaget. Belgien og Holland er overtaget 2030


Er det vanskeligt at forstå, kan det kun være de ledendes motiv, det kan

dreje sig om – en omvæltning som foreskrevet af Trotzky

Her skal vi lige huske, hvem ‘Herbert Schmidt’ i Matador-national-tv-krøniken er en afbilding af: Bertold Brecht: http://en.wikipedia.org/wiki/Bertolt_Brecht. Bertold Brecht var meget optaget af Trotzkys revolutionsmodel, som i dag praktiseres i den vestlige verden. Bertold Brecht udtaler bl.a.:

When ideology and reality does not match

“…Would it not be easier
In that case for the government
To dissolve the people
And elect another?”
(Bertold Brecht)

9. februar afholdes der folkeafstemning om indvandringen i Europas eneste tilbageværende demokrati, Schweiz. Denne hystade i EUSSR forlanger handelsboykot mod Schweiz, hvis afstemningen falder ud til svejtsernes fordel:

reding

Jyllands-Posten: 30. maj 2004: “I Københavns kommune er nu hele 45 pct. af alle 1. klasseelever indvandrerbørn, flertallet fra muslimske lande. Denne dramatiske udvikling i de unges befolkningssammensætning vil komme til at betyde en forandring og omvæltning af hele det danske samfund.”

Hvad har dette som konsekvens, når intet andet sker?

Historiens mest simple befolkningsprognose: Når disse 1. klasseelever forlader 10. klasse i 2014, kan vi vel sige, at 45 pct. af de 17-årige er indvandrerunge (altså i år). 10 år senere 2024 kan vi vel sige, at 45 pct. af 27-årige er indvandrervoksne. Derefter skal der kun 10 år mere til, år 2034….., og så har vi endda her forudsat, at der ikke kommer flere til fra Langtbortistand. Det var København. For landet som helhed.

2010, Danmark: Der brugtes alene i sociale udgifter 88,6 mia. kr. på

indvandrerne og deres børn. Hertil kommer flere andre udgifter på det

danske velfærdsbudget. I alt mindst 225,7 mia. kr. vedr. indvandrerne

og deres børn, mindst 30% af det samlede velfærdsbudget i 2010 (se

tabellen)

De sociale udgifter, 2010: Forholdsregning med æbleeksempel, hvor du blot skal udskifte æbler med mia. kr. til sidst: Da 354,39 mia. kr. blev i alt forbrugt i 2010, skal delingen befolkningsgrupperne imellem udregnes således efter det vi fik oplyst fra officiel side om det samlede udgiftsbeløb og indvandrerne overhyppighed eller tyngde 3.

Der er 10 piger og 90 drenge, der skal dele 354,39 æbler, og alle pigerne skal have 3 gange flere æbler end hver af de 90 drenge. Pigeantallet af 100 svarer til 10% ikke-vestlige, vi kommer ikke længere ned, når vi stryger al kamouflagen, der er lagt på med alle mulige midler gennem årene. De 90 drenge af 100 svarer til 90%, som danskerne og vestlige udgør af folketallet.

90 + 10 = 100

90 + 10 * 3 = 120. Hvor mange gange kan deling af æblerne foregå: 354,39 / 120 = 2,953 gange

10 * 3 * 2,953 = 88,597 æbler eller milliarder til de 10 piger, og de 90 drenge kan få resten, 265,79 æbler eller milliarder, også selvom de er mange flere, men samtidig skal de hver især have 3 gange færre end hver af pigerne. ”Det er feminisme-stygt”. Så vidt så godt. Men piger var i denne lille udregning at ligne ved ikke-vestlige, og drengene var at ligne ved danskerne og øvrige vestlige, som nævnt. Og det var ikke noget med at få æbler, men om at forbruge sociale udgifter.

Tænke sig, de fortæller os det hele indirekte, men de går ud fra vi ikke kan forholdsregning og nå til erkendelsen om udgifternes deling. Meget tyder på de ikke kan selv.

Samtlige velfærdsudgifter, 2010, Danmark: Forholdsregning med æbleeksemplet, og du skal blot udskifte æbler med mia. kr. til sidst: Da 751,892 milliarder blev forbrugt i alt i 2010 på det samlede velfærdsbudget. Skal delingen befolkningsgrupper imellem udregnes således efter det vi får oplyst fra officiel side om det samlede beløb og ikke-vestliges overhyppighed eller tyngde 3,47 (også under hensyntagen til skattebetalingerne), se næste afsnit. jfr.:http://borsen.dk/nyheder/generelt/artikel/1/81323/indvandrerstop_vil_loese_samfundsproblem.html#ixzz2U0mzjjK5

“Velfærdskommissionen påpeger, at indvandring ikke vil løse problemet, snarere tværtimod. Mens en nyfødt dansker i gennemsnit vil koste fremtidens samfund 750.000 kr. fra vugge til grav, vil omkostningen pr. en indvandrer på grund af generelt lavere erhvervsdeltagelse være 2,5 mio. kr., opregner Velfærdskommissionen bl.a. via Det Centrale Personregister. Det er således knap tre fjerdedele af det samlede langsigtede finansieringsproblem, der tilskrives den fremtidige indvandring fra mindre udviklede lande,…” skriver Velfærdskommissionen. I Danmark har vi en skattefinansieret velfærdsmodel. Det betyder at velfærden næsten fuldt ud er skattefinansieret, og med underskud i en generation sendes regningen derfor til den næste.
Vi kan tilføje at på side 26 i Velfærdskommissionen rapport fra maj 2005 anføres, at ikke-vestlige indvandrere i gennemsnit indbetaler 2,6 mill. mindre end deres skattebetalinger, danskerne 750.000. 2,6/0,750 = 3,47

Der er 11 piger og 89 drenge, der skal dele 752 æbler, og alle pigerne skal have 3,47 gange flere æbler end hver af de 89 drenge. Pigeantallet af 100 svarer til 11% ikke-vestlige, vi kommer ikke længere ned, når vi stryger al kamouflagen, der er lagt på med alle mulige midler gennem årene. De 89 drenge af 100 svarer til 89%, som danskerne og vestlige udgør af folketallet.

89 + 11 = 100

89 + 11 * 3,47 = 127,17

Hvor mange gange kan denne deling af æblerne foregå? Svar: 752 / 127,17 = 5,913

11 * 3,47 * 5,913 = 225,7 æbler eller milliarder til de 11 piger, og de 89 drenge kan få resten, 526,3 æbler eller milliarder, også selvom de er mange flere, men samtidig skal de have 3,47 gange færre end pigerne. ”Det er feminisme-stygt”. Så vidt så godt. Men piger var i denne lille udregning at ligne ved ikke-vestlige, og drengene var at ligne ved danskerne og de vestlige, som nævnt.

Hvis du foretrækker at tro blindt på der er færre eller for den sags skyld flere indvandrere end den andel der anføres og bruges i regneeksemplet her, har du resultaterne her, nu da forbrugsandelen i forhold til befolkningsandelen i 2010 er fastslået af det offentlige selv:

12-13 årige forstod umiddelbart denne gennemgang byggende

på sammensat forholdsregning i 1950′erne – så spørg din bedstefader:

- det er gået tilbage…i øvrigt også for at få samfundseksperimentet lagt på skinner.

Tyskland brugte 131,4 mia. euro (i 2011) eller 980,2 mia. kr. pr. år på

socialudgifter til indvandrerne og deres børn:

Tyskland: Andelen af indvandrere blandt alle modtagere af Hartz IV (skattefinansierede offentlige ydelser blandt 16-64 årige) meldes at være 28 procent, medens procentandelen af totalbefolkningen, der modtager Hartz IV ligger på 8 procent, hvorimod modtagerandelen blandt indvandrere skulle udgøre 19 procent.

Das Bundesarbeitsministerium har offentliggjort en gennemgang,  hvoraf fremgår at mere end hver fjerde modtager af ALG II eller Hartz IV har indvandrerbaggrund. Institut Arbeit und Qualifikation (IAQ) der Uni Duisburg-Essen in koordinierten Untersuchung oplyser i følge kilden : http://www.sozialleistungen.info/news/20.11.2009-hartz-iv-anteil-der-zuwanderer-ueberdurchschnittlich-hoch/ netop 28 procent. Udbetalinger i velfærdsydelser i alt i Sozial-leistungen (Jahr 2011) ingesamt: 469,2 Mia. EUR. Dette fører til at berigelsen hidrørende fra immigranter og deres børn betales med: 28%*469,2 Mia. EUR = 131,4 Mia. EUR pr. år

 Ergo : Danmark 30-35%, Tyskland 28% af velfærdsbudgettet. Tyskland, overtyngde for ikke-vestlige: 3-3,2. I Danmark er overtyngden for ikke-vestlige 3-3,47.

Sverige bruger mere end halvdelen af samtlige socialbidrag på

indvandrerne og deres børn:

Uden masseindvandringen havde ikke-vestlige ikke konsumeret 28 pct. af det tyske velfærdsbudget (2011), mindst 30-35 pct. af velfærdsbudgettet i Danmark 2010, jfr. tabellen ovenfor og 29,7 pct. af alle offentlige udgifter (2001) i Sverige. I 2012 var andelen i Sverige blevet til 57% samtlige socialbidrag.

År 2012 gick 57% av samtligt utbetalt socialbidrag i Sverige till invandrare, en häpnadsväckande (svimlende) överrepresentation i relation till befolkningsandelen. [mit: Nu beklager man sig over at kategorier som ‘inrikes fødde’ og ‘utrikes fødde’ ikke har relevans, ikke-entydige, ikke-dækkende og ikke-funktionelle kategorier. Nej, det er disse kategorier netop ikke valgt til ikke at være i Sverige, men det er 'indvandrere' og 'efterkommere' netop i Danmark, hvilket vi her har kæmpet for at understrege gennem i mere end 20 år. I Sverige fødes svenskere og i Sverige fødes børn af børn af invandrare og børn af invandrare. De to sidste generationer medtælles som var de svenska.] Det hæver andelen 57 pct. endnu mere. Desuden er andelen angivet uden medregning af velfærdsomkostningerne i form af arbejdsløn til socialarbejdere.

Hverken Karen Hækkerup eller Karen Jespersen vil vide hvad det koster!
Fortæl det til Den Korte Avis’ redaktion, hvis du er aktiv. Hvis du er passiv, glem det og hold dig fra min blog: redaktion@denkorteavis.dk

Nekrologen over tiden:

The time is characterized by form without contents

In addition – remember the Trozky-motive

Praeterea censeo….

NO CLIMATE CHANGE CAUSED BY MAN

Link: Great Global Climate Swindle

Shown as clear as the day in 2007 (click at the arrow above)

Seneste ret morsomme om klimaet

Supplement: http://danmark.wordpress.com/2010/07/06/kejserens-nye-klaeder-af-h-c-andersen-1837/

22. november 2013

SKINNET BEDRAGER – HELMUTH NYBORG HAR RET


Som skinnet bedrager

Her vises at noget langt fra stemmer i de officielle informationer om indvandrerne og disses børnefødsler.

I søjle B på dette link fra Danmarks Statistik: https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AoYWmgpqFzdsdE1FZEhRbWwzWTNBRFdYOFZobTlSWlE#gid=0 kan du læse nogle officielle oplysninger om  det gennemsnitlige antal fødsler pr. år blandt indvandrere og deres børn med forskellige oprindelser i perioden 2008-2012. Du kan også læse en kopi af de to første søjler i tabellen nederst.

Tager vi kategorien ‘statsløse’ læser vi gennemsnitlig 13 børn pr. år f.s.a. den del af de ‘statsløse’, der betegnes ‘indvandrere’ og 1 barn pr. år i gennemsnit blandt den del af de ‘statsløse’, der betegnes ‘efterkommere’. Anført med rødt.

Nu prøver vi at sammenligne med virkeligheden, netop virkelighed som professor dr. phil. Helmuth Nyborg (HN) præsenterer i sit seneste studie:

Statsborger-kategorien ‘statsløs’, der er palæstinensere fra The Westbank, Palæstina, Gaza Strip eller som FN benævner det: Occupied Palestian Territory. Antal ‘statsløse’ i alt i DK i gennemsnit 2008-2012 – officielt fra Danmarks Statistik (DS)

2008 : 3570
2009 : 3561
2010 : 3263
2011 : 3216
2012 : 3183

I perioden 1979-2012 er 14.225 (ifl. DS’s Statistikbanken) i kategorien ‘statsløse’ blevet naturaliserede (tildelt dansk statsborgerskab) inklusive deres børn på naturalisationstidspunktet. Efterfølgende er denne gruppe af naturaliserede antagelig vokset successive som følge af børnefødsler efter naturalisationerne i perioden 1979-2012 uanset den juridisk/administrative begrænsning naturalisation og vokset eller faldet sammen med gruppen, der ikke blev naturaliseret, men som er optalt til i alt 3.183 i 2012. Skal vi i første omgang helt glemme børnefødslerne efter naturalisationer i perioden 1979-2012, er her i alt 14.225+3.183 = 17.408  i 2012 efter oprindelsen ‘statsløs’(?)

Skulle disse 17.408 i 2012 (eller lidt færre i de fire år forud) i følge DS gennemsnitligt have født 13 børn pr. år i perioden 2008-2012 blandt den del af dem, der vel betegnes ‘indvandrere’ og 1 barn i gennemsnit pr. år i samme 5 års-periode blandt dem, der betegnes ‘efterkommere’. Dette fremgår af søjle B i linkede url fra DS eller se tallene med rødt nedenfor?

HN har ikke kunnet bruge DS’s fødselsopgørelser, som det tydeligt fremgår af sidste afsnit, men derimod brugt FN’s totale fertilitetsrate for statsløse palæstinensere 4,7 barn pr. kvinde (2006) i de fertile aldre. Og HN har velovervejede netop brugt, fastlagte begreber, hvis definitioner ikke ændrer sig over tiden, eller som er drevet af data, der bruges i modellen. For eksempel sker der i den officielle håndtering af tallene en ‘statistisk forvandling‘ af de optalte individers kendetegn for f.eks., oprindelse, biologi og gener efter 1. generation efter indvandrerne. 

‘Der er simpelthen tale om ‘den statistiske forvandling’ til danskere med alt, også fertiliteten, kvindernes evne og vilje til at føde børn’. Vi må sige der sker en uhyggelig fertilitetstilpasning, i hvert fald i dataopbygningen hos DS med ‘ïndvandrere ‘ og ‘efterkommere’. Og vi husker 17.408 fortsat er alt for lille antal med palæstinensisk oprindelse i DK pr. 1. januar 2012 eller 1. januar 2013, fordi der resterer børnefødslerne blandt de naturaliserede (efter statsborgerskabet, som vi valgte at glemme fire afsnit tilbage ) og blandt børnene, der kommet til succesive blandt de naturaliserede gennem årene, når vi holder os til oprindelsen og bio-koderne som afgørende. Disse sidste medregnes som nævnt officielt som danske uanset oprindelsen og de medfødte koder.

Ikke 14 fødte børn i gennemsnit pr. år blandt officielt opgjorte 3.179 og 3.517 ‘statsløse’ ‘indvandrere’ og ‘efterkommere’ i alt henholdsvis pr. 1. januar 2012 og 2013!

Og efter de holdbare definitioner af tællebegreberne er det gennemsnitligt 3.359 statsborgere i kategorien ‘statsløs’ (jfr. tabellen ovenfor) med 14.225 andre med baggrunden ‘statsløs’ (jfr. 1. linie i 1. afsnit efter tabellen ovenfor), hvoraf de sidste netop har født børn gradvist efter deres statsborgerskabstildelinger siden 1979. Disse børn rubriceres som danske af oprindelse, hvilket de er efter loven, men ikke efter deres biokoder og forældrenes fødeland, men dette fremgår ikke af opgørelserne. De 14.225 er blevet til mere end det dobbelte antal indtil 2012. Heller ikke antallet 17.408 giver blot anledning til 14 børnefødsler i gennemsnit pr. år i perioden 2008-2012, og det dobbelte antal gør slet ikke. De fleste af disse børn rubriceres som danske og enkelte som ‘efterkommere’, og på denne måde sammenblandes de udenlandske oprindelsers fødselsrater med danskernes. Det er tilmed netop 1. og 2. generation efter en stor gruppe af indvandrerne i 1980erne, der føder i disse år.

Man skal være opmærksom på at Danmarks Statistik rubricerer børn af naturaliserede danske statsborgere som børn “af dansk oprindelse” alene p.g.a fødestedet uanset forældretilknytningen og forældrenes fødeland. Heri ligger ét af hovedproblemerne, når netop disse dermed skjulte tilknytninger netop er altafgørende for de data, der skal kunne aflæses for at opregne f.eks. IQ-udviklingen i Danmark. 

Der ses bort fra blandingsægteskaber m.v.

Jeg har en supplerende/anderledes gennemgang af dette helt afgørende moment: http://danmark.wordpress.com/2013/12/08/der-blev-ikke-mange-flere-indvandrere-og-efterkommere-i-danmark/

Disse indvandrere og deres børn skal arve landet: http://danmark.wordpress.com/2009/05/31/politikerne-1998-2008-disse-indvandrere-og-deres-boern-skal-arve-landet/

IQ-gennemsnittet falder i Danmark: http://danmark.wordpress.com/2012/03/13/iq-gennemsnittet-falder-i-danmark-mest-fordi-en-meget-stor-andel-af-de-tilstrommende-repraesenterer-oprindelser-med-iq-gennemsnit-pa-89-eller-derunder/

Hvilke oprindelser dominerer: http://danmark.wordpress.com/2009/05/28/advarsel-hvilke-indvandrergrupper-dominerer-de-der-bidrager-med-boern-eller-de-der-bidrager-til-finansiering-af-velfaerden-dette-er-selvsagt-bestemmende-for-landets-og-europas-fremtid/

Norge sammenlignet med Danmark: http://danmark.wordpress.com/2012/10/12/hvis-de-i-norge-foder-som-i-oprindelseslandene/

antalfodte

31. juli 2013

ØSTEUROPÆERNE VIL KOMME TIL AT DOMINERE PÅ DE SOCIALE ORDNINGER – UDEN VI HAR MULIGHED SE BAG DE MELDINGER DER BRINGES


DET ER REN MIDDELALDER

Arbejdsmarkedsstyrelsen melder at antallet af østeuropæere på kontanthjælp i Danmark er steget med 57 pct. fra ca. 1.500 i 2009 til 2012. Der findes ingen officiel adgang til rådata på Danmarks Statistik om antallene på ordningen fordelt på nationalitet eller oprindelse over tiden. Men vi kan huske at danskerne på kontanthjælp blev sendt på den såkaldte ‘aktive arbejdsmarkedspolitik’ og indvandrerne sendt på førtidspension under den forrige regering. Det sivede efterhånden ud, når det officielle Danmark skulle håndtere oplysningerne i flere kontorer og samtidig styre budgetterne. Nu har andre overtaget pladserne på kontanthjælp og de tilhørende sagsbehandlere.

Det var/er koblingen af befolkningsdata med socioøkonomiske data, der ikke skal kunne foretages, fordi det kunne føre til sammenligninger, der ville kunne afsløre ulighed. Dette skal forhindres, hvis uligheden falder ud til den forkerte side. Kontanthjælp er blot en enkelt social ordning, der ikke findes/offentliggøres de pågældende oplysninger om. Det samme med børnepenge, sygedagpenge, førtidspension og et hav af andre offentlige behandlings- og overførselsordninger. Den samme manglende kobling med befolkningsdata findes med kriminalitet, som Politiet tidligere oplyste om med opdeling på danskere og udenlandske oprindelser uanset den manglende offentliggørelser fra Danmarks Statistik.

Så er der koblingen af befolkningsdata med sociodemografiske data. Det kunne dreje sig om antal børnefødsler pr. 1000 pr. år i de forskellige nationalitetsgrupper eller oprindelser. Her er der lukket for rådata på tilsvarende måde. Det kunne også dreje sig om det gennemsnitlige antal børn pr. kvinde i de fødende aldre.  Og det kunne dreje sig om mange andre, f.eks. aldersbetingede sociodemografiske data som fertilitet, der kunne afsløre en ikke ønsket ulighed. Ikke mindst kunne de manglende data, hvis de fandtes,  gøre det muligt at lave fremtidsprojektioner ved anvendelse af komponentmodeller. Vi er henvist til de matematiske modeller.

Så er der koblingen, befolkningsdata med biogenetiske data. Det kunne dreje sig om antallene i de enkelte delpopulationer, eller gennemsnitsopgørelser af særlige kendetegn eller om grundlag, som muliggjorde der kunne udføres matematiske kalkulationer, estimationer, tests, projektioner. Det er udelukket hvis der er indhold med kendetegn på variable eller parametre, der f.eks. knytter sig til individers gener i forskning i f.eks. sygdomsbekæmpelse. Epidemi-forskningen i Europa er blevet svækket af de officielle befolkningsbeskrivelsessystemer, der bevidst er gjort skæve efter fødestedskriteriet. Uden kulturen herunder mønstre/traditioner, oprindelsen og den umiddelbare sortering efter biogenetikken, der direkte knytter sig til oprindelsen (f.eks. prædestination for flere arvelige sygdomme i tillæg), vil livstruende virusser fra Syden og Østen nemt kunne udvikle sig til en katastrofe hos os. Det kan dreje sig om andre egenskaber, der er eller kunne forventes relateret til oprindelse. Det er gennemsnitlig IQ, der klart relaterer sig til arv, oprindelse og nationalitet, selvom kendetegnet klart er påvist at knytte sig stærkt til arbejdsmarkedsegnethed og kriminalitet. Der en generel modstand mod officielle oplysninger om påviselig ulighed overalt, hvor biogenetiske data måtte optræde. Netop fordi egenskaberne, som disse data repræsenterer ikke står til at ændre ved med såkaldt integration, undervisning, uddannelse, arbejdsmarked eller anden verdensskabertrang.


I den nye internationale logik på det europæiske fastland er konklusionen simpelthen at de iagttagede forskelle ikke eksisterer…. lidt svarende til de pavelige og dermed Inkvisitionens reaktioner på Galileo Galileis himmelkikkeri med sin nyopfundne prismekikkert.

Man går så vidt at de valgte grundlæggende tællebegreber til tælleformålet bevidst gøres påvirkelige af juridiske og administrative beslutninger på indvandrerområdet, så at resultatet af individ-antals-opgørelsen direkte manipuleres væk fra virkeligheden. F.eks. vil vi hævde at et naturalisationsbrev fra Folketingets indfødsretsudvalg ikke nødvendigvis mindsker kriminaliteten blandt udenlandske oprindelser til det halve eller mindre ligesom antallet af fødte pr. 1000 pr. år i en gruppe ikke mindskes til en tredjedel blandt de, der modtager sådanne breve; det samme gælder de statsborgerskabstildeltes børn. Men det viser de officielle optællinger dog pr. automatik med de nyopfundne tællebegreber/kategorier fra 1991.

Nogle kendsgerninger om forskellighed

Hvilke data har vi adgang til om indvandrerne og deres børn

Forudsigelighed og ansvarlighed, dumstædig optimisme og blind selvopofring

Mellemøsten, Syd- og Sydvestasien og Afrika vil dominere fra om 25 år og i fremtiden

9. juni 2013

MAGTSAMLENDE BEDRAG DER IGEN FØRER TIL ØKONOMISK KOLLAPS ELLER KRIG


 Tro er stærkere end viden på kort sigt

 Alle indvandringstilhængere, direkte medløbere og alle moderat kritiske af muslim-indvandringen eller neutralt agerende synes at være af samme grundindstilling: Indvandrerne, hvoraf mere end 90 procent stammer fra muslimske lande og områder siden midten af 1990′erne, er kommet for at blive. De repræsenterer ganske vist en noget centralistisk indstilling og en noget anderledes religion, men vi har religionsfrihed. Det er et ubetyde-ligt lille mindretal af de tilrejsende og deres børn og børnebørn, der går ind for eller selv går til yderligheder med deres handlinger, som terror, mord eller vold og anden kriminalitet. Og de vil falde til og blive ligesom de fleste danskere i deres handlingsmønster før eller siden.

 Dette tilsiger den internationalistiske ideologi. ‘Og den tror vi på med alle dens fine og fintfølende ord, imponerende vendinger, ulogik og barnlige internationale ønsketænkning i et dukkehus’, hvor viden og erfaring er fy-ord.

 Meget tidligt efter masseindvandringens begyndelse til Vesteuropa omkring 1983 blev der taget højde for at ikke alle ville tie stille, om det, der skulle til at ske. En række grupperinger, også partier og sidenhen blogge skulle derfor simpelthen agere som opsamlere af modstanden mod projektet og vel at mærke, ødelægge modstanden ved at udglatte, glide gelinde med og skabe positive forventninger til fremtiden uanset.

Når vi derimod spurgte én, der altså ikke troede på eller blot antog en indstilling, men vidste hvad han talte om i 1989, en som tilmed havde libanesiske rødder, lød der helt andre toner:
Er Europa ved at begå selvmord? Det mener forfatteren. Han er dansk gift mexicaner af kristen libanesisk familie. Han har været politisk fange på Cuba og er varm tilhænger af asylprincippet. Men han mener, at asylreglerne misbruges groft i Europa for øjeblikket [vort: i 1989 og misbruget fortsætter], og prisen herfor betales af de alvorligt nødlidende i den 3. verden, som berøves ressourcer gennem det, der sker. Han har udgivet en bog herom, som er oversat til dansk: “Økologisk Ideologi” (forlaget Stavnsager, 1987).

Om asylbedraget indløb dokumentation i 1990 af Eduardo Farahs påstand fra 1989 om asylmisbruget:
“Kun 5 pct. af de fremmede, der kommer til Europa er reelle flygtninge. Resten, de 95 pct., er almindelige indvandrere.”[I flg. FN’s Flygtningehøj-kommissariat’s Jonas Widgrens oplysninger i 1990, og i flg. flere flygtningeeksperters udtalelser]

Det allermest katastrofale i følge Eduardo Farah er, at den danske elite først bildte os ind det drejede sig om flygtninge – selvom UNHCR samtidig og sjovt nok meldte det stik modsatte, netop at 19 ud af 20 ikke var flygtninge fra krig og forfølgelse –, der naturligvis skulle hjem igen, når der blev fred i hjemlandet, bedyrere eliten. Siden bildte den os ind, at vi havde voldsomt brug for indvandrernes og deres efterkommeres arbejdskraft.

Europa som tomrum. En fysisk lov siger, at tomrum altid blive udfyldt. Det gælder også for befolkningsmæssige tomrum. En tilsvarende biologisk lov siger, at enhver art til stadighed søger mod de bedste muligheder for artens overlevelse og ekspansion.

I Vesteuropa findes i dag en veludbygget infrastruktur, der er resultatet af tre tusinde års hårdt arbejde og genialitet. Der findes vejsystemer, kanaler, kommunikationsnet af alle arter, huse, byer, rent vand, kloaksystemer, skoler på alle niveauer, hospitaler og masser af føde. Men hvert år er skoler nødt til at lukke, fordi der ikke er tilstrækkelig mange børn. Samtidig udvides omsorgssystemet for de gamle (i 1989), som forholdsmæsssigt er blevet en langt større befolkningsgruppe. Huse og hjem, byer og hele infrastrukturen er der imidlertid stadig; og når befolkningstallet daler, står alt dette uudnyttet hen. Der opstår et vakuum.

I Vesteuropa findes verdens bedste og mest udbredte velfærdssystem (mit: men dets bemanding og finansieringssystem er latterligt, se nedenfor). Dette er udviklet så vidt, at den egentlige fattigdom er udryddet (mit: den var udryddet før systemets indførelse). Hvadenten man har arbejde eller ej, vil der være sikret en sådan indkomst, at en familie vil kunne leve et rimeligt liv. Vesteuropas naboer mod øst har ikke store muligheder for at emigrere dertil (i 1989), selv om de måtte have lyst til det. Anderledes ser det imidlertid ud imod syd og sydøst, hvor de islamiske naboer både er meget fattigere og har et voldsomt voksende indbyggertal. I Nordafrika og Mellemøsten må indbyggerne erkende, at deres lande reelt er overbefolkede, samt jorden er mere eller mindre nedbrudt og ufrugtbar og ujævnt fordelt.

 I de europæiske nationer, der oprindelig udgjorde den vestlige civilisations vugge, er befolkningerne holdt op med at få børn. Hver kvinde føder i gennemsnit fra 1-1,3 barn i de fertile aldre 16-40 år i Europa. Ikke siden den sorte død tog livet af en tredjedel af befolkningen i 1300-tallet har den europæiske civilisation været så svækket. I 2050 vil der være 23 millioner tyskere, 16 millioner italienere og 30 millioner russere færre. Spaniens befolkningstal vil være faldet med en tredjedel. Om 50 år vil verdens befolkning godt nok være vokset til 9 milliarder, men 100 millioner europæere vil være væk. Det er Europas store dødsmarch. (Dette afsnit frit efter Michael Pihl)

Jeg har undersøgt befolkningsudviklingen, hævder Eduardo Farah. Denne undersøgelse synes at vise, at i år 1900 blev der for hvert barn født i Vesteuropa også født et barn i de islamiske lande. I dag (i 1989) bliver der derimod for hvert barn født i Vesteuropa født 10 i vore islamiske nabolande. Om 25-30 år vil forholdet være 1:20.

I 1996 kom en perser til med supplerende viden – ikke tro:
“Danskerne tager let på jihad (Hellig Krig), fordi det stemmer bedst med deres billede af livet. Men Jihad skal opfattes som alvor. Tro mig. Jeg har studeret Islam i mere end 30 år. – I øjeblikket (1996) er der ingen fare, for endnu er antallet i Danmark ikke stort. Men bliver de mange nok, skal de udføre Allahs ordre om at udbrede Islam ved sværdets magt. – Det er en obligatorisk pligt at gennemtvinge Islam som religion, livsstil og politisk lære. Det skal ske overalt i verden, hvor muslimer enten invaderer et land eller kommer til at udgøre en gruppe, der er tilstrækkeligt stor.” (slut citat af Adnan Wahab, Jyllands-Posten 8/1 1996). Adnan Wahab angiver 10 pct. som den andel, der vil give muslimer anledning til at gennemtvinge Islam i værtslandet. Adnan Wahab er advokat, bosat i Odense.

Dette er baggrunden, og konklusionen er: Tro er langt stærkere end viden på kort sigt.

 Når jeg forsøgte af kategori-opdele det bløde element i den danske befolkning i første afsnit, kunne jeg lige så godt have foretaget opdelingen: De der forudser, hvad der vil ske, de ikke opdager det, hverken før eller medens det sker, de der ikke opdager, at det er sket, og endelig de, der planlægger det, der sker. De første og den sidste gruppe udgør tilsammen langt mindre end 10 procent af det samlede danskerantal. Og da vores styreform betinger at ikke andet end et flertal kan forhindre landet i at forgå, så kan et mindretal med lethed beslutte det modsatte og gennemføre, at det netop sker, hvis medierne er monopoliserede i den politisk korrekthed. Hadet til demokratiet, til Israel, måske USA, besættelsen af magtsamling, hadet til kristendommen, der er nok som samler den lille men effektive junta.

Med alle de skiftende løgne vi er blevet præsenteret for de seneste 30 år, og som er fuldstændig afsløret, som det de er, og afdækket for enhver, der blot gider se sig om, er der ikke ringeste tvivl om, at politikerne/partierne/grupperinger ikke bare vil tækkes, ikke bare misforstår, og f.eks. forestiller sig at muslimsk tankegang matcher den danske, ikke blot frygter konsekvenserne af deres egne beslutninger, eller lader stå til for karrieren. Ja, det er selvfølgelig mest bekvemt på kort sigt.

På det lange sigt fik de fire gamle partier kørt landet i sænk med et fra begyndelsen underskudsgivende og evigt statsgældsforøgende velfærdssystem (fra 1968) inspireret pr. tyrkertro på en forkvaklet keynesianer-tankegang, et velfærdssystem, som ingen vælger havde bedt om til erstatning for velstanden, og i tillæg et skole- og uddannelsessystem uden stræben efter dygtighed eller relevans, men til gengæld med skattefinansieret frit valg til og lighed i alt, der med regelret og forudset sikkerhed ikke kunne dække hverken politikernes overbud i form af masseansættelser og overførsler og i tillæg landets overforbrug, der netop fulgte heraf, ind. At unge i 16-årsalderen ikke skulle have lært at læse, kende verdenshjørnerne, eller løse ganske simple subtraktions-regnestykker efter 9 års skolegang, havde de færreste af os nok forestillet os. 9.z Holme viste dette i den bedste sendetid for nylig.

Men det var planlagt alt sammen af de fire gamle partier, kyndigt rådgivet af 68-marxisterne, der efter østblokkens kollaps søgte nye veje efter Trotskys ideologiske anvisninger, og de forvandledes til noget nyt, noget fornyende som altid og alligevel det selv samme, fordi det lyder godt/smager godt/føles godt hos den laveste mellemproportional, trotskister, internationalister eller transmodernister o.s.v., og de nye partier (især SF) sang endnu lystigere med på den danske melodi-model.

Det ville i øvrigt have været sært at skulle tænke sig, om samtlige beslutningstagere i Vesteuropa var blevet fuldstændig sindssyge på noget nær samme tidspunkt: Uden masseindvandringen havde vi ikke haft terror fra den kant. Uden masseindvandringen havde ikke-vestlige ikke konsumeret 28 pct. af det tyske velfærdsbudget, 30-31 pct. af det danske og 29,7 pct. af alle offentlige udgifter (2001) i Sverige. I 2012 var andelen i Sverige blevet 57% af samtlige socialbidrag.

Supplement:

Europas Selvmord 1. del

Hvorfor må vi ikke vide hvad en ikke-vestlig i gennemsnit koster de danske skatteydere?

Morsomt indslag hvor hele paletten bruges: http://danmark.wordpress.com/2013/10/07/hvorfor-befolkningsopgorelserne-og-meget-andet-henligger-udu-i-officiele-faktaoplysninger-lidt-morsomt-indslag-indimellem/

9. juni 2013

J. E. Vig, cand oecon.

3. juni 2013

EUROPÆERNE RENDES OVERENDE DEMOGRAFISK OM 20-30 ÅR. VI KAN KUN HÅBE PÅ ØKONOMISK KOLLAPS I GOD TID FORINDEN. SÅDAN ER DET.


iodpl2

Denne video illustrerer kortfattet, hvornår

europæerne sættes endeligt ud af spillet

-  hvordan det officielle billede af Europas og Danmark befolkningstilstand inden for de nærmeste få tiår tegnes – Amsterdam har fremmedflertal nu, Holland 2025, Bruxelles 30 pct. nu, og dermed 15-20 år mere for Belgien, Sverige i 2050, Norge 2050-2055, England 2050, Tyskland 2045-2050 – det er 37-42 år for de fire sidste og mindre for Holland og Belgien.

‘I Danmark vil det selvfølgelig aldrig ske’

DET SKAL UNDERSTREGES AT DE FLESTE REFEREREDE FERTILITETER I VIDEOEN ER DE SAMLEDE FERTILITETER I NATIONERNE – det vejede gennemsnit af stambefolkningernes og muslimernes fertiliteter -  OG DET BETYDER AT UDVIKLINGEN GÅR ENDOG HURTIGERE END VIDEOEN BERETTER (se bl.a. det østrigske eksempel via link nedenfor).

Fertilitet er den enkelte kvindes evne og vilje til at føde børn – antal børn pr. kvinder i den fødedygtige alder.
- og hav lidt tålmodighed før videoen starter

When you hear fertility 8 in Türkei it is not quite right, if it does not mean that there are given birth 8 times more relatively. More young and more younger birthgiving women and more children each in addition. In the third world 10 times more births relatively compared with the number of inhabitants is rather common. It is the birth-frequency, not the fertility.

Tyskland:

Die Deutsche Regierung, 2008:

“Der Rückgang der (Deutsche) Bevölkerung ist nicht mehr aufzuhalten. Die fallende Spirale kann nicht mehr gewendet werden… Es wird ein Muslimen Staat im Jahr 2050,”…

kommentierte der Vizepräsident des Statistischen Bundesamtes, Walter Radermacher, heute diese Berechnungen bei der Vorstellung des Berichts auf einer Pressekonferenz in Berlin: http://www.das-parlament.de/2007/31/Thema/16826282.html (at linket ikke længere eksisterer siger sig selv)


bentanop

Vi kommer uafhængigt heraf til cirka samme resultat i Danmark:

 

Danskernes kurve (den blå) bygger på 2700 danskere forlader Danmark netto pr. år, og at danskerne har et fødselsunderskud, der fører til et årligt fald på 0,75 pct. De ikke-vestliges eller fremmedes kurver svarer til alternativerne i tabellen på dette link eller via linket ved klik på grafikken nedenfor:

http://danmark.wordpress.com/fremskrivning-af-antallet-af-fremmede-i-danmark-i-aar-2020/

Klik på grafikken og få modelforudsætningerne, tabelgennemløb for fremskrivningen sammen med den grafiske fremstilling

Grafisk fremstilling af befolknings-projektionen 2008 og 2013:

Kurveskæringer år 2036, 2041 eller 2050

Demografisk eller økonomisk død:

Vor eneste chance er økonomisk kollaps, eller det, der måske er værre, krig, længe forinden 2036. Disse alternativer i rette tid vil med sikkerhed sætte gang i beslutningerne vedrørende landets skæbne med beslutninger truffet i IMF eller blandt andre. Naturligvis garanterer dette ikke landets og stambefolkningens beståen uden tilstrækkelige fødsler; det gør intet alternativ til rettidige fødsler. Vælger danskerne fortsat at øge deres forbrugs-muligheder og ikke skære ned på det offentliges skattefinansierede velfærdssystem – som de aldrig har bedt om, men er blevet afhængige af – , der er også er forbrug, så vil vor kultur med sikkerhed gå under, lige som andre kulturer er gået under i egne efterladenskaber, når kulturen gik imod naturen.

Mere drastiske tiltag som at repatriere tilstrækkeligt med indvandrere (omkring 500.000 fra lande med lavere gennemsnitligt IQ end det danske) og i tide bringe den danske fertilitet op til 2,05 - der er tilstrækkeligt med den lave spædbørnsdødelighed vi trods alt har - vil uanset være et mamutprojekt af dimensioner. I seneste fire år er fødselsraten blandt danske kvinder gået yderligere tilbage, så vi er under katastrofetallet i 1983 på 9,9 pr. 1000, som netop motiverede den topstyrede masseindvandring, der er fortsat siden.

‘I Eventyrlandet vil det aldrig ske’

Danmark bliver absolut sikkerhed et område uden erhvervsmuligheder, hvis udviklingen fortsætter som nu

Uddybende supplementer med forudsætninger for noget af det skrevne i dette indlæg
http://danmark.wordpress.com/2009/04/19/graphic-illustration-of-difference-between-the-second-best-and-the-best-projection-and-perhaps-a-little-video-to-make-it-go-into-you-brain/

Forudsigelighed og ansvarlighed, dumstaedig optimisme og blind selv-opofring:

http://danmark.wordpress.com/2009/04/16/forudsigelighed-og-ansvarlighed-dumstaedig-optimisme-og-blind-selv-opofring/

Kvinder i Østrig, et eksempel der tydeligt viser vore indvendinger stemmer:
http://danmark.wordpress.com/2009/04/18/women-of-austria-vedvarende-lav-fertilitet-siden-midten-af-1980erne-2/

Østrigske kvinder og Max Planck Instituttet for Demografi – kort version:
http://danmark.wordpress.com/2009/04/19/i-dansk-og-engelsk-version-danish-official-information-is-not-ok/

Der satses stadig i Danmark på, at 60-70% kan overbevises om den politisk korrekte sandhed:
http://danmark.wordpress.com/2009/05/06/naturligvis-foeder-danskerne-ikke-flere-boern-det-er-de-fremmede/

HELT CENTRALT: Når tilpasningen af fertiliteten ikke sker i Tyskland, ikke i Italien, ikke i England, ikke i Spanien, i Holland, i Belgien, der alle har mindre frit valg på de skattefinansierede ta’ selv-hylder, sker det heller ikke her. Den skattefinansierede velfærd har simpelthen den modsatte virkning på de tilrejsende 1). Hvorfor skulle immigranter fra muslimske lande her tilpasse deres børneantal til det danske antal, når dette ikke sker i nogle af de andre nævnte lande, og når vi samtidig ved børneantal pr. kvinde er kulturelt, religiøst og lovregelbundet, især med en retsreligion. Det er simpelthen bluff sat i gang for at sinke vore reaktioner i tide. En overgang var kriminalitetsraten officielt heller ikke noget vi skulle betragte som meget højere for indvandrere fra muslimske lande og deres børn og børnebørn. Vi havde dog ret.

1) I Søndagsavisen 25. januar 2004 udtaler lederen for personstatistik i Københavns Kommune, Claus Woll : ”Jeg vil da gerne påpege, at der efter min mening ikke har været dækning for de konklusioner, der er draget i medierne på baggrund af rapporten (her: udført af sociologistuderende Connie Carrøe Christiansen for Københavns kommune)”. Ifølge Søndagsavisen afslører en nærmere granskning af tallene, at efterkommere af indvandrere fra ikke-vestlige lande tværtimod får flere børn end deres forældre! For denne gruppe er fødselsraten indenfor de seneste 5 år steget med 10%.”

En forsinket julegave

3. juni 2013
J. E. Vig, cand. oecon.

Older Posts »

The Silver is the New Black Theme. Create a free website or blog at WordPress.com.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.